Social

Se fac angajări la stat în județul Constanța. Află care sunt posturile disponibile

Dacă vă interesează să lucrați la stat, acum este momentul potrivit, pentru că, în județul Constanța, sunt vacante peste 20 de locuri de muncă din mai multe domenii.

Scris de 
 pe data 
9 iulie, 2018

Cerințele sunt diferite în funcție de postul pentru care vreți să aplicați, însă, indiferent de job-ul dorit, candidații trebuie să respecte simultan condițiile generale pentru ocuparea unei funcții publice.

  1. Să aibă cetățenie română
  2. Să cunoască limba română, vorbit și scris
  3. Să aibă minim 18 ani împliniți
  4. Să aibă capacitate deplină de exercițiu
  5. Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate
  6. Să aibă studiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcției respective
  7. Să îndeplinească condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice
  8. Să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
  9. Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
  10. Să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite de lege

Astfel, odată ce condițiile menționate au fost îndeplinite, puteți consulta lista locurilor de muncă vacante.

În acest moment, sunt disponibile posturile: asistent medical, PL – Primăria Orașului Ovidiu (detalii AICI), asistent medical debutant – Spitalul Municipal Mangalia (detalii AICI), inspector (8 posturi) – Primăria Municipiului Constanța (detalii AICI), administrator financiar – Liceul Tehnologic „Radu Priscu” din Dobromir (detalii AICI), administrator financiar – Liceul Tehnologic din Comuna Ciobanu, Judeţul Constanţa (detalii AICI), șef formaţie și infirmieră – Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa (detalii AICI), referent (2 posturi) – Primaria oraşului Murfatlar, județul Constanța (detalii AICI), inspector I principal (2 posturi) – Primăria Oraşului Murfatlar (detalii AICI), asistent medical balneofizioterapie debutant – Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia (detalii AICI), poliţist I asistent, inspector I principal și inspector I asistent – Primăria Comunei Lumina (detalii AICI), referent specialialitate I – Autoritatea Navală Română din Constanţa (detalii AICI), secretar-şef – Liceul Teoretic Băneasa (detalii AICI), șef serviciu și director executiv adjunct (3 posturi) – Primăria Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa (detalii AICI).

 

Actualitate