Administraţie

Convocator ședință Consiliul Local Poarta Albă, 26 aprilie 2018

Primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, a convocat pentru data de 26.04.2018 consilierii locali în cadrul unei ședințe ordine a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi:

Scris de 
 pe data 
23 aprilie, 2018
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 – luna APRILIE
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 500 mp., situat în localitatea Poarta Albă, zona ”D”, str. I.L. Caragiale, nr. 17, lot 381, comuna Poarta Albă, județul Constanța, tinerei ROMAN GABRIELA
  2. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenurilor deținute contract de concesiune
  3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 129 din 11.09.2017
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului intravilan – domeniul privat al comunei Poarta Albă, în suprafață de 505 mp., situat în localitatea Poarta Albă, str. Sălciilor, nr.3C, comuna Poarta Albă, județul Constanța
  5. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a unui teren acordat tinerei Roșu Luiza, pentru construirea unei locuințe în temeiul Legii nr. 15/2003
  6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a unui teren acordat tânărului Ungureanu Cătălin – Gheorghe, pentru construirea unei locuințe în temeiul Legii nr. 15/2003
  7. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a unui teren acordat tânărului Ungureanu Nelu – Gheorghe, pentru construirea unei locuințe în temeiul Legii nr. 15/2003
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Poarta Albă, județul Constanța

 

 

Actualitate