Astfel, consilierii au votat pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 148/18.12.2008 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Orașului Cernavodă, precum și aprobarea Planului Urbanistic Zonal și regulamentului aferent acestuia pentru „Introducerea în intravilan – zonă turism și locuire – orașul Cernavodă, parcela A443/1”.

De asemenea, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind alocarea sumei necesare executării lucrării „înlăturare situații de risc prin consolidare terasament strada Răscoalei 1907 nr. 10”, precum și proiectul privind aprobarea utilizării Fondului de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local Cernavodă.

Totodată, consilierii locali au mai votat: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2018; proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la sfârșitul trimestrului II al anului 2018; proiect de hotărâre privind completarea H.C.L Cernavodă nr. 119/18.04.2016 privind aprobarea trecerii în administrarea unității de învățământ preuniversitar Școala gimnazială nr.1, strada. Salciei, oraș Cernavodă, județul Constanța a grădiniței cu program prelungit nr.7 – la balcon, str. Prelungirea Seimeni, oraș Cernavodă, județul Constanța; Proiect de hotărâre privind vânzarea unor locuințe construite din fondurile statului; Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 432 mp din str. Aurorei, nr 1, lot 11; proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 437 mp din str. Jupiter, nr. 6, lot 48; Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafașă de 430 mp din str. Jupiter, nr. 4, lot 47; proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 416 mp din str. Jupiter, nr. 16, lot 53; Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 429 mp din str. Terra, nr. 4, lot 19; Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 180 mp situat în str. Dobrogeanu Gherea colț cu str. Unirii, atestat în patrimoniul privat al UAT Cernavodă, conforml HCL nr. 31/2012; Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 257/31.08.2017 pentru obiectivul de investiții „Reamenajare loc de joacă str. Medgidiei intersecție cu str. San Sebastian Sur Loire”; Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului-teren prin licitație publică în suprafața de 289 m din str. 1907, Lot 2, atestat în patrimoniul privat al orașului Cernavodă; Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 20530/24.07.2013 încheiat în conformitate cu HCL nr.69/29.03.2006; Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului-teren prin licitație publică la suprafața de 335 mp din str. Victoriei, lângă nr. 24, atestat în patrimoniul privart al orașului Cernavodă:; Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 25378/ 27.07.2015 pentru terenul situat pe drumul Tehnologic spre Penny pentru poligon instruire motociclete.

De asemenea, a mai fost supus votului proiectele de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafața de 204 mp situat pe str. 1907, lot 1, atestat în patrimoniul privat al UAT Cernavodă, conform HCL nr. 204/2012; aprobarea vânzării terenului în suprafața de 254 mp situat pe strada Viitorului nr 1, lângă ap. 1, lot 1;  aprobarea vânzării terenului în suprafața de 116 mp situat în str. Luptei, nr. 1, aflat în indiviziune conform CF 103883.

Tot în cadrul ședinței s-a aprobat apartenența la domeniul privat al orașului Cernavodă a 10 loturi de teren situate în str. Prundului; a terenului în suprafață de 508 mp, situat pe strada Nucului; a unui imobil – teren în suprafață de 146 mp, situat pe str. Viitorului, nr. 1.

Consilierii au mai probat: prelungirea unui contract de închiriere pentru locuință de tip ANL situată în localitatea Cernavodă, județul Constanța, str. Seimeni, nr 18, ap. 11, aflată în administrarea orașului Cernavodă; prelungirea pentru o perioadă de 5 ani a duratei contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de garaj; atribuirea locuinței situată în str. Prundului, Bca. 11, ap 8, Cernavodă prin închiriere către Iarca Lazăr;  atribuirea locuinței situată în str. Prundului, 23, Bca. 10, ap 1, Cernavodă, prin închiriere către Turcu Viorica; atribuirea locuinței situată în str. Rovine, nr. 6, ap 4, Cernavodă, prin închiriere către Iarca Naie; atribuirea locuinței situată în str. Rovine, nr. 4, ap 8, Cernavodă, prin închiriere către Enache Melania; atribuirea locuinței situată în str. Prundului, 23, Bca. 18, ap 7, Cernavodă, prin închiriere către Ciobanu Angela; participarea orașului Cernavodă ca partener într-un proiect finanțat prin Programul Europa pentru Cetățeni, Componenta 2, Măsura Rețele de Orașe;  repartiția în vederea închiderii a spațiilor cu destinația de locuințe sociale aflate în proprietatea UAT Cernavodă, situate în str. Prundului, Baraca 9.

(Visited 378 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.