Cei care decid să retragă banii strânși la pilonul II vor putea face asta dacă plătesc un comision de 2% din sumă. Dacă luăm în calcul valoarea medie actuală a unui cont de pensie privată de 6000 de lei, persoana respectivă va rămâne în mână cu 5.880 de lei.

În varianta inițială, se prevedea că românii pot scoate toți banii din Pilonul 2 de pensii, dacă au cinci ani de contribuție, dar acum e foarte probabil să nu mai poată face un astfel de pas, limitându-se la un transfer fie către Pilonul 1, adică pensia de stat, fie către Pilonul 3, o pensie privată facultativă pe care ei și-o pot alege.

Așadar, ceea ce se schimbă este posibilitatea de a scoate banii de la Pilonul II și de a-i folosi în alte scopuri – pentru consum, plata creditelor etc – decât contribuții la pensii. Cu o singură excepție: îi mai pot folosi totuși, în noua variantă a ordonanței, și ca investiții în titluri de stat. Ce înseamnă aceasta? Că statul se poate folosi de acei bani pe o perioadă de doi-trei ani, după care îi vor primi înapoi cu dobândă.

Modificările la Pilonul II de pensii private:  

Art. 80 – Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După litera h) a alineatului (1) al articolului 25 se introduce o nouă literă, lit. h^1), cu următorul cuprins:  ”h^1) proiecte strategice de investiţii în parteneriat public-privat aprobate prin hotărâre a Guvernului;”

2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

”(3) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi  în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptate de la prevederile alin. (1), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv.

3. La articolul 32, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) O persoană, participantă la un fond de pensii, se poate retrage, pe bază de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond.

(7) În cazul retragerii unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensie privată acestora li se transferă activele cuvenite din care se reţine un comision de retragere reprezentând 2% din aceste active.”

4. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) După aderare sau repartizare, participanţii sunt obligaţi să contribuie la un fond de pensii şi nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată decât la cererea expresă a acestora.”

5. La Articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul în lei, calculat şi actualizat în raport cu valoarea contribuţiilor participanţilor, respectiv:    a) 5% din valoarea contribuţiilor, dacă aceasta este sub 100 milioane euro;   b) 7% din valoarea contribuţiilor, dacă aceasta este între 100 milioane euro şi 500 milioane euro;   c) 10% din valoarea contribuţiilor, dacă aceasta este peste 500 milioane euro;”

6. La articolul 86, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (1) Comisionul de administrare se constituie prin:

a) deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite, dar nu mai mult de 1%, cu condiţia ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond, din care 0,5 puncte procentuale din suma totala ce face obiectul operaţiunii financiare efectuată pentru fiecare fond de pensii administrat privat să fie virată la Casa Naţională de Pensii Publice;

b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel: 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflaţiei; 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste rata inflaţiei; 0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflaţiei, 0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei.”

O mare capcană pentru români

„Este o capcană pentru că în momentul în care tu îţi retragi banii de pensii, de fapt te autosugestionezi că ai nişte bănuţi pe termen scurt. Nu vei fi scutit de plata contribuţiei la pensii, ci ea se va duce în continuare la pilonul 1 de pensii, la bugetul de stat”, explică Adrian Benţa, consultant fiscal.

Un buget care are nevoie de bani ca de aer, ţinând cont că numai în primele 10 luni ale acestui an, din bugetul total de peste 250 de miliarde de lei, aproape 80% s-a dus pe salarii şi consum.

Mulţi contributori şi-ar scoate banii din Pilonul II, spun specialiştii, ca să-şi acopere creditele, de exemplu.

„Acel cetăţean care ia decizia să renunţe la continuarea finanţării pilonului 2 de pensii va avea pe termen scurt nişte bănuţi, probabil îi va cheltui într-un concediu, dar ulterior la bătrâneţe va avea un trai mai greu”, adaugă Adrian Benţa.

„Aplicând o statistică simplistă, putem estima că 80% din cotizanţi ar putea să-şi retragă pentru că aceştia reprezintă grosul persoanelor care au venituri mici. Aceşti bani vor intra în consum şi vor alimenta la rândul lor acelaşi proces dăunător al inflaţiei”, subliniază și Emilian Duca, analist economic.

Administratorii de pensii private spun că odată cu retragerea fondurilor de la Pilonul II rata sărăciei va creşte.

Acest îndemn la retragerea economiilor îi va lăsa mai săraci în viitor, când, la vârsta pensionării, nu își vor mai putea completa veniturile necesare traiului zilnic. Pentru mai bine de 50% dintre români Pilonul II reprezintă singura sursă de economisire. Odată cu intrarea în vigoare a măsurilor, aceste economii vor dispărea, cei mai mulți dintre români fiind puternic tentați să se îndrepte către un consum imediat”, afirmă APAPR.

În acest moment, în România peste 7 milioane de oameni contribuie la pilonul II de pensii, iar din 2008 şi până în prezent s-au strâns în conturi peste 48 de miliarde de lei.

(Visited 523 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.