Sănătate

Spitalele caută zeci de asistenți medicali pe final de an, de teama blocării posturilor. Lista locurilor disponibile

Informațiile potrivit cărora toate angajările în sectorul bugetar vor fi înghețate în 2019 au determinat spitalele publice să scoată la concurs pe ultima sută de metri zeci de posturi, cele mai multe fiind de asistent medical.

Scris de 
 pe data 
13 decembrie, 2018

Asistent medical generalist PL (2 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova din Ploieşti
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova din Ploieşti, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale, temporar vacante, de:

asistent medical generalist PL – Staţia Ploieşti;
asistent medical generalist PL – Substaţia Urlaţi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H G. nr. 797/1997;
cunoaşterea şi utilizarea programelor MS Office (Word);
adeverinţă participare concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;
certificat de membru vizat la zi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
11 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu și practică.

Asistent medical generalist – Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa
Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție temporar vacante de asistent medical generalist din cadrul Serviciului administrare creşe, Creşa nr. 13 „Fluturaşii”.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diploma de absolvire a unei şcoli postliceale sanitare;
vechime în specialitate: minimum 6 luni ca asistent medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 decembrie 2018, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
07 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
09 ianuarie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Asistent medical generalist (13 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale temporar vacante, de asistent medical generalist (13 posturi), astfel:

Bloc Operator I – Neurochirurgie – 1 post,
Secţia Clinică Ortopedie şi Traumatologie – 2 posturi,
Secţia Clinică Neurologie I – 1 post,
Secţia Clinică Neurologie II – 1 post,
Secţia Clinică ATI – 3 posturi,
Compartiment ATI Copii – 1 post,
Secţa Clinică ORL – 1 post,
Secţia Clinică Chirurgie Generală II – 2 posturi,
Secţia Clinică Medicină internă II – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de scurtă durată, postliceale de specialitate;
certificat de membru şi adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 decembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
07 ianuarie 2019, testarea psihologică (nu constituie probă de concurs);
09 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
11 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical, specialitatea medicină generală – Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga
Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical, specialitatea medicină generală la Secţia de recuperare, medicină fizică şi balneologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

se pot înscrie la concurs candidaţi cu grad profesional de până la gradul profesional existent în statul de funcţii, indiferent de nivelul studiilor absolvite (PL, SSD, S);
liceul cu diplomă de bacalaureat;
diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire aînvăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
vechime în specialitate – minimum 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 decembrie 2018, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
09 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă – test grilă din tematica afişată;
11 ianuarie 2019, ora 11:00: proba practică.

Asistent medical, grad profesional debutant – Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, satul Greci
Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, satul Greci, judeţul Olt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de asistent medical, grad profesional debutant, nivel studii S, specialitatea Medicină generală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generate de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobai prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea Medicină generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 decembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
09 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi stabilite ulterior.

Fiziokinetoterapeut – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de fiziokinetoterapeut, specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, la Compartimentul recuperare, medicină fizică şi balneologie, bază de tratament.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare, diplomă de licenţă în specialitate,
6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 decembrie 2018, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
08 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
11 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Manager persoană fizică – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1520/2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager spital persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, str. Tabaci nr.1, în perioada: 17.01.2019-31.01.2019, desfăşurându-se în două etape:

Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc în data de 18.01.2019, etapă eliminatorie;
Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de menagement, care se va desfăşura pe baza temelor-cadru, în data de 28.01.2019, orele 10,00;

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

– Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi – 21.12.2018, în intervalul orele 10,00- 14,00

– Termen limită de înscriere a candidaţilor – 17.01.2019, orele 14,00

– Verificarea dosarelor candidaţilor – 18.01.2019, orele 10,00

– Afişarea listei candidaţilor admişi – 18.01.2019, orele 14,00

– Depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor – 22.01.2019, orele 09,00

– Soluţionarea contestaţiilor – 23.01.2019, orele 13,00

– Afişarea rezultatelor contestaţiilor – 23.01.2019, orele 13,30

– Afişarea pe site-ul unităţii a proiectelor de management a candidaţilor admişi – 23.01.2019, orele 14,00

– Susţinerea publică a proiectului de management – 28.01.2019, orele 10,00

– Afişarea rezultatelor – 29.01.2019, orele 14,00

– Depunerea contestaţiilor – 30.01.2019 orele 14,00

– Soluţionarea contestaţiilor – 31.01.2019, orele 10,00

– Afişarea rezultatelor finale – 31.01.2019, orele 14,00

Kinetoterapeut debutant – Spitalul Județean de Urgență Ploieşti
Spitalul Județean de Urgență Ploieşti, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de kinetoterapeut debutant – în cadrul Secţiei Ortopedie Traumatologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licenţă în kinetoterapie şi motricitate specială.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 decembrie 2018, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
10 ianuarie 2019, ora 11.00. proba scrisă;
16 ianuarie 2019, ora 10.00. interviul.

