Director medical – Spitalul Orășenesc „Sf. Spiridon” din Mioveni, Județul Argeș

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Orășenes „Sf. Spiridon”, Mioveni, bd. Dacia nr. 131 A, după următorul calendar:

08.03.2019 – 28.03.2019, ora 14.00 – perioada de înscriere a candidaților;
29.03.2019, ora 15.00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
01.04.2019, ora 15.00 – depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
02.04.2019, ora 15.00 – afișarea rezultatelor rezolvării contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
05.04.2019, între orele 09.00 – 12.00 – desfășurarea probei scrise;
05.04.2019, orele 12.30 – 14.00 – susținerea proiectului de specialitate și a interviului de selecție;
05.04.2019, ora 15.00 – afișarea rezultatelor concursului;
08.04.2019, ara 15.00 – depunerea contestațiilor privind rezultatele concursului;
09.04.2019, ora 15.00 – soluționarea contestațiilor;
10.04.2019, ora 15.00 – afișarea rezultatelor concursului după soluționarea contestațiilor.
La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii generale și specifice:

Criterii specifice:

sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil medicină;
sunt confirmați ca medic specialist sau primar;
au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Asistent medical debutant – Spitalul Municipal Codlea, județul Brașov
Spitalul Municipal Codlea, județul Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – medii (școală postliceală);
specialitate – pediatrie sau medicină generală;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 martie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
29 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
02 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical specialitatea medicină generală/pediatrie – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical specialitatea medicină generală/pediatrie – studii superioare superioare de scurtă durată/postliceale (Secția Clinică Pediatrie I Boli Digestive).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat;
diplomă de licențiat în specialitate sau diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate sau dip.omă absolvire a școlii sanitare postliceale;
fără condiție de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 martie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 martie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
28 martie 2019, ora 10.00 proba interviu.

Asistent medical principal – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de asistent medical, grad principal, specialitatea medicină generală la Dispensar TB Brașov.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, gradul principal, 5 ani vechime ca asistent medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 martie 2019, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
25 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
28 martie 2019, ora 10:00: proba practică;
02 aprilie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Infirmieră, îngrijitoare (2 posturi) – Spitalul General C.F., Brașov
Spitalul General C.F., cu sediul în Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

• 1 post contractual vacant de infirmieră, studii G. vechime minimum 6 luni, perioadă nedeterminată în cadrul Spitalului General C.F. Brașov/Secția Chirurgie Generală;
• 1 post contractual vacant de îngrijitoare, studii G, vechime minimum 6 luni, perioadă nedeterminată în cadrul Spitalului General C.F.Brașov/Secția Medicina Internă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 martie 2019, ora 14.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
26 martie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
26 martie 2019, ora 14.00, proba interviu.

Asistent medical generalist (PL) – Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” din București
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de asistent medical generalist (PL) – Laborator de reproducere umană asistată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel de studii – postliceale;
vechime – minimum 6 luni în Laborator de reproducere umană asistată.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 martie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
25 martie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
28 martie 2019, ora 09:00: proba interviu;

Registrator medical (M) – Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” din București
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de registrator medical (M) – Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel de studii – medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 martie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
25 martie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
28 martie 2019, ora 09:00: proba interviu;

Asistent medical generalist debutant (PL) – Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca
Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de asistent medical generalist debutant (PL).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – absolvent de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare,
cunoștințe de operare pe calculator;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 martie 2019, data limită de depunere a dosarelor;
28 martie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
03 aprilie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical principal PL – Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța
Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical principal (PL) – Secția A.T.I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalent sau diplomă de școală postliceală prin echivalare;
examen pentru obținerea gradului de principal;
5 ani vechime ca asistent medical;
membru al O.A.M.M.R.. cu certificat vizat la zi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 martie 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
27 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
29 martie 2019, proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).

Asistent medical debutant – Primăria Oraşului Rovinari, judeţul Gorj
Primăria Oraşului Rovinari, judeţul Gorj organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, pentru ocuparea de asistent medical debutant – Compartiment Creșă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă/adeverință de absolvire școală postliceală sanitară în specialitatea asistent medical generalist;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
vechime în specialitatea studiilor absolvite: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 martie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
27 martie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
01 aprilie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Asistent medical șef – Spitalul Municipal Topliţa, judeţul Harghita
Spitalul Municipal Topliţa, judeţul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical șef, Secția Obstetrică-Ginecologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: postliceale/studii superioare de scurtă durată/studii superioare;
vechime în specialitate – 5 ani în funcția de asistent medical;
certificat membru O.A.M.M.R. – avizat anual;
adeverință O.A.M.M.R. pentru participare la concurs/examen;
asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională – malpraxis.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 martie 2019, ora 14.00, termenul limită de depunere a dosarelor;
29 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
04 aprilie 2019, ora 10.00: proba practică.

