Educaţie

Care sunt etapele de admitere la liceu în anul școlar 2018-2019. Cum se va calcula media de admitere

Procesul de admitere la liceu pentru anul școlar 2018-2019 este unul lung și încurcat pentru elevii claselor a VIII-a, începând încă din luna mai și finalizându-se la 7 septembrie 2018.

Scris de 
 pe data 
18 aprilie, 2018

În acest an, ministrul Educației, Valentin Popa a propus o modificare a calculului mediei de admitere la liceu în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții părinților.

Propunerea ministrului are ca scop recalcularea mediei de admitere înlocuind media generală pe toți anii învâțământului gimnazial (V-VIII) cu media generală a tezelor materiilor de bază (matematică, limba română/limba modernă, istorie/geografie).

De aemenea, ministrul propune ca tezele materiilor de bază să devină naționale, adică să fie organizate asemenea unui examen și să aibă subiect unic la nivel de țară.

Deocamdată modificarea calculului mediei de admitere la liceu este doar o propunere, urmând să fie discutată cu partenerii sociali în perioada următoare, însă părinții nu doresc acest lucru, considerând că cel mai bine ar fi să se introducă din nou examenul de admitere la liceu și să nu se mai susțină Evaluarea Națională.

Așadar, propunerea ministrului nu a avut ecou și, de aceea, modul de calcul al mediei de admitere la liceu a rămas la fel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN (unde MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;  EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a).

Programul ce are ca finalitate admiterea la liceu începe în acest an încă din luna mai, după ce, în 2 februarie s-a demarat procesul de elaborare a planului de masuri pentru pregatirea si organizarea admiterii la liceu 2018.

În consecință, luni, 7 mai, în școli va fi afișat graficul ședințelor de completare a opțiunilor de către elevii absolvenți ai ciclului gimnazial și de părinții lor, ulterior, 10 – 31 mai 2018, vor  fi organizate ședințe cu părinții pentru a le fi prezentate procedurile de admitere, precum și planul de școlarizare.

Pe  8 iunie 2018, unitățile de învățământ gimnazial vor transmite comisiei de admitere județeană (municipală) baza de date privind:  mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a; elevii corigenți; elevii repetenți; elevii exmatriculați elevii cu situația școlară neîncheiată; informațiile fiind apoi trimise Comisiei Naționale de Admitere (11 iunie 2018).

Ulterior vor începe PROBELE DE APTITUDINI ce constau în primul rând în completarea cererilor de înscriere a elevilor la Evaluarea Națională, cereri ce vor fi transmise pe 10 – 11 mai. După completarea cererilor urmează înscirerea efectivă (depunerea cererilor) ce va avea loc în zilele de 14 și 15 mai.

În perioada 16-18 mai se vor desfășura probele de aptitudini, rezultatele fiind publicate pe 22 mai când elevii nemulțumiți de rezultat pot depune și contestații.

Rezultatele finale ale probelor de aptitudini vor fi știute cu certitudine în data de 25 mai 2018 când vor fi transmise în format electronic și în scris comisiei de admitere județeană (municipală).

Pe 11 iunie 2018 comisiile de admitere județene (municipale) vor transmite unităților de învățământ liceal care au organizat probele de aptitudini, listele candidaților declarați corigenți, repetenți, exmatriculați sau cu situație neîncheiată prin activarea rapoartelor respective în aplicația informatică centralizată. Totodată, comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional vor actualiza listele candidaților declarați admiși la probele de aptitudini eliminându-i din listă pe repetenți amânați sau exmatriculați în aplicația centralizată.

În data de 26 iunie 2018, comisiile de admitere vor transmite unităților de învățământ liceal baza de date județeană care cuprinde mediile de admitere prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică.

La 27 iunie 2018, comisiile de admitere vor valida lista candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și o vor afișa în unitatea de învățământ respectivă, prin tipărirea datelor centralizate în aplicație.

Ulterior, în data de 28 iunie 2018, candidații respinși de la clasele pentru care au susținut probele de aptitudini își vor ridica fișele de înscriere de la liceele vocaționale respective, apoi va fi transmisă situația elevilor admiși în fiecare județ prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Probele la limba română/modernă

Elevii se vor înscrie separat pentru a susține probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, fișele de înscriere fiind trimise către unitîțile de învățământ în 10 – 11 mai 2018, iar înscrierea propriu-zisă organizându-se în 14 – 15 mai 2019.

Probele se vor susține între 16 – 18 mai 2018, primele rezultate fiind afișate la 22 mai, când elevii pot depune și contestații, iar rezultatele finale fiind transmise abia la 25 mai, după finalizarea contestațiilor. Între 29 – 31 mai 2018, candidații vor ridica anexele fișelor de înscriere de la unitățile la care au susținut probele la limbă modernă sau maternă și le vor depune (6 iunie) la unitățile de învățământ absolvite. Pe  7 iunie rezultatele finale vor fi publicate în aplicața informatică centralizată.

Prima etapă a repartizării computerizate 

În perioada 29 iunie – 3 iulie 2018, absolvenții de gimnaziu și parinții acestora vor completa opțiunile pentru licee împreună cu diriginții (absolvenții care vor să depună fișa într-un alt județ decât cel al domiciliului vor completa fișele de înscriere conform procedurilor stabilite de  Comisia Națională de Admitere).

Ulterior, între 30 iunie – 4 iulie 2018, elevii împreună cu părinții vor verifica fișele editate de calculator pentru a corecta eventuale greșeli înregistrate din baza de date.

4 iulie 2018 este ultima zi în care se pot transmite informațiile cuprinse în baza de date de la centrele de înscriere către centrul de admitere județean (municipal).

Pe 9 iulie 2018, unitățile învatamant gimnazial vor afișa listele cu absolvenții repartizați din școlile respective și lista cu locurile neocupate din unitațile de învatamant liceal de stat din județ/municipiu.

Între 10 – 13 iulie 2018 se vor depune dosarele de înscriere, iar pe 13 iulie, liceele vor transmite situație locurilor rămase libere după prima etapă de admitere.

Ulterior (16 – 18 iulie 2018), comisiile de admitere vor rezolva situațiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată (repartizarea candidaților care nu ți-au depus dosarele de înscriere la termen, a candidaților care au participat sau nu la înscrierea repartiării, dar care nu au repartizați nicăieri).

A doua etapă a repartizării computerizate 

După ultima etapă a primei repartizări, la 18 iulie se va afișa situația locurilor libere ce le va  permite candidaților să se înscrie în cea de-a doua sesiune de admitere la liceu.

Astfel, la 3 septembrie 2018, după vizualizarea rezultatelor locurilor libere, candidații se vor înscrie la liceele care organizează probe de aptitudini, probe la limba modernă sau maternă, pe care le vor susține în perioada 4 – 5 septembrie 2018.

Între 3 – 6 septembrie 2018, elevii care nu au fost repartiazați în prima etapă sau a căror situație școlară s-a modificat în acest timp fiind declarți absolvenți își vor trimite cererile de înscriere pentru învățământul liceal.

Pe 7 septembrie 2018 vor fi afișate rezultatele admiterii celei de-a doua etape, urmând ca elevii să înceapă anul școlar 2018-2019 la liceele unde au fost repartizați.

 

Actualitate