Educaţie

Elevii de clasa a IX-a vor primi burse de merit doar dacă au avut media de admitere la liceu peste 9,50. Burse pentru elevii de clasa a V-a doar dacă au avut FB pe linie în clasa a IV-a

Elevii de clasa a IX-a vor primi burse de merit doar dacă au avut media de admitere la liceu peste 9,50, în timp ce elevii de clasa a V-a vor primi burse de merit dacă au avut FB la toate disciplinele în clasa a IV-a.

Scris de 
 pe data 
29 august, 2022

Ministrul Educației pregătește o nouă modificare a criteriilor pentru acordarea burselor pentru elevi, printr-un ordin de ministru aflat în fază de proiect, anunță Edupedu.ro.

Acesta prevede că, pentru acordarea anumitor tipuri de burse, nu vor mai fi luate în calcul rezultatele din ultimul semestru, așa cum prevedea precedentul ordin în cazul elevilor de clasa a V-a și a IX-a, ci rezultatele pentru întregul an anterior.

Pentru toți elevii, va fi luat în calcul numărul absențelor din întregul an anterior, nu cele înregistrate pe semestru.

Noul proiect de ordin de ministru schimbă referința pentru o serie de criterii în acordarea burselor, astfel, în special numărul absențelor nemotivate/pe an și calificativele/rezultatele pentru unii elevi, astfel:

Bursele de merit se acordă elevilor cu rezultate deosebite la învățătură dacă:

“a) în anul școlar anterior au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate/an, cu excepția clasei a V-a și a IX-a;

b) pentru elevii din clasa a V-a – au obținut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior;

c) pentru elevii din clasa a IX-a – au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior;”

În ordinul din iarnă, acestea se acordau elevilor care aveau cel puțin media 9.50 în anul anterior și cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru, cu excepția claselor a VI-a și a IX-a. Pentru elevii de clasa a V-a era luată în calcul media semestrială în primul semestru. Pentru elevii de claxa a V-a și a IX-a era stabilit pragul de cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I.

Actualitate