Funcții contractuale (6 posturi) – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

asistent medical cu PL, grad profesional bază în cadrul Secţiei Clinice I de Pneumologie;
îngrijitoare în cadrul Secţiei Clinice I de Pneumologie (3 posturi);
administrator, treapta profesională I în cadrul Bucătăriei Dietetice;
şef serviciu în cadrul Serviciului Administrativ-Tehnic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii:
pentru postul de asistent medical cu studii PL: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;

pentru posturile de îngrijitoare:
şcoală generală;

pentru postul de administrator, treapta profesională I:
diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate economic sau diplomă de bacalaureat în profil economic;

pentru postul de şef serviciu în cadrul Serviciului Administrativ-Tehnic:
diplomă de licenţă în specialitatea serviciului, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă ori studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti:
din domeniul de licenţă inginerie civilă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau în specializarea inginerie civilă,
sau din domeniul de licenţă ingineria instalaţiilor, specializarea instalaţii pentru construcţii.

vechime:

pentru postul de asistent medical cu studii PL, grad profesional bază:
minimum 6 luni vechime în specialitate:

pentru posturile de îngrijitoare:
nu este cazul;

pentru postul de administrator, treapta profesională I:
minimum 4 ani vechime în activitate;

pentru postul de şef serviciu:
2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 decembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
07 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
14 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Director medical – Spitalul Orăşenesc Nehoiu
Condiţii speciale de înscriere:

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicală;
sunt confirmaţi cel puţin medici specialişti;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Spitalului Orăşenesc Nehoiu,
până la data de 04.01.2019 ora 15.00;
selecţia dosarelor în data de 10.01.2019, ora 10.00;
proba scrisă în data de 17.01.2019, ora 10.00;
susţinerea proiectului în data de 22.01.2019, ora 10.00;
interviu de selecţie în data de 28.01.2019, ora 10.00.

Manager spital, persoană fizică – Institutul Regional de Oncologie Iaşi
Institutul Regional de Oncologie Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de manager spital, persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul INSTITUTULUI REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI, Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr.2 – 4, Iasi in perioada 05.12.2018 – 30.01.2019, desfasurandu-se in 2 etape:

etapa de verificare a îndeplinirii de cãtre candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapã eliminatorie – 10.01.2019;
etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management – 22.01.2019.
Calendarul de desfasurare a concursului este:

vizitarea spitalului de catre candidatii interesati 15.12.2018, ora 10,00;
termen limita inscriere candidati (depunere dosare) 07.01.2019;
analiza de catre comisia de concurs a continutului dosarelor depuse de catre candidati: 10.01.2019.
publicarea listei candidatilor inscrisi cu mentiunea ”admis” sau ”respins” 10.01.2019;
primirea contestatiilor depuse de candidati 11.01.2019, ora 15,00;
solutionarea contestatiilor 14.01.2019;
publicarea rezultatului in urma solutionarii contestatiilor: 14.01.2019;

Asistent medical generalist în cadrul spitalului – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor Babeş” din Bucureşti
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor Babeş” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de asistent medical generalist în cadrul spitalului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de şcoală postliceală;
6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 decembrie 2018, ora 12.00, termenul limită de depunere a dosarelor;
21 decembrie 2018, ora 11.00, proba practică;
24 decembrie 2018, ora 09.00, proba interviu.

Asistent medical principal (2 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra-Neamţ

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel studii – minimum studii generale;
vechime în activitatea de îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu – minimum 6 luni;
constituie avantaj prezentarea certificatului de calificare profesională în profesia de îngrijitor la domiciliu persoane vârstnice (în cazul egalităţii de punctaj după desfăşurarea probei scrise şi a interviului).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 decembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
09 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical generalist – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, București

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale, temporar vacante, de asistent medical generalist la Ansamblul Rezidenţial de Tip Familial „Sf. Mana“, nu se solicită vechime.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale /superioare de scurtă durată / superioare (certificat de membru O.A.M.G.MAM.R.).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Asistent medical generalist cu PL (2 posturi) – Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă

Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de 2 (două) posturi asistenţi medicali generalişti:

1 (unu) post, asistent medical generalist cu PL, Compartiment ATI;
1 (unu) post, asistent medical generalist cu PL. Compartiment Obstetrica Ginecologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii obligatorii: şcoală postliceală sanitară;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – vizat 2018;
vechime: minimum 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 decembrie 2018, ora 16.00: termen limită de depunere a dosarelor;
09 ianuarie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
15 ianuarie 2019, ora 10.00 proba interviu.

