Educaţie

Proiect amplu de educație, lansat de primăria din Ovidiu. Dezvoltare personală și îndrumare profesională pentru elevi!

Începând de astăzi, 8 martie, Primăria Ovidiu a lansat programul de educație „Ascultă, Educă-te, Acționează și Citește într-o Rețea“, realizat în parteneriat cu primăriile din Lumina, Mihail Kogălniceanu și primăriile municipiilor General Toshevo și Kavarna din districtul Dobrich din Bulgaria.

Scris de 
 pe data 
8 martie, 2018

Potrivit reprezentanților primăriei Ovidiu, scopul proiectului constă în optimizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională în carieră pentru elevii claselor VIII-IX-X, prin identificarea preferinţelor şi aptitudinilor acestora faţă de opţiunile de angajare, pentru corelarea cu cerinţele angajatorilor. Practic, elevilor absolvenți li se facilitează o intrarea mai ușoară pe piaţa muncii.

Grupul ţintă al proiectului este format din 250 de elevi, cei 50 de elevi reprezentând oraşul Ovidiu fiind înscrişi din clasele IX-X din cadrul Liceului Tehnologic “Ion Podaru”.

Planul programului prevede desfăşurarea unei campanii de informare, publicitate şi promovare a proiectului şi a programului finanţator; dezvoltarea unor Ateliere Vocaţionale în fiecare zonă parteneră; elaborarea “Strategiei transfrontaliere privind rolul autorităţilor publice locale în furnizarea consilierii şi sprijinului necesar pentru elevi în calitatea acestora de viitori cetăţeni ai comunităţii locale”; derularea unui program individual de consiliere cu trei componente: consiliere vocaţională, consiliere psihologică şi consiliere de grup cu participarea elevului, a părinţilor şi profesorilor; elaborarea paginii web a proiectului şi a unei platforme online de comunicare pentru elevii participanţi în proiect; organizarea unor workshop-uri cu angajatori locali şi cu angajatori de la nivel judeţean/districtual; organizarea de vizite de studiu şi schimb de bune practici în zonele partenere.

În perioada imediat următoare, în cadrul Atelierului Vocaţional finanţat prin intermediul proiectului, Atelier situat în incinta Centrului Cultural “Elena Roizen” din Ovidiu, va începe derularea Programului de Consiliere. Acesta se va desfăşura cu implicarea celor 50 de elevi participanţi din clasele a IX-a şi a X-a din cadrul Liceului Tehnologic “Ion Podaru”. Scopul programului este de a încuraja dezvoltarea personală, emoţională, socială şi academică a elevilor, evaluările realizate de experţii cooptaţi în cadrul proiectului având un efect pozitiv asupra viitorului şcolar şi vocaţional al elevilor din grupul ţintă.

Proiectul LEARN este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria Axa Prioritară 5 “O Regiune Eficientă”. Autoritatea contractantă este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene din România şi liderul partener al proiectului este reprezentat de Primăria comunei Lumina. Valoarea totală a proiectului este de 372.178,65 Euro.

 

Actualitate