Institutul Național de Sănătate Publică a trimis încă de ieri la DSP Constanța avizul pentru carantinarea municipiului Constanța.

Cel mai probabil, autoritățile județene vor aproba închiderea orașului în următoarele zile.

Din experiența unui alt mare municipiu intrat în carantină zilele trecute, Sibiul, putem anticipa majoritatea măsurilor și restricțiilor care vor fi impuse cetățenilor orașului Constanța. Bineînțeles, cu mențiunea că toate măsurile vor fi aprobate printr-o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Ce măsuri impune carantina

Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona de carantină prin alte zone sau căi de acces decât cele deschise circulației publice.

Circulația și staționarea în spațiile publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței /gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00-13:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 06:00-10:00, respectiv 13:00-20:00;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
j) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea opiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se interzic următoarele activități:

  1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
  2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
  3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor;
  4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
  5. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii Nr. 60/1991;
  6. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
  7. activități culturale, științifice, artistice, sau de divertisment în spații închise sau deschise;
  8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
  9. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor si piețelor de vechituri;

Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din
domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 20.00 cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.

Se limitează numărul de persoane în incinta agazinelor/supermagazinelor/
hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanțare fizică;

În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul
persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoana cu respectarea normelor de distanțare;

În zilele de sâmbătă și duminică centrele comerciale își vor suspenda temporar activitatea până la expirarea perioadei de carantinare, cu
excepția agenților economici care comercializează produse alimentare, farmacii, curățătorii, magazinele care comercializează hrană pentru animalele de companie. Vor putea comercializa în zilele de sâmbătă și duminică produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistem livrare la domiciliu, agenții economici din centrele comerciale (zona de
fast food). Își suspendă temporar activitatea, în zilele de sâmbătă și duminică inclusiv agenții economici din centrele comerciale care au acces din exterior (parcare) în magazinele comerciale.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

Agenții/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare își vor suspenda temporar activitatea, în zilele de sâmbătă și duminică.

(Visited 16.608 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.