Asistent medical debutant PL – Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” din Piteşti
Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” din Piteşti, Județul Argeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical debutant (studii postliceale), sterilizare, tehnic medical.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale;
nu necesită vechime ca şi asistent medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 decembrie 2018, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
10 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
16 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Asistent medical generalist principal (PL) – Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de asistent medical generalist principal (PL) – Compartiment ORL.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 -1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de aviz şi de adeverinţă de înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R., conform Hotărârii nr. 35/2015 a O.A.M.G.M.A.M.R.;
certificat/adeverinţă grad principal;
poliţă asigurare malpraxis in termen;
minimum 5 ani vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 decembrie 2018, ora 15.00: termen limită de depunere a dosarelor;
07 ianuarie 2019, ora 13.00 proba scrisă;
10 ianuarie 2019, ora 13.00 proba interviu.

Asistent medical – U.M. 01838 Boboc, comuna Cochirleanca
U.M. 01838 Boboc, cu sediul în comuna Cochirleanca, judeţul Buzău organizează şi desfăşoară concurs pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de personal civil contractual de execuţie, de asistent medical.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat; diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare în specialitate, conform H.G. nr. 797/1997;
certificat de membru eliberat de O.A.M.G.MA.M.R., vizat pe anul în curs; aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei, în termen de valabilitate;
asigurare malpraxis, în perioada de valabilitate;
minimum 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 decembrie 2018, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
16 ianuarie 2019, ora 09.00, proba scrisă;
21 ianuarie 2019, ora 08.00, proba interviu.

Asistent medical (2 posturi) – Unitatea Militară 02474 Braşov
Unitatea Militară 02474 Braşov, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual, vacant, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

asistent medical principal, studii postliceale, Secţia medicină internă I, 1 post;
asistent medical, studii postliceale, Secţia medicină internă II, 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

să deţină o diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivelentă, specialitatea „asistenţă medicală generală”;
să deţină certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – specialitatea medicină generală, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) şi de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist);
nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „Admis”;
cel puţin 6 luni vechime ca asistent medical;
să deţină certificat pentru treapta profesională de asistent medical principal (pentru funcţia de asistent medical principal).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 ianuarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
11 ianuarie 2019, ora 09:00: proba interviu

Funcții contractuale (10 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” din Călăraşi
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” din Călăraşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• kinetoterapeut – 2 posturi. Condiţii specifice:
diplomă de licenţă în specialitate;
6 luni vechime în specialitate.

• registrator medical – 2 posturi. Condiţii specifice:
diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
6 luni vechime în activitate.

• operator controlor date -1 post. Condiţii specifice:
diplomă de bacalaureat;
curs operare calculator;
6 ani şi 6 luni vechime în activitate.

• referent de specialitate 1 – Serviciul administrativ tehnic -1 post. Condiţii specifice:
studii superioare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administraţie publică;
vechime în specialitatea studiilor6 ani şi 6 luni.

• lăcătuş mecanic 1 – Serviciul administrativ tehnic – lifturi – 1 post. Condiţii specifice:
9 ani vechime în meserie;
studii medii;
minimum 2 ani vechime în specialitatea de montator, reglor, depanator ascensoare.

• economist debutant – Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale -1 post. Condiţii specifice:
diplomă de licenţă;
fără vechime.

• spălătoreasă -1 post. Condiţii specifice:
şcoală generală.

• magaziner -1 post. Condiţii specifice:
diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale;
6 luni vechime în activitate;
minimum 3 luni vechime în domeniul gestiunii în cadrul unei instituţii publice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 decembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
08 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
14 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Funcții contractuale – Spitalul de Pneumofitiziologie „Sf. Ştefan”, Bucureşti
Spitalul de Pneumofitiziologie „Sf. Ştefan”, Bucureşti, organizează concurs în temeiul H.G. nr. 286/2011 şi Ordinul MS nr. 1470/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante, după cum urmează:

1 (post) asistent medical generalist principal cu PL – post vacant Dispensar TBC sectoarele 1 – 2;
0,5 (post) asistent medical generalist principal cu PL – post vacant;
0,5 (post) asistent medical generalist principal cu PL post vacant;
0,5 (post) asistent medical generalist cu PL – post vacant;
1 (post) statistician medical principal – post vacant;
1 (post) infirmier debutant – post vacant;
2 (posturi) îngrijitoare – posturi vacante;
1 (post) muncitor necalitlcat post vacant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist principal cu PL:
vechimeîn specialitate: 5 ani:
studii; şcoala postliceală sanitară şi diplomă de grad principal.
asistent medical generalist cu PL:
vechime în specialitate: 6 luni;
studii: şcoala postliceală sanitară.
statistician medical principal:
vechime în specialitate: 4 ani;
studii: medii şi diploma de grad principal.
Infirmier debutant:
vechime în specialitate: nu este cazul;
studii: studii generale şi curs de infirmieră.
îngrijitoare:
vechime în specialitate: nu este cazul;
studii: studii generale.
muncitor necaliticat:
vechime în specialitate: nu este cazul;
studii: studii generale.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 decembrie 2018, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
21 ianaurie 2019, ora 09:00, proba scrisă;
23 ianuarie 2019, ora 09:00, proba interviu.

