1. Proiecte de hotărâre privința aprobarea rectificării bugetului general al comunei Lumina în anul 2018
– inițiator Primar Ioan Roman

2. Proiecte de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III anul 2018
– inițiator Primar Ioan Roman

3. Proiecte de hotărâre privind aprobarea înregistrării în scopuri de TVA a Serviciului Local de Salubrizare Lumina
– inițiator Primar Ioan Roman

4. Proiecte de hotărâre privind aprobarea normării și stabilirii consumului de carburanți pentru autovehiculele și utilajele Serviciului Local de Salubrizare Lumina
– inițiator Primar Ioan Roman

5. Proiecte de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre ale ADI Apă și Canalizare „Apa-Canal Constanța, în care își desfășoară activitatea SC RAJA SA.
– inițiator Primar Ioan Roman

6.Proiecte de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr.190/2017 privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT comuna Lumina
– inițiator Primar Ioan Roman

7.Proiecte de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă pentru perioada 22.05-31.08 2018
– inițiator Primar Ioan Roman

8. Proiecte de hotărâre privind aprobarea unui contract de superficie între Comuna Lumina și SC Euxin Impex SRL pe de altă parte cu privire la terenul din domeniul privat al Comunei din strada Tulcei nr.140, lot 16 Lumina
– inițiator Primar Ioan Roman

9. Proiecte de hotărâre privind aprobarea unui contract de superficie între Comuna Lumina și Ene Gabriela cu privire la terenul din domeniul privat al comunei din str Mircea cel Bătrân nr64 Lumina
– inițiator Primar Ioan Roman

10. Proiecte de hotărâre privind aprobarea unui contract de superficie între comuna Lumina și Cherim Ozden cu privire la terenul aflat în domeniul privat al comunei din strada Principală nr24 Oituz
– inițiator Primar Ioan Roman

 

 

(Visited 41 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.