1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea contractarii unor finantari rambursabile in valoare de pana la 7.000.000 lei, in vederea asigurarii cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii terenului intravilan in suprafata de 131.479 mp, situat in localitatea Poarta Alba, A 811/2/2 + A 806/2/2, zona de lotizare “E”, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.45/13.11.2017, pentru terenul intravilan in suprafata de 408 mp., situat in localitatea Poarta Alba, strada Palatului, nr.3, lot 16, comuna Poarta Alba, judetul Constanta

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr. 22, lot 3, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului SOARE MARIAN

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 500 mp., situat in localitatea Poarta Alba, str. Traian, nr. 22, lot 2, comuna Poarta Alba, judetul Constanta, tanarului SOARE IULIAN

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea intocmirii P.T. pentru obiectivul “EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA POARTA ALBA, ZONA T SI CARTIER VIA”

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic si indicatorii tehnico – economici pentru investitia “EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN ZONA CENTRALA A LOCALITATII POARTA ALBA – ETAPA 2, JUDETUL CONSTANTA”

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic si indicatorii tehnico – economici pentru investitia MODERNIZAREA SI DOTAREA COLEGIULUI AGRICOL POARTA ALBA DIN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea intocmirii P.T. pentru obiectivul “EXTINDERE RETEA ELECTRICA IN COMUNA POARTA ALBA, JUDETUL CONSTANTA”

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Poarta Alba, judetul Constanta

12. privind modificarea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functiile contractuale din cadrul institutiei publice locale UAT comuna Poarta Alba

13. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE IN UNITATILE ADMINISTRATIV – TERITORIALE membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare APA – CANAL

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local pentru trimestrul III, anul 2018

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Comunal pentru anul 2018 și luna OCTOMBRIE

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 61/29.08.2008

17. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 5 din 26.01.2017

18. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 129 din 30.08.2018 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 541 mp., situat in localitatea Poarta Alba, zona “D”, str. George Cosbuc, nr. 14, lot 243

(Visited 51 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.