1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.148/18.12.2008 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Orașului Cernavodă
– inițiator Primar Liviu Cristian Negoiță

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC DAN AUTOCOND Srl
– inițiator Primar Liviu Cristian Negoiță

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 88 mp situat în str. Seimeni, nr.114, aflat în indiviziune conform CF 103846
– inițiator Primar Liviu Cristian Negoiță

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilelor teren din str.Drum de Centură, respectiv loturile nr.19 și 20, cu nr.cadastral 103950 și 103993
– inițiator Primar Liviu Cristian Negoiță

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul privat al Orașului Cernavodă a 11 loturi de teren situate în str. Prundului
– inițiator Primar Liviu Cristian Negoiță

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere a locuinței de tip ANL situată în localitatea Cernavodă, jud. Constanța, str.Seimeni, nr.18, ap.17 aflată în administrarea orașului Cernavodă
– inițiator Primar Liviu Cristian Negoiță

7.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere a locuințelor de tip ANL situată în localitatea Cernavodă, jud. Constanța, str.Seimeni, nr.18, ap.14, strPinilor nr.4, ap.6 și ap35 și str. 24 Ianuarie nr.4, ap 5, aflată în administrarea orașului Cernavodă
– inițiator Primar Liviu Cristian Negoiță

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei din art.1 al HCL nr.161/28.06.2018 „privind actualizarea chiriilor din contractele de închiriere pentru terenurile ce se închiriază pentru diverse destinații cu rata de inflație pentru anii 2014, 2015, 2016 și 2017” și a anexei din art.1 al HCL nr.162/28.06.2018 privind actualizarea taxelor de concesiune pentru terenurile cu destinația de construcții locuințe și alte anexe gospodărești și pentru terenurile cu alte destinații și pentru alte bunuri adjudecate cu rata de inflație pentru anii 2014, 2015, 2016 și 2017
– inițiator Primar Liviu Cristian Negoiță

.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de garaj din anexă
– inițiator Primar Liviu Cristian Negoiță

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.34897 din 25.10.2016 pentru terenul în suprafață de 39 mp, situat pe str. M. Eminescu pentru amplasare chioșc.
– inițiator Primar Liviu Cristian Negoiță

11. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul art.1 din HCL 247 din 27.09.2018 privind aprobarea atribuirii locuinței situată în str. Rovine, nr.2, ap.6, loc. Cernavodă prin închiriere către Ali Sunita
– inițiator Primar Liviu Cristian Negoiță

Diverse:
Agenda Primarului și prioritățile orașului, întrebări, interpelări, informări, rapoarte, petiții, soluții:
1. Cerere din partea doamnei Roibu-Ionescu Geanina Jeni prin care solicită prelungirea contractului de închiriere teren garaj.

(Visited 147 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.