În nota MEC se arată că, potrivit Constituției României, „nimeni nu poate fi constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrare convingerilor sale“.

De asemenea, este adusă în atenție Legea nr. 489/2006:

Nimeni nu poate fi impiedicat sau constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrara convingerilor sale, si nici nu poate fi supus vreunei discriminari, urmarit sau pus intr-o situatie de inferioritate pentru credinta, apartenenta sau neapartenenia sa la o grupare, asociatie religioasa sau un cult ori pentru exercitarea, in conditiile prevazute de lege, a libertatii religioase.

În acest context, MEC face următoarele precizări:

1. Reprezentantii cultelor religioase, recunoscute de catre Statul roman, pot participa la festivitatile de inceput si de sfarsit de an scolar/ceremonii organizate in cadrul unitatilor de invatamant, cu acordul Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant;

2. Rugaciunea de binecuvantare se oficiaza, de regula, la inceputul festivitatii/ceremoniei;

3. Participarea la rugaciunea de binecuvantare din cadrul acestor festivitati/ceremonii este la alegerea fiecarei persoane, neavand un caracter obligatoriu;

4. Pentru elevii care nu doresc sa participe la rugaciunea de binecuvantare/ceremonie, conducerea unitatii de invatamant va pune la dispozitie un spatiu adecvat, unde acestia vor fi supravegheati de un cadru didactic;

5. In vederea informarii cu privire la desfasurarea activitatilor mentionate mai sus, conducerea unitatii scolare va afisa in timp util programul acestora.

Redăm mai jos nota integrală emisă de Ministerul Educației:

PRECIZARI CU PRIVIRE LA OFICIEREA CEREMONIILOR RELIGIOASE IN SCOLI

Avand in vedere,

– Prevederile Constitutiei Romaniei (Art. 29 (1) Libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi ingradite sub nicio forma. Nimeni nu poate fi constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrare convingerilor sale. (2) Libertatea constiintei este garantata; ea trebuie sa se manifeste in spirit de toleranta si de respect reciproc. (6) Parintii sau tutorii au drepiul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educatia copiilor minori a caror raspundere le revine. Art.30 (1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice el, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile);

– Legea nr. 489/2006, privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor (Art, 1(1) Statul roman respecta si garanteaza dreptul fundamental la libertate de gandire, de constiinta si religioasa al oricarei persoane de pe teritoriul Romaniei, potrivit Constitutiei si tratatelor internationale la care Romania este parte. (2) Nimeni nu poate fi impiedicat sau constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrara convingerilor sale, si nici nu poate fi supus vreunei discriminari, urmarit sau pus intr-o situatie de inferioritate pentru credinta, apartenenta sau neapartenenia sa la o grupare, asociatie religioasa sau un cult ori pentru exercitarea, in conditiile prevazute de lege, a libertatii religioase. Art. 2(1) Libertatea religioasa cuprinde dreptul oricarei persoane de a avea sau de a adopta o religie, de a se manifesta in mod individual sau colectiv, in public sau in particular, prin practicile si ritualurile specifice cultului, inclusiv prin educatie religioasa, precum si libertatea de a-si pastra sau schimba credinta religioasa);

– Legea educatiei nationale nr. 1/2012, cu modificarile si completarile ulterioare (Art. 3. Principiile care guverneaza invatamantul preuniversitar si superior, cat si invatarea pe tot parcursul vietii din Romania sunt: a) principiul echitatii – in baza caruia accesul la invatare se realizeaza fara discriminare: g) principiul garantarii identitatii culturale a tuturor ceratenilor romani si dialogului intercultural; h) principiul asumarii, promovarii si pastrarii identitatii nationale si a valorilor culturale ale poporului roman, i) principiul recunoasterii si garuntarii drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale, dreptul la pastrarea, la dezvoltarea si la exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase);

– Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (Art. 18.(1) Planurile-cadru ale invatamantului primar, gimnazial, liceal si profesional include religia ca disciplina scolara, parte a trunchiului comun. Elevilor apartinand cultelor recunoscute de stat, indiferent de numarul lor, li se asigura dreptul constitutional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii. (2) Inscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisa a elevului major, respectiv a parintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea acestei optiuni se face tot prin cerere scrisa a elevului major, respectiv a parintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. in cazul in care elevul nu Jrecventeaza orele de religie, situatia scolara se incheie fara disciplina Religie. in mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina. (3) Disciplina Religie poate fi predata numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi si abilitat in baza protocoalelor incheiate intre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si cultele religioase recunoscute oficial de stat);

– Metodologia de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.232/2015, cu modificarile si completarile ulterioare (Art.2.(1) Potrivit art. 18 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, plamurile-cadru ale invatamantului primar, gimnazial, liceal si profesional includ Religia ca disciplina scolara, parte a trunchiului comun);

– Metodologia-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie dinunitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul MEN Nr.4619 din 22 septembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare (Art. 15.(1)d) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si Junctionare a unitatii de invatamant cu respectarea prevederilor legale) aproba tipurile de activitati educative extrascolare care se organizeaza in unitatea de invatamant, durata acestora, modul de orpanizare si responsabilitatile stabilite de consiliul profesoral);

– Realitatea faptului ca, in majoritate covarsitoare, parintii au ales ca elevii sa participe la ora de religie;

– Participarea la rugaciunea traditionala de la inceputul anului scolar, ca act de vointa al elevilor/parintilor care au cerut sa primeasca o educatie religioasa specifica cultului propriu;

– Responsabilitatea Statului roman de a asigura predarea disciplinei Religie in scolile publice, conform Constitutiei Romaniei (Art. 32 alin. (7) Statul asigura libertatea invatamantului religios, potrivit cerintelor specifice fiecarui cult. In scolile de stat, invatamantul religios este organizat prin lege. Art. 33 alin. (3) Statul trebuie sa asigure pastrarea identitatii spirituale, sprijinirea culturii nationale, stimularea artelor, protejarea si conservarea mostenirii culturale, dezvoltarea creativitatii contemporane, promovarea valorilor culturale si artistice ale Romaniei in lume;

– Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (Art. 3. Principiile care guverneaza invatamantul preuniversitar si superior, cat si invatarea pe tot parcursul vietii din Romania) principiul descentralizarii – in baza caruia deciziile principale se iau de catre actorii implicati direct in proces),

Ministerul Educatiei si Cercetarii emite urmatoarele precizari:

1. Reprezentantii cultelor religioase, recunoscute de catre Statul roman, pot participa la festivitatile de inceput si de sfarsit de an scolar/ceremonii organizate in cadrul unitatilor de invatamant, cu acordul Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant;

2. Rugaciunea de binecuvantare se oficiaza, de regula, la inceputul festivitatii/ceremoniei;

3. Participarea la rugaciunea de binecuvantare din cadrul acestor festivitati/ceremonii este la alegerea fiecarei persoane, neavand un caracter obligatoriu;

4. Pentru elevii care nu doresc sa participe la rugaciunea de binecuvantare/ceremonie, conducerea unitatii de invatamant va pune la dispozitie un spatiu adecvat, unde acestia vor fi supravegheati de un cadru didactic;

5. In vederea informarii cu privire la desfasurarea activitatilor mentionate mai sus, conducerea unitatii scolare va afisa in timp util programul acestora.

 

(Visited 207 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.