Ședința va avea loc la Căminul Cultural din comună în sala special amenajată, convocatorul fiind următorul:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității și reactualizarea documentației PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI LUMINA, județul Constanța – inițiator: primarul Ioan Roman
 2. Proiect de hotărâre privind revocarea punctului 4 din anexa la HCL 91/2016 – inițiator: primarul Ioan Roman
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor de venituri și cheltuieli pe trimestrul II al anului 2018 – inițiator: primarul Ioan Roman
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din dispozitivul HCL nr. 147/25.07.2017 – inițiator: primarul Ioan Roman
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție publică „Construire sala de sport în localitatea Lumina, Comuna Lumina, județul Constanța” – inițiator: primarul Ioan Roman
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 9.1 lit. C pct. 2 cap. IX din contractul de concesiune nr. 8528/2016 – inițiator: primarul Ioan Roman
 7. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului domeniului privat – inițiator: primarul Ioan Roman
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personajului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea la locul de muncă – inițiator: primarul Ioan Roman
 9. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 33/2018 privind utilizarea excedentului bugetar existent la 31.12.2017 – inițiator: primarul Ioan Roman
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de superficie între comuna Lumina și Manolache Adrian pentru terenul situat în strada Murelor nr. 72, lot 10 – inițiator: primarul Ioan Roman
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de superficie între comuna Lumina, Belovan Adrian Ionel și Belovan Viorica pentru terenul situat în strada Mihai Viteazu nr. 14, lot 148 – inițiator: primarul Ioan Roman
 12. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap – inițiator: primarul Ioan Roman
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren intravilan în suprafață de 727 mp din proprietatea privată a comunei, deținut în folosință de Lelea Lenuța, Petrescu Nicu, Petrescu Adriana Ștefania – inițiator: primarul Ioan Roman
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren intravilan în suprafață de 277,5 mp din proprietatea privată a comunei, deținut în folosință gratuită în conformitatea cu prevederile Legii 15/2003 de către Chevereanu Daniel – inițiator: primarul Ioan Roman
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui teren intravilan în suprafață de 461 mp din proprietatea privată a comunei, strada Academiei nr. 7 lot 1/49 – inițiator: primarul Ioan Roman
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui teren intravilan în suprafață de 300 mp din proprietatea privată a comunei, strada Mircea cel Bătrân nr. 22 lot 81 – inițiator: primarul Ioan Roman
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu comercial din corp C1 birouri, strada Morii, nr 79 lot 4/1 –  inițiator: primarul Ioan Roman
 18. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 de lei pentru lucrări întreținere curs apă-derea în localitatea Lumina – inițiator: primarul Ioan Roman

 

(Visited 81 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.