Iată lista completă a posturilor de asistent medical scoase la concurs și condițiile de participare:

Funcții contractuale (32 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de:

1 post asistent medical generalist debutant;
6 posturi asistent medical generalist;
3 posturi asistenţi medicali pr.;
2 posturi asistent medical BFT debutant;
3 posturi asistent medical BFT;
1 post asistent social debutant;
1 post asistent medical radiolog;
2 posturi asistenţi medicali de radiologie pr.;
1 post fiziokinetoterapeut S debutant;
1 post fiziokinetoterapeut S;
3 posturi infirmiere;
7 posturi brancardier;
1 post muncitor calificat II – lenjereasă:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1 post asistent medical generalist debutant:
nivelul studiilor – şcoală postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

6 posturi asistent medical generalist:
nivelul studiilor – şcoală postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 6 luni;

3 posturi asistenţi medicali pr.:
nivelul studiilor – şcoală postliceală sanitară sau diplomă de licenţa în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 5 ani.

2 posturi asistent medical BFT debutant:
nivelul studiilor – şcoală postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea m specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

3 posturi asistent medical BFT:
nivelul studiilor – şcoală postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 6 luni.

1 post asistent social debutant:
nivelul studiilor – diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

1 post asistent medical radiolog:
nivelul studiilor – şcoala postliceală sanitara sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 6 luni.

2 posturi asistenţi medicali de radiologie pr.:
nivelul studiilor – şcoala postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 5 ani.

1 post fiziokinetoterapeut S debutant:
nivelul studiilor – diplomă licenţă în specialitate;
vechimea în muncă necesară ocupării postului – nu este cazul.

1 post fiziokinetoterapeut S:
nivelul studiilor – diplomă licenţă în specialitate;
vechimea în muncă necesară ocupării postului – cel puţin 6 luni ca fiziokinetoterapeut

3 posturi infirmiere:
nivelul studiilor – 8 clase şi curs infirmier;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.

7 posturi brancardier:
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

1 post muncitor calificat II – lenjereasă:
nivelul studiilor – calificare croitoreasă;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
15 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

 

Asistent medical debutant (2 posturi) – Primăria Comunei Limanu, Judeţul Constanţa

Primăria Comunei Limanu, Judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical debutant (2 posturi) – Compartiment Asistenţă Medicală Şcolară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitate medicină generală;
certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R, însoţit de adeverinţa de înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 septembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
04 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
05 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical comunitar – Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii: postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist dovedită cu diplomă de absolvire sau echivalentă;
adeverinţă prin care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti. Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 septembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
01 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă;
03 octombrie 2018, ora 12.00 – probă interviu.

Asistent medical principal – Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Câmpulung

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

şcoală postliceală sanitară absolvită cu diplomă în specialitatea de asistent medical generalist;
certificat grad principal;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani vechime ca asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 septembrie 2018, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
01 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
04 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Asistent medical şef, asistent medical debutant și infirmier debutant (4 posturi)  – Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Susenii Bârgăului

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Susenii Bârgăului, Județul Bistrița-Năsăud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție de:

asistent medical şef, perioadă nedeterminată, nivelul studiilor PL/SSD/S;
asistent medical debutant, perioadă determinată, maximum 24 luni, nivelul studiilor PL;
infirmier debutant (2 posturi), perioadă nedeterminată, nivelul studiilor M/G.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 septembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor.
04 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
09 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu/practică.

Asistent medical (4 posturi) – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Braşov

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

asistent medical specialitatea medicină generală/pediatrie – studii superioare superioare de scurtă durată/postliceale (Secţia Clinică Pediatrie I – Compartiment Neonatologie Patologică);
asistent medical specialitatea medicină generală/pediatrie – studii postliceale (Secţia Clinică Pediatrie I Boli Digestive);
asistent medical specialitatea medicină generală/pediatrie – studii postliceale (Secţia Clinică Pediatrie II);
asistent medical specialitatea medicină generală/pediatrie – studii superioare/superioare de scurtă durată/postliceale (Secţia Clinică Pediatrie II – Compartiment Terapie Acuţi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat;
diplomă de licenţiat în specialitate sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate sau diplomă absolvire a şcolii sanitare postliceale;
fără condiţie de vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 septembrie 2018, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
25 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
27 septembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist debutant (PL) (4 posturi)  – Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-llfov (S.A.B.I.F.)

Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-llfov (S.A.B.I.F.) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical generalist debutant (PL) (4 posturi).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă postliceală;
diploma bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 septembrie 2018, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
08 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
11 octombrie 2018, ora 09:00: proba de efort fizic;
12 octombrie 2018, ora 09:00: proba interviul.

Asistent medical generalist debutant PL și asistent medical generalist S (4 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABIF)

Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABIF) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

3 posturi de asistent medical generalist debutant (PL);
1 post de asistent medical generalist studii superioare (S).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

3 posturi de asistent medical generalist debutant (PL):
diplomă postliceală;
diplomă bacalaureat.
1 post de asistent medical generalist studii superioare (S):
diplomă bacalaureat;
diploma de licenţă a învăţământului superior de specialitate;
6 luni vechime in specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 septembrie 2018, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
05 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
09 octombrie 2018, ora 09.00: proba de efort fizic;
10 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical și infirmieră (5 posturi) – Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“, București

4 posturi de asistent medical în cadrul Secţiei Neonatologie;
1 post de infirmieră în cadrul Secţiei Ginecologie

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de asistent medical sunt:
diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a şcolii postliceale;
vechime de minimum 6 luni în specialitatea studiilor absolvite.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de infirmieră sunt:
certificat de absolvire a şcolii generale,certificat de absolvire a cursului de infirmiere;
vechime de minimum 6 luni în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 septembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
25 septembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
27 septembrie 2018, ora 12.00: proba practică/ interviu.

Asistent medical debutant – medicină generală (5 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” – Bucureşti

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

pentru postul de asistent medical debutant – medicină generală – studii postliceale:
diplomă de şcoală sanitară postliceală;
autorizaţie de liberă practică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 septembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
25 septembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
27 septembrie 2018, ora 09.00: proba practică/interviu.

Asistent medical principal – balneofiziokinetoterapie şi recuperare – Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 septembrie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
03 octombrie 2018, ora 09.00: proba practică;
10 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical principal – Ministerul Finanţelor Publice din București

Ministerul Finanţelor Publice din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical principal la Direcţia generală de servicii interne şi achiziţii publice.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii sau postliceale în specialitatea asistent medical generalist;
vechimea în specialitate, minimă necesară este de 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
05 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical generalist principal și îngrijitoare – Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca

asistent medical generalist principal licenţiat în cadrul Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor Medicale;
îngrijitoare în cadrul Secţiei clinice recuperare Neurologie I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist principal licenţiat în cadrul Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor Medicale:
nivelul studiilor – diplomă de licenţă în specialitate;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani vechime ca asistent medical.
îngrijitoare în cadrul Secţiei clinice recuperare Neurologie I:
nivelul studiilor – diplomă de şcoală generală;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 septembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
02 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
08 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical (4 posturi) – Spitalul Municipal Târgu Secuiesc
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 septembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
04 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
04 octombrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Asistent medical – Spitalul Municipal Calafat
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 septembrie 2018, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
08 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
08 octombrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Asistent medical principal generalist pediatrie – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire” din Galaţi
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 septembrie 2018, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 septembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
02 octombrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical generalist debutant PL și asistent medical generalist S (4 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABIF)
3 posturi de asistent medical generalist debutant (PL);
1 post de asistent medical generalist studii superioare (S).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 septembrie 2018, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
05 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
09 octombrie 2018, ora 09.00: proba de efort fizic;
10 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistenți medicali generaliști (10 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean Mureş
Spitalul Clinic Judeţean Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistenți medicali generaliști – 10 posturi:

Secţia clinică medicină internă – 2 posturi;
Secţia clinică dermatovenerologie -1 post;
Secţia clinică boli infecţioase I – 1 post:
Blocoperator II (Ginecologie) -1 post;
Bloc operator IV (Ortopedie) – 1 post;
Bloc operator V (Urologie) -1 post;
Ambulatoriu integrat – 3 posturi.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 septembrie 2018, termenul limită de depunere a dosarelor;
04 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
10 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist, infirmier, conducător auto, registrator medical (5 posturi) – Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu“, Târnăveni

