Asistent medical generalist debutant (3 posturi) – Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” din Valea Iaşului
Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” din Valea Iaşului, judeţul Argeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de asistent medical generalist debutant (3 posturi), astfel:

două posturi, Secţia I pneumologie adulţi;
un post, Secţia III pneumologie adulţi.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Nivelul studiilor – S/SSD/PL;
Vechimea în specialitate – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 noiembrie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
26 noiembrie 2018: proba scrisă;
29 noiembrie 2018: proba interviu.

Infirmieră posturi – Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” din Şercaia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii generale/medii (şcoala generală 8 clase sau diplomă de bacalaureat);
certificat de absolvire a cursului de pregătire a infirmierelor sau adeverinţă eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. că urmează acest curs;
experienţă de minimum 6 luni în profesia de infirmieră.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2018, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
21 noiembrie 2018, ora 11:00 proba scrisă;
26 noiembrie 2018, ora 10:00 proba interviu.

Asistent medical (3 posturi) – Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş
asistent medical – specialitatea radiologie şi imagistică medicală, normă întreagă.
asistent medical debutant – la Secţia Pediatrie – normă întreagă.
asistent medical principal – specialitatea laborator analize medicale, normă întreagă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

asistent medical – specialitatea radiologie şi imagistică medicală:
21 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
21 noiembrie 2018, ora 10.00: proba practică;
21 noiembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

asistent medical debutant – la Secţia Pediatrie:
21 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
21 noiembrie 2018, ora 11.00: proba practică;
21 noiembrie 2018, ora 13.00: proba interviu.

asistent medical principal:
21 noiembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
21 noiembrie 2018, ora 12.00: proba practică;
21 noiembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Funcții contractuale (3 posturi) – Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure“, Făgăraş
asistent medical – Secţia Interne, normă întreagă;
infirmier – la Secţia Interne, normă întreagă;
asistent medical principal – specialitatea endoscopie digestivă, normă întreagă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

asistent medical – Secţia Interne, normă întreagă:
22 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
22 noiembrie 2018, ora 10.00: proba practică;
22 noiembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

infirmier – la Secţia Interne, normă întreagă:
22 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
22 noiembrie 2018, ora 11.00: proba practică;
22 noiembrie 2018, ora 13.00: proba interviu.

asistent medical principal – specialitatea endoscopie digestivă, normă întreagă:
22 noiembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
22 noiembrie 2018, ora 12.00: proba practică;
22 noiembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Funcții contractuale (4 posturi) – Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

muncitor calificat III – telefonistă, la Sediul Central – Activităţi normate;
muncitor calificat IV – fochist, la Secţia Exterioară Psihiatrie Cronici Vulcan – Centrale termice;
muncitor calificat I – electrician , la Secţia Exterioară Psihiatrie Cronici Vulcan – Muncitori Întreţinere;
vacant muncitor calificat IV – instalator, la Secţia Exterioară Psihiatrie Cronici Vulcan – Muncitori Întreţinere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
19 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă/ practică;
22 noiembrie, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical (6 posturi) – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
• 3 posturi asistent medical principal cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor santiare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 5 ani vechime ca asistent medical, grad principal;

• 1 post asistent medical cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 -1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, 6 luni vechime în specialitate;

• 2 posturi asistent medical debutant cu studii postliceale, medicină generală, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 noiembrie 2018, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
19 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
22 noiembrie 2018, ora 10:00: proba practică;
27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical principal farmacist – Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABIF)
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat;
diploma şcolii postliceale – asistent farmacie;
5 ani vechime în specialitate;
adeverinţă de confirmare, ca asistent principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 noiembrie 2018, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
16 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
21 noiembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Șofer, muncitor calificat (7 posturi) – Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează :

• 3 posturi şofer II, la Biroul Aprovizionare – Transport – Muncitori Calificaţi-Şoferi; Cerinţe şi condiţii de participare:
diplomă de absolvire a şcolii generale;
permis de conducere pentru şofer profesionist categoria B şi C;
nu se solicită vechime.

• 2 posturi muncitori calificaţi I (electrician) la Serviciul Tehnic – Echipa de Intervenţii; Cerinţe şi condiţii de participare:
diplomă de absolvire a şcolii generale sau şcoală profesională;
certificat de calificare pentru meseria de electrician;
9 ani vechime în meserie.

• 1 post muncitor calificat I (lăcătuş) la Serviciul Tehnic – întreţinere şi Reparaţii Clădiri şi Instalaţii:

Cerinţe şi condiţii de participare:
diplomă de absolvire a şcolii generale sau şcoală profesională;
certificat de calificare pentru meseria de lăcătuş;
9 ani vechime în meserie.

• 1 post muncitor calificat II (zugrav – zidar) la Serviciul Tehnic – întreţinere şi Reparaţii Clădiri şi Instalaţii;

Cerinţe şi condiţii de participare:
diplomă de absolvire a şcolii generale sau şcoală profesională;
certificat de calificare pentru meseria de zugrav – zidar,
6 ani vechime în meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 noiembrie 2018, ora 12.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
23 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba interviu.

