Având în vedere prevederile Legii nr 231/2018, prin prezentul anunț Primăria Lumina aduce la cunoștință locuitorilor comunei care nu dețin acte de proprietate pentru suprafețele de teren aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, că pot depune la sediul Primăriei Comunei Lumina cereri în vederea eliberării titlului de proprietate.

Termenul limită de depunere a cererilor este data de 06.12.2018.

Menționăm că, potrivit aceluiași act normativ : „Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul art. 23, 24 și 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în curs de soluționare prin proceduri administrative ori judiciare, nu se supun prevederilor prezentei legi”.

ACTE CARE DOVEDESC PROPRIETATEA :

CERTIFICAT DE MOŞTENITOR, HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ, dacă există ;
În toate cazurile acte de stare civilă-ACTE DE IDENTITATE (C.I.,B.I):
CERTIFICAT DE NAŞTERE, CERTIFICAT CASĂTORIE, CERTIFICAT DE
DECES AL AUTORULUI, ÎN CAZUL MOŞTENITORILOR;
ORICE ALTE ACTE DIN CARE SĂ REZULTE DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI SOLICITAT

Totodată la cerere se va anexa :
DECLARAŢIA PREVĂZUTĂ LA ART. 10 DIN LEGEA FONDULUI FUNCIAR NR. 18/1991, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
ÎN DECLARAŢIE SE VA MENŢIONA, PE PROPRIA RĂSPUNDERE, SUPRAFAŢA TOTALĂ DE TEREN ATRIBUITĂ ÎN PROPRIETATE, PRIN  RECONSTITUIRE SAU PRIN CONSTITUIRE, DE FAMILIE, POTRIVIT PREZENTEI LEGI, CHIAR DACĂ ACESTEA S-AU FĂCUT ÎN MAI MULTE LOCALITĂŢI SAU DE LA MAI MULŢI AUTORI.
COPIE XEROX DE PE TITLUL DE PROPRIETATE CARE S-A EMIS SAU, DUPĂ CAZ, DE PE PROCESUL- VERBAL ORI FIŞA DE PUNERE ÎN
POSESIE;
PROCES -VERBAL DE AMPLASAMENT- DE LA COMPARTIMENTUL URBANISM;
DECLARAȚII DE BUNĂ VECINĂTATE;
COPIE ACTE DE IDENTITATE MARTOR-VECIN;
PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE AL IMOBILULUI ÎNTOCMITE ÎN SISTEM DE COORDONATE STEREO 1970, SCHITA  AMPLASAMENTELOR ȘI DIMENSIUNILE ACESTORA SEMNATE/VIZATE, DUPĂ CAZ, DE AUTORITĂȚI/PERSOANE AVIZATE/   ROPRIETAR /MOSTENITOR,….., ÎN FUNCȚIE DE SITUAȚIA DE FAPT ȘI PREVEDERILE LEGALE ÎN SPEȚĂ;
PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ;
AUTORIZAȚIE DE CONSTRUCȚIE , RESPECTIV ANEXELE AFERENTE (PLAN DE CASĂ, DEVIZ, SCHIȚA CASEI;
DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ, DECLARAȚIE DE FOLOSINȚĂ A TERENULUI;
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCAL Ș PENTRU ELIBERARE TITLU DE PROPRIETATR;
ADEVERINTA ISTORIC DE ROL REGISTRUL AGRICOL;
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CA TERENUL SOLICITAT NU FACE OBIECTUL UNOR LITIGII

(Visited 209 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.