La masa dialogului, s-a discutat despre introducerea în regim de urgența a proiectului de modificare a Legii 384/2006, astfel:

– asistența medicala acordată familiilor militarilor profesioniști. Modificarea M-110;
– drepturi referitoare la concedii, inclusiv concediu paternal;
– drepturi pentru urmasii SGP care iși pierd viața ca urmare a participării în acțiuni militare în teatrele de operații sau în țară;
– contracte pe perioadă nedeterminată dupa 15 ani de activitate, similar cadrelor militare;
– promovare în carieră. Dupa 10 ani de activitate, SGP care s-au evidențiat în cadrul misiunilor interne si externe sa fie avansați în Corpul subofițerilor;
– acordarea banilor pentru achiziționarea echipamentului militar (ținuta de oraș);
– la art. 45 se va scoate litera (f) „înainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor parți” și se va înlocui cu „la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limita de varstă”

LMP susține modificările la Legea 80/1995, în sensul:

Art.38 dupa litera c) se introduc noi litere, literele d) si e), cu următorul cuprins:
„d) soldații și gradații profesioniști în activitate, absolvenți ai instituților sau unităților de învățământ pentru formarea maiștrilor militari.
e) soldații și gradații profesioniști în activitate, absolvenți ai studiilor postliceale corespunzătoare specialităților militare și ai cursului de formare a maiștrilor militari în activitate în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art.36, litera e) cu aliniatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„e) maiștrii militari și subofițeri în activitate, absolvenți cu diploma de licență ai instituțiilor de învățământ superior, cu profil corespunzător specialităților militare, care au vârsta de 45 de ani”

.Reprezentanții LMP au susținut și necesitatea modificării L-223/2015, astfel:

Modificarea art.21 prin înlocuirea sintagmei, „la data trecerii in rezerva/retragere sau incetarii raporturilor de serviciu” cu „la data îndeplinirii condițiilor prevăzute”.

Delegația LMP a arătat ca nu este de acord cu modificarea propusă de senatorul Brăiloiu la Legea pensiilor militare de stat, deoarece sunt defavorizați cei aflați la baza ierarhiei militare care au atribuțiuni de execuție.

Delegația LMP a arătat că există o discriminare în L-288/2018, în sensul ca militarii care au achiziționat un credit ipotecar/imobiliar nu pot beneficia de compesația lunară de chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului.

Delegația LMP a adus în atenție modificarea art 1 din Hotarârea nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiile de acordare a compesației de chirie în funcție de fiecare ganizoană în parte și în funție de statutul social:
a) necăsatorit
b) casătorit
c) casătorit, cu unul sau mai mulți copii minori în intreținere.
In prezent drepturile financiare aferente chiriilor se calculează prin raportare la anul 2009, ceea ce duce la un nivel scăzut.

ALTE SUBIECTE ABORDATE ÎN CADRUL ÎNTÂLNIRII:

* L-153/2017 S-a discutat și posibilitatea modificării coeficienților de ierarhizare la categoria soldați și gradați profesioniști (Legea salarizării Unice)

* Modificarea diurnelor echipajelor navelor militare din dolari în euro și la alte tipuri de nave nu, numai la fregate. Abrogarea HG 1626/2004 și aplicarea L-121/2011

* Legea nr. 121/2011 modificarea sumele alocate pentru diurna angajaților trimiși în misiuni în străinatate, aducându-le pe toate la același plafon. Legislația din prezent prevede sume diferite pentru categoriile de personal din structurile MApN, deși persoanele respective se află în aceeași locație.

* Dublarea misiilor militarilor aflați în misiuni de instrucție, tabere, aplicații pe teritoriul național.

* Urgentarea plații orelor suplimentare a sâmbetelor duminicile și sărbătorilor legale. Baza legală Art. 26 din OMApN nr M.S. 166/2017
Anexa 8 din OMApN nr M.S. 31/2016 cu modificările și completările ulterioare.

* Acordarea sporului de noapte și celorlalte servicii executate, nu doar serviciului de pază.

* Acordarea indemnizației de comandă subofițerilor și maiștrilor militari care au militari în subordine, precum și celor care îndeplinesc prin cumul o funcție ce presupune actul de comandă.

 

(Visited 5.214 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.