Asistent medical generalist debutant PL – Spitalul Municipal de Urgență Roman, cu sediul în Roman

Spitalul Municipal de Urgență Roman, cu sediul în Roman, Str. Tineretului nr. 28-30, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical generalist debutant PL, 1 post pentru Compartimentul Chirurgie și Ortopedie Infantilă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – postliceale sanitare;
vechime – nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 martie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
01 aprilie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
03 aprilie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical debutant – Spitalul Orăşenesc Balş, județul Olt
Spitalul Orăşenesc Balş, județul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de asistent medical debutant – Laborator Recuperare, Medicină Fizică Și Balneologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea balneofiziokinetoterapie;
fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 martie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
04 aprilie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
09 aprilie 2019, ora 10.00: proba practică +interviu.

Asistent medical generalist – Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, judeţul Sălaj
Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, judeţul Sălaj organizează concurs pe perioadă nedeterminată în vederea ocupării funcției contractuale vacante, de asistent medical generalist în cadrul Secției Neonatologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea medicină generală;
studii medii, diplomă de bacalaureat;
debutant, fără vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 aprilie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
03 aprilie 2019, proba interviu.

Director medical – Spitalul Orăşenesc Zimnicea, judeţul Teleorman
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

director medical:
absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 martie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
03 aprilie 2019, ora 08:30: proba scrisă;
04 aprilie 2019, ora 09:00: susţinere orală a proiectului de specialitate;
04 aprilie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Asistent medical comunitar debutant – Primăria Comunei Nănești
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă/certificat în specialitatea asistent medical medicină generală/asistent medical generalist;
calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 martie 2019, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
28 martie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Referent, asistent medical (2 posturi) – Spitalul „Dr. Karl Diel“, Jimbolia
Spitalul „Dr. Karl Diel“, Jimbolia, Judeţul Timiş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

referent -1 post M
asistent medical -1 post cu 1/2 normă PL/S

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 martie 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
10 aprilie 2019, 10.00: proba scrisă;
11 aprilie 2019, 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist, îngrijitoare (2 posturi) – Spitalul Orăşenesc din Bumbești-Jiu

Spitalul Orăşenesc din Bumbești-Jiu, Judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

• Denumirea postului – 1 post de asistent medical generalist cu PL, la Compartimentul Pediatrie – post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.
• Denumirea postului -1 post de îngrijitoare – post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist cu PL
diplomă de studii postliceale prin, echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
6 luni vechime în specialitate, dovada fiind copia de pe carnetul de muncă și/sau adeverință care să ateste vechimea totală în muncă și în specialitate;
adeverință care să ateste că a susținut și promovat examenul de debutant.
îngrijitoare
nivelul studiilor – diplomă de studii (școală generală);
vechime în activitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 aprilie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
08 aprilie 2019, ora 10.00 proba interviu.

Asistent medical generalist – Spitalul Municipal Gheorgheni, judeţul Harghita
Spitalul Municipal Gheorgheni, judeţul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale temporar vacante de asistent medical generalist la Secția Obstetrică-ginecologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – postliceale/superioare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 martie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
27 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
29 martie 2019, ora 10.00: proba practică/proba interviu.

Asistent medical generalist – Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa
Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa organizează concurs în vederea ocupării funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical generalist.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – liceul sanitar cu echivalare postliceală/postliceală;
studii – diplomă de bacalaureat;
vechime minimă în specialitate – 12 luni;
abilități/cunoștințe operare PC – MS Office (Excel, Windows).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 aprilie 2019, ora 13:00: proba scrisă;
05 aprilie 2019, ora 13:00: proba practică;
05 aprilie 2019, ora 15:00: proba interviu.

Asistent medical (3 posturi) – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Braşov
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

• 1 post asistent medical specialitatea medicină generală/pediatrie – studii postliceale (Secția Clinică Pediatrie 0);
• 1 post asistent medical specialitatea medicină generală/pediatrie – studii postliceale (Secția Clinică Chirurgie Pediatrică);
• 1 post asistent medical specialitatea medicină generală/pediatrie – studii superioare/superioare de scurtă durată/postliceale (Ambulator Integrat – Cabinet ORL).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat;
diplomă de licențiat în specialitate sau diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate sau diplomă absolvire a școlii sanitare postliceale;
fără condiție de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 martie 2019, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
26 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
28 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical generalist și îngrijitoare (5 posturi) – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

3 posturi de asistent medical generalist;
2 posturi de îngrijitoare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – postliceale de specialitate (pentru postul de asistent medical generalist), generale sau medii (pentru postul îngrijitoare);
vechime – de 6 luni în specialitate (pentru postul de asistent medical generalist), nu este cazul (pentru postul de îngrijitoare).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
02 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
02 aprilie 2019, ora 13:00: proba practică.

 

(Visited 3.925 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.