Convocator ședință Consiliu Local Cernavodă 27.09.2018

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2018  – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian 
 2. Proiect de hotărâre privind desființarea Direcției de Asistență Socială, serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al orașului Cernavodă și înființarea Direcției de Asistență Socială fără personalitate juridică, serviciu public în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului, denumită în continuare Direcția de Asistență Socială – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian 
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.148/18.12.2008 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Orașului Cernavodă. – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei 1 la HCL 174/28.06.2018 – aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de societatea „Utilități Publice – Gospodăria Comunală” SRL – Inițiator viceprimar Cîrjali Șerif
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Rovine, nr.2, ap.6, loc.Cernavodă prin închiriere către Ali Sunita – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Mărășești, nr.2, ap.1, loc.Cernavodă prin închiriere către Cloșcă Geani – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Prundului, nr.23, bca 10, ap.8, loc.Cernavodă prin închiriere către Dobre Eugenia – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Rovine, nr.8, ap.5, loc.Cernavodă prin închiriere către Earca Radu– inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Rovine, nr.6, ap.6, loc.Cernavodă prin închiriere către Encică Lucreția – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Rovine, nr.6, ap.7, parter, loc.Cernavodă prin închiriere către Gheorghiu Dumitru – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Plantației, nr.1, et.2, ap.12, loc.Cernavodă prin închiriere către Ifrim George – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Mărășești, nr.4, ap.7, loc.Cernavodă prin închiriere către Marin Sorina – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Prundului, nr.23, bca13, ap.5, loc.Cernavodă prin închiriere către Platar Maria – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Avram Iancu, nr.12, bl.H3, sc.B, ap.23, loc.Cernavodă prin închiriere către Apipide Adina-Gabriela – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.26741 din 01.10.2016 pentru terenul în suprafață de 300 mp, situat pe strada Canalului pentru amplasare Stație GPL Auto – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare cu Asociația de Dezvoltare și Inovare Socială pentru Tineret și Persoane din Grupuri Vulnerabile Asis – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local în Orașul Cernavodă și acordarea licențelor de traseu – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian 
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport – – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian 
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 305 mp situat în str. Medgidiei nr.9- inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului – teren în suprafață de 181 mp din str. Călărași, nr.43, proprietate privată a orașului Cernavodă – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian 
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Orașului Cernavodă a unui imobil – teren în suprafață de 24 mp situat pe str. Unirii nr.16. – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării HCL nr.197/27.07.2018 privind atstarea apartenenței la domeniul privat al Orașului Cernavodă a unui imobil – teren în suprafață de 146 mp situat pe str. Viitorului nr.1 – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul orășenesc Cernavodă – inițiator primar Negoiță Liviu Cristian

 

 

 

(Visited 51 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.