Actualitate Constanța

Poți câștiga 8.000 de lei în două luni ca recenzor pentru colectarea datelor în teren la Recensământ

Primăria Constanța anunță încheieierea de contracte de prestări servicii pentru recenzorii care vor realiza colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiu.

Scris de 
 pe data 
8 aprilie, 2022

Potrivit datelor furnizate de recensamantromania.ro, plata recenzorilor la Recensământul din acest an se va face în funcţie de formularele introduse în sistem şi poate ajunge până la un total de 8.000 de lei net. Pentru secţiunea locuinţă se plăteşte 3,5 lei/ chestionar, iar pentru secţiunea persoană, 7 lei/ chestionar.

În cazul localităţilor izolate şi a celor dispersate, plata este de 5 lei/ chestionar la secţiunea locuinţă şi 9 lei/ chestionar la secţiunea persoană.

Perioada de contractare a serviciilor:
Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

Colectarea datelor în teren:
recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

Locul de desfășurare a activității:
Pe teren, în limitele administrative ale UAT CONSTANȚA

Condiții pentru contractarea serviciilor:
Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
Să dispună de un telefon mobil și de o adresa de email pe care să le utilizeze pentru comunicare;
Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

Atribuțiile personalului de recensământ: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

Condiții specifice:
Muncă pe teren;
Disponibilitate de a lucra în program prelungit;
Disponibilitate de a lucra în weekend.

Dacă sunteți din Constanța, pentru includerea în baza de date a recenzorilor și realizarea selecției trebuie să completați chestionarul din link-ul de aici.

.

Actualitate