Educaţie

Noul Cod Etic al profesorilor, publicat în Monitorul Oficial. Dascălilor le sunt interzise meditațiile contra cost și acceptarea cadourilor de la părinți

Sursă foto: gobankingrates.com

În Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat Ordinul Ministerului Învatamantului din 30 august privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Scris de 
 pe data 
5 octombrie, 2018

Ministerul Educației a relansat Codul Etic al Profesorului pentru învățământul preuniversitar, prin care sunt aduse o serie de noi obligații, dar și sancțiuni pentru cei care nu îl respectă.

Prevederile din acest Cod interzic, printre altele, „meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care este încadrat”.

Codul de etică aduce şi alte prevederi importante. De exemplu, profesorilor le este interzis să mai accepte cadouri de la părinţi, indiferent de natura acestora. Iar cadrele didactice vor putea recomanda manuale auxiliare, dar nu vor putea constrânge în vreun fel copiii sau părinţii să le cumpere.

Traficul de influenţă şi favoritismul în evaluarea la clasă sunt evident interzise, iar profesorii nu-i pot ameninţa pe elevi să le facă anumite servicii sau să le ofere cadouri, conform prevederilor din proiectul iniţiat de minister.

Profesorii sunt obligaţi să asigure egalitatea de şanse şi să promoveze principiile educaţiei incluzive, să respecte demnitatea fiecărui elev şi să recunoască meritul fiecăruia.

Cadrului didactic îi este interzis să fie profesorul propriului copil sau al unei rude până la gradul al treilea, cu excepţia situaţiei în care este singurul care predă disciplina respectivă în unitatea în care lucrează.

O modificare adusă documentului publicat față de cel propus inițial este excluderea unui punct prin care profesorilor le era interzis să implice elevii „în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora”.

 

Actualitate