Astfel, potrivit legii, absolvenții care nu muncesc pot primi o indemnizație lunară și pot participa gratuit la cursuri de formare profesională, scrie avocat.net.

Conform legislației în vigoare, posibilii beneficiari ai indemnizației de șomaj:

 • sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă 
 • nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici de 500 de lei
 • nu îndeplinesc condițiile de pensionare

Așadar, indemnizația poate fi oferită:

 • absolvenților instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, după 60 de zile de la absolvire, dacă nu au reușit să se angajeze
 • absolvenților şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, din momentul absolvirii, dacă nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Perioada în care se acordă indemnizația de șomaj este limitată la șase luni, pentru fiecare formă de învățământ absolvită, cuantumul fiind de 250 lei/lună.

Totodată, absolvenții cu vârste de peste 16 ani care se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, vor putea beneficia de o primă de inserție de 1.500 de lei (50% din sumă fiind acordată la angajare, iar restul, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare).

De asemenea, după înregistrarea la agențiile de ocupare a forței de muncă, absolvenţii pot participa gratuit la cursuri de formare profesională și pot beneficia de servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente.

Indemnizația de șomaj se va acorda numai dacă absolvenţii depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţin următoarele documente:

 • actul de identitate, în original și copie;
 • certificat de naștere, în original și copie:
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul, în original și copie;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale;
 • acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri mai mari de 500 de lei 
 • actul de absolvire a formei de învăţământ sau a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, după caz, în original şi copie.

Cererile sunt scutite de orice fel de taxă de timbru.

Există și persoane care nu se pot bucura de indemnizația de șomaj, conform Legii nr. 76/2002 și anume:

 • absolvenții care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i angaja;
 • absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă în ultimii doi ani, cu excepția situației în care acești angajatori au beneficiat de stimulent financiar pentru încadrarea în muncă a elevilor și studenților;
 • absolvenţii care refuză un loc de muncă potrivit nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.
 • absolvenții care, la data solicitării indemnizaţiei, au fost admiși sau urmează cursurile unei forme de învățământ, organizate și/sau acreditate;
 • absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi.

 

(Visited 714 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.