• 1 post de asistent medical generalist la Secţia Neurologie;
• 1 post de infirmier la Secţia Obstetrică-Ginecologie;
• 1 post de infirmier la Compartimentul ATI;
• 1 post de conducător auto la Biroul Aprovizionare-transport şi achiziţii;
• 1 post de registrator medical la Biroul de primire.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 septembrie 2018, ora 15:00: perioada de depunere a dosarelor;
01 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
09 octombrie 2018, ora 13:00: proba practică;
15 octombrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Asistenţi medicali, îngrijitoare de curăţenie, portar și liftier (6 posturi) – Spitalul Municipal Carei
2 posturi asistenţi medicali;
2 posturi îngrijitoare de curăţenie;
1 post portar;
1 post liftier.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
09 octombrie 2018, ora 10.00: proba practică (pentru asistente şi îngrijitoare de curăţenie);
10 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical, infirmier (7 posturi) – Spitalul Municipal Carei
• 4 posturi asistenţi medicali;
• 3 posturi infirmier.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
02 octombrie 2018, ora 10.00: proba practică;
03 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Infirmier debutant și asistent medical (2 posturi) – Spitalul Orăşenesc Făget
infirmier debutant – un post la Compartiment A.T.I.;
asistent medical – un post la Compartiment Obstetrică – Ginecologie, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 septembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
Pentru postul de infirmier debutant:
04 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
04 octombrie 2018, ora 11:00: proba practică;
04 octombrie 2018, ora 12:00: proba interviu.
Pentru postul de asistent medical:
04 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
04 octombrie 2018, ora 12:00: proba practică;
04 octombrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Asistent medical debutant (PL) – Spitalul Orăşenesc Horezu
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 septembrie 2018, ora 10:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
02 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
01 octombrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Funcţii contractuale (7 posturi) – Spitalul Județean de Urgență Vaslui
asistent medical – Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală – 2 posturi;
asistent medica] – Secţia Psihiatrie – Camera de Gardă – 1 post;
tehnician de radiologie şi imagistică medicală licenţiat debutant – Laborator Radiologie şi imagistică Medicală – 1 post;
infirmier debutant – Secţia Neonatologie – 1 post;
infirmier debutant – Secţia Chirurgie Generală – 2 posturi.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 octombrie 2018, ora 09:30: proba scrisă;
12 octombrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Funcții contractuale (4 posturi) – Spitalul „Dr. Caius Tiberiu Spârchez“, Zărneşti, judeţul Braşov
un post vacant de asistent medical generalist;
un post vacant de asistent de radiologie;
un post temporar vacant de asistent medical generalist;
un post vacant de spălătoreasă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 septembrie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
03 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
05 octombrie 2018: proba interviu.

Funcții contractuale (3 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias“ București
1 post asistent medical generalist debutant, studii postliceale/superioare, fără vechime;
1 post registrator medical debutant, diplomă bacalaureat, fără vechime;
1 post registrator medical, diplomă bacalaureat, vechime 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 octombrie 2018, ora 09.30: proba scrisă;
04 octombrie 2018, ora 09.30: proba practică.

Funcții contractuale (4 posturi) – Spitalul Clinic Municipal „Filantropia“, București
2 posturi de asistent medical în cadrul Secţiei Ginecologie;
1 post de asistent medical în cadrul Secţiei ATI;
1 post de asistent medical în cadrul Secţiei Neonatologie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 septembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
02 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
04 octombrie 2018, ora 12.00: proba practică/ interviu.

Funcții contractuale (4 posturi) – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” din Bucureşti
1 (un) post asistent medical – medicină generală, studii postiiceale pentru Secţia Clinică Pediatrie 1;
1 (un) post infirmieră pentru Secţia Clinică Pediatrie 3;
1 (un) post infirmieră pentru Secţia Clinică Ortopedie;
1 (un) post registrator medical debutant pentru Serviciul Evaluare şi Statistică Medicală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 septembrie 2018, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
03 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
08 octombrie 2018, ora 09:00: proba practică/ interviu.

Funcții contractuale (15 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

asistent medical debutant (11 posturi);
tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat;
fizician medical (2 posturi);
magaziner debutant.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 septembrie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
asistent medical debutant (11 posturi):
01 octombrie 2018, ora 08.00: proba scrisă;
08 octombrie 2018, ora 08.00: proba interviu.

 

 

 

(Visited 4.826 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.