Hotărâre adoptată de Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România aduce trei modificări importante Metodologiei de reatestare a competenței profesionale.

În primul rând, „perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap, însumat pe o perioadă de maximum 5 ani” NU se mai consideră continuitate în activitatea profesională.

Mai exact, potrivit hotărârii, la art.2, litera d se abrogă: „Se consideră continuitate în activitatea profesională : d) perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap, însumat pe o perioadă de maximum 5 ani”

Din păcate, această decizie va afecta mii de asistente medicale care s-au aflat în concediu de creșterea copilului și se vor trezi că această perioadă nu mai constituite vechime și continuitate în activitatea profesională.

De asemenea, după art. 4 se introduce un articol nou, 4.1., cu următorul cuprins:

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care fac dovada că au acumulat cu normă întreagă cel puțin 12 luni de activitate profesională în decursul ultimilor 4 ani anterior datei solicitării reatestării vor fi reatestați profesional prin susținerea probei teoretice prevăzute la art.4, lit.b

ART. 4 prevede că pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.
a) Stagiul practic:
– are o durată de 3 luni, câte 8 ore/zi sau 504 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 6 luni, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;
– are durata de o lună, câte 6 ore/zi sau 126 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;
– are durata de o lună, câte 4 ore/zi sau 84 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime peste 5 ani;
– se va efectua în unităţi sanitare stabilite de preşedinţii filialelor OAMGMAMR;
– va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea respectivă;
– se va desfăşura sub îndrumarea asistentului şef de secţie sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta;
– evidenţa orelor de practică din cadrul stagiului se va efectua prin întocmirea unui pontaj individual, validat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea gazdă (anexa nr. 11);
– evaluarea şi validarea stagiului se vor face în baza fişelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1 – 8^1, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie/mentor;
– punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;
– în caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.

b) Proba teoretică:
– constă în test-grilă cu 40 de întrebări;
– punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;
– tematica şi bibliografia vor fi stabilite de Comisia naţională de educaţie profesională continuă a OAMGMAMR în funcţie de specialitate;
– comisia de reatestare elaborează cel puţin 2 variante de test-grilă pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen, din care unul dintre candidaţi va extrage o variantă cu întrebări pentru proba teoretică respectivă;
– testul-grilă se susţine în prezenţa comisiei de reatestare şi va fi corectat şi semnat de către toţi membrii comisiei;
– întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;
– se susţine numai după promovarea stagiului practic;
– în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.

Astfel, prin decizia OAMGMAMR, asistenții medicali care fac dovada că au acumulat cu normă întreagă cel puțin 12 luni de activitate profesională în decursul ultimilor 4 ani anterior nu mai trebuie să efectueze stagiul practic, așa cum este el prevăzut mai sus, ci vor susține doar proba teoretică.

 

 

 

(Visited 52.637 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.