Funcții contractuale – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” din Bucureşti
Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere/execuție vacante, astfel :

asistent medical şef – Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie;
asistent medical radiologie – grad principal – Laborator radiologie şi imagistică medicală;
îngrijitoare – Secţia Clinică Medicină Internă;
brancardier – Camera de gardă;
muncitor calificat – arhivar – Serv iciul Administrativ Tehnic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical şef:
diplomă de licenţă în domeniul medical;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
concurs pentru ocuparea postului;
3 ani vechime în specialitate.
asistent medical principal radiologie – PL:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
5 ani vechime in specialitate.
îngrijitoare:
şcoală generală;
concurs pentru ocuparea postului;
fără vechime.
muncitor calificat – arhivar;
diplomă de bacalaureat sau
diplomă de absolvire a şcolii generale;
concurs pentru ocuparea postului;
6 luni vechime în activitate.
condiţii specifice suplimentare:
diplomă/certificat absolvire cursuri operare PC.
brancardier:
şcoală generală;
concurs pentru ocuparea postului;
fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 ianuarie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
16 ianuarie 2019, ora 10.00, proba interviu.

Funcții contractuale – Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” din București

Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, după cum urmează:

Secţia I Reumatologie:
1 post de asistent medical (PL) – 6 luni vechime ca asistent;
1 post infirmieră (G) – 6 luni vechime;
1 post îngrijitoare (G) – 6 luni vechime.

Secţia II Reumatologie:
1 post de asistent medical (PL) – 6 luni vechime ca asistent;
2 posturi îngrijitoare (G) – 6 luni vechime.

Secţia Clinică III Reumatologie:
2 posturi asistent medical (PL) – 6 luni vechime ca asistent;
2 post îngrijitoare (G) – 6 luni vechime.

Cabinet internări
1 post registrator medical (M) – 6 luni vechime).

Compartiment de Prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale:
1 post asistent medical (PL) – normă întreagă (6 luni vechime ca asistent).

Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Achiziţii Publice, Transport, Tehnic:
1 post şofer autosanitară III – normă întreagă (fără vechime);
1 post muncitor calificat III (fochist) – normă întreagă (3 ani vechime în meserie);
1 post referent de specialitate gradul III – normă întreagă (3 luni vechime în specialitate);
1 post economist I – normă întreagă (3 ani şi 6 luni vechime în specialitate);
1 post muncitor calificat III (liftier) – normă întreagă (3 ani vechime în meserie).

Biroul Resurse Umane, Salarizare şi Juridic:
1 post referent IA (6 ani şi 6 luni vechime în specialitate);
1 post secretar-dactilograf I (6 luni vechime în activitate).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
10 ianuarie 2019, ora 10.00: proba practică;
13 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist debutant – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical generalist debutant PL la Compartiment de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistai – Staţia Centrală Constanţa.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii posti iceale prin echivalare conform H.G, nr. 797/1997;
concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 decembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
27 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
03 ianuarie 2019, ora 11.00: proba practică;
08 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Funcţii contractuale (5 posturi) – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante de:

asistent medical PL, specialitatea medicină generală/igienă – Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
asistent medical S, specialitatea laborator – Laborator analize medicale;
asistent medical PL, specialitatea medicină generală – Spitalizare de zi;
registrator medical M – Secţia Clinică Boli Infecţioase Copii;
registrator medical M – Compartiment boli infecţioase HIV/SIDA+ îngrijiri paliative.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical PL, specialitatea medicină generală/igienă:
diplomă de şcoală sanitară postliceală;
6 luni vechime în specialitate.
asistent medical S, specialitatea laborator:
diplomă de licenţă în specialitate;
6 luni vechime în specialitate.
asistent medical PL, specialitatea medicină generală:
diplomă de şcoală sanitară postliceală;
6 luni vechime în specialitate.
registrator medical:
diplomă de studii medii;
6 luni vechime în activitate;
certificat/diplomă operare calculator (PC).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 decembrie 2018, ora 14:00, data limită pentru depunerea dosarelor;
08 ianuarie 2019, ora 10.00, proba scrisă – asistenţi medicali;
08 ianuarie 2019, ora 12.00, proba scrisă – registratori medicali;
10 ianuarie 2019, ora 10.00, proba interviu – asistenţi medicali;
10 ianuarie 2019, ora 12.00, proba interviu – registratori medicali.

 

 

Actualitate