În teorie, reorganizarea propusă ar conduce la eficientizarea activității instituției și la reducerea costurilor, având ca efect reducerea funcțiilor de conducere cu 150 posturi, ceea ce reprezintă aproximativ 5,5%.

În acest context, proiectul de act normativ propune reducerea cu 2.000 posturi vacante a numărului actual al posturilor alocat ANAF.

Ce propune Ministerul Finanțelor, conform notei de fundamentare:

Direcţia generală antifraudă fiscală – structură din cadrul aparatului propriu al Agenţiei va fi reorganizată prin diminuarea numărului de direcții din cadrul aparatului propriu al aparatului central, a numărului de servicii atât de la nivel central cât și teritorial, ceea ce conduce la reducerea numărului de posturi cu 45% față de numărul actual de posturi de conducere, dar și la fluidizarea procesului decizional.

Înființarea Direcției generale de management al riscului, în subordinea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ca urmare a preluării activității de analiză de risc de la structurile cu atribuţii în acest domeniu.

Neexistând o centralizare a managementului riscului, responsabilitatea analizei de risc este distribuită atât către nivelul central, cât și către unitățile teritoriale și între activitățile Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală, inspecție fiscală persoane fizice, vamă, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcția Generală Antifraudă Fiscală etc.

De asemenea, vizează includerea inspecțiilor fiscale cu ținte clar definite și transmiterea cazurilor către instanțele care se ocupă de cazurile penale, precum și colectarea arieratelor și a sumelor stabilite suplimentar.

Înființarea Direcției generale de strategie și monitorizare a proceselor în directa subordonare a președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin reorganizarea Direcției generale de strategie și relații internaționale.

Noua structură va constitui un instrument al preşedintelui Agenției pentru estimarea veniturilor și pentru urmărirea realizării veniturilor bugetului general consolidat, pentru monitorizarea periodică a activităţii instituţiei, a gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate la nivel general şi specific, îmbunătățirea proceselor de activitate şi, la nivel instituțional, îmbunătățirea serviciilor oferite contribuabililor.

De menţionat în mod deosebit este că în cadrul Direcției generale de strategie și monitorizare a proceselor va funcţiona o structură pentru reforme, la nivel de serviciu, având în vedere că o reformă de succes depinde de un bun management al proiectelor la nivel central.

De asemenea, ca urmare a reorganizării Direcției generale de strategie și relații internaționale, în subordinea conducerii ANAF va funcţiona Direcţia generala de relaţii internaţionale.

Înființarea Unității de management a informației, la nivel de direcție, care să cuprindă oameni cu experiență de business, dar şi personal cu experienţă în domeniul IT pentru a accelera procesul de informatizare a agenţiei, prioritățile instituției în acest domeniu și planurile aferente.

Această structură va funcţiona în subordinea secretarului general al ANAF ţinând cont că una din principalele responsabilităţi ale acestui înalt funcţionar public este aceea de a coordona buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul instituţiei şi asigurarea unei legături operative dintre conducatorul instituţiei şi conducătorii tuturor compartimentelor din instituţie şi unităţile subordonate, precum şi legătura cu celelalte autorităţi şi organe ale administraţiei publice.

Modificarea denumirii Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză în Direcţia generală de monitorizare venituri şi sinteză, cu menţinerea coordonării actuale şi fără modificarea atribuţiilor, noua denumire reflectând în mod corect activitatea desfăşurată de structura în cauză.

 

(Visited 131 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.