1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la sfârșitul trimestrului I al anului 2018 – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea predarii unor bunuri mobile proprietate privată a UAT Cernavoda către SC Utilități Publice-Gospodăria Comunală SRL – inițiator viceprimar Șerif Cîrjali
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri aflate in patrimoniul privat al orasului Cernavoda, situate în strada Prundului și Drum de Centură – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren prin licitație publică situat în str. Salciei, FN, (lângă SC Argos SA), în suprafață de 707 mp, atestat în patrimoniul privat al Orașului – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 748 mp din str. Medgidiei F.N, atestat in patrimoniul privat al orasului cu nr. cadastral si C.F. 103438 – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 592 mp din str. Drum de Centura, lot 5 – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru 7 loturi de teren din str. Drum de Centura – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru 16 loturi de teren din str. Drum de Centura – – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriilor din contractele de închiriere pentru terenurile ce se închiriază pentru diverse destinatii cu rata de inflatie pentru anii 2014, 2015, 2016 si 2017 – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea  taxelor de concesiune pentru terenurile cu destinaţia de construcţii locuinţe şi alte anexe gospodăreşti si pentru terenurile cu alte destinatii si pentru alte bunuri adjudecate cu rata de inflatie pentru anii 2014, 2015, 2016 si 2017 – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluãrii investiţiilor realizate în cadrul Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apã şi de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa”,  finanţate prin Programul Operaţional Sectorial – MEDIU, aflate pe teritoriul oraşului Cernavoda, trecerea lor în proprietatea publicã a Oraşului Cernavoda şi înregistrarea în patrimoniul acestuia – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere a locuințelor de tip ANL situate în localitatea Cernavoda, județul Constanța, str. Seimeni nr. 18 și str. 24 Ianuarie nr. 4, aflate în administrarea orașului Cernavoda – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării contractului de închiriere locuință cu nr. 5856 din 26.02.2018, situată în str. Rovine, nr. 4, ap. 5, de pe numele de Ifrim Marian pe numele Oană Aura Andreea, aflat în proprietatea UAT Cernavoda – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Aleea Florilor, nr. 2, bl. DS 24, ap. 22, loc. Cernavoda prin închiriere către Popescu Dumitru – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării pozițiilor 14, 15 din anexa 1 la HCL nr. 168/29.08.2016, privind trecerea imobilului din strada Lt. Ion Mușat, nr. 2, din domeniul privat în domeniul public al UAT Cernavoda – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Prundului, Baraca 30, ap. 1, loc. Cernavoda prin închiriere către Ion Cecilia – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru 7 loturi de teren din str. Prundului – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Salciei, nr. 8, bl. H5, ap. 39, et. IV, sc. B, loc. Cernavoda, prin închiriere către dna Drăghici Norica – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 19. Proiect de hotărâre pentru completarea  HCL nr. 5/31.01.2018 privind  aprobarea costului mediu lunar și a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice din orașul Cernavoda, pentru anul 2018 – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale administrate de Direcția de Asistență Socială – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Cernavoda şi al serviciilor publice locale înfiinţate în subordinea Consiliului local Cernavoda – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de societatea ‘’UTILITĂȚI PUBLICE-GOSPODĂRIA COMUNALĂ,, SRL – inițiator viceprimar Șerif Cîrjali
 23. Proiect de hotărâre  privind modificarea HCL 154/12.06.2018, privind aprobarea participării delegației orașului Cernavoda la cea de-a 130-a sesiune plenară a Comitetului Regiunilor, de la Bruxelles, Belgia, în perioada 04-05.iulie 2018 – inițiator primar Liviu Cristian Negoiță

Diverse

Agenda Primarului şi priorităţile oraşului, întrebări, interpelări, informări, rapoarte, petiţii, soluţii.

 1. Raportul domnului Hemeș Gheorghe – Virgil privind activitatea desfășurată în calitate de Consilier local.

 

(Visited 235 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.