Funcții contractuale – Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională – O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă” din București
Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională – O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

asistent medical generalist pr. (PL) – Secţia A.T.I.:
diplomă de bacalaureat;
diplomă şcoală postliceală;
dovada obţinerii gradului principal;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani;
cunoştinţe operare PC – nivel bază.

asistent medical generalist (PL) – Blocul Operator:
diplomă de bacalaureat;
diplomă şcoală postliceală;
vechime în specialitatea studiilor;
cunoştinţe operare PC – nivel bază.

asistent medical generalist (PL) – Spitalizare de zi:
diplomă de bacalaureat;
diplomă şcoală postliceală;
dovada obţinerii gradului principal;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani;
cunoştinţe operare PC – nivel bază.

asistent medical farmacie pr. (PL) – Farmacie:
diplomă de bacalaureat;
diplomă şcoala postliceală;
dovada obţinerii gradului principal;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani;
cunoştinţe operare PC – nivel bază.

asistent medical generalist (PL) – Spitalizare de zi:
diplomă de bacalaureat;
diplomă şcoală postliceală;
vechime în specialitatea studiilor;
cunoştinţe operare PC – nivel bază.

infirmieră – Secţia Clinică nr. I:
curs de infirmieră;
vechime minimum 6 luni în specialitate.

economist II – Compartiment Aprovizionare – Transport:
studii superioare de lungă durată în profil economic, cu diplomă de licenţă;
vechime în specialitate – minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 noiembrie 2018, ora 15.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
26 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
28 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Funcţii contractuale (8 posturi) – Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din București
5 posturi asistent medical principal generalist – Secţia Chirurgie Pediatrică;
1 post asistent medical principal generalist – Secţia A.T.I.;
2 posturi infirmieră – Secţia Chirurgie Pediatrică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistenţi medicali – generalişti şi de radiologie şi infirmiere:
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru O.A.M.G.MA.M.R. însoţit de aviz şi adeverinţă de înscriere la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. conform H.G. nr.35/2015 a O.A.M.G.MA.M.R.;
certificat grad principal;
poliţă asigurare malpraxis în termen de valabilitate;
vechime – minimum 5 ani vechime în specialitate (pentru posturile de asistenţi medicali principali).

infirmiere:
nivel studii – şcoală generală;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau
curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
vechime – minimum 6 luni.
Pot participa la concurs persoane care îndeplinesc condiţiile de grad/ treaptă profesională şi specialitate, indiferent de nivelul studiilor (PL, SSD, S).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 noiembrie 2018, între orele 13.30-15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
21 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
27 noiembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Asistent medical principal balneofiziokinetoterapie, îngrijitoare (2 posturi) – Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa“, Bucureşti
• 1 post asistent medical principal balneofiziokinetoterapie şi recuperare -Secţia Recuperare, Medicina Fizica şi Balneologie;
• 1 post îngrijitoare – Laborator Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent medical principal balneofiziokmetoterapie:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
5 ani vechime în specialitate;
examen pentru obţinerea gradului de principal.

• îngrijitoare:
şcoală generală;
concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 noiembrie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
19 noiembrie 2018, ora 10.00, proba scrisă;
23 noiembrie 2018, ora 10.00, proba interviu.

Director medical – Centrul Clinic de Boli Reumatismale„Dr. Ion Stoia” din Bucureşti
Criterii specifice:

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
interviul de selecţie.

Calendarul desfăşurării concursului/examcmilui:

perioada de înscriere – 29.10.2018 – 16.11.2018, ora 14.00;
proba scrisă-test grilă – 22.11.2018, ora 08.30:
susţinerea proiectului/lucrării de specialitate – 27.11.2018, ora 08.30;
interviul de selecţie – 03.12.2018, ora 08.30.

Infirmiere debutante (2 posturi) – Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvenţi de şcoală generală/profesională/ liceu;
cu adeverinţă/certificat curs infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau alţi furnizori autorizaţi de M.M.F.P.S. cu aprobarea MS.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 10:00: proba practică;
05 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Referent de specialitate II – Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stăncioiu” din Cluj-Napoca
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – diplomă de licenţă;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2018, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
23 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
27 noiembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Infirmieră, brancardier (3 posturi) – Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca
• infirmieră – 1 post vacant pe durată nedeterminată în cadrul Secţiei Clinice Recuperare Ortopedie-Traumatologie;
• infirmieră – 1 post vacant pe durată nedeterminată în cadrul Blocului Operator.
• brancardier – 1 post vacant pe durată nedeterminată în cadrul Secţiei Clinice Recuperare Cardiologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• infirmieră
nivelul studiilor – absolvent de scoală generală,
curs de infirmieră organizat de O.A.M.M.R din România sau de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia Generală, Resurse Umane şi Certificare,
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 6 luni vechime în activitate.

• brancardier
nivelul studiilor – absolvent de şcoală generală;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 noiembrie 2018, termenul limită de depunere a dosarelor;
20 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
26 noiembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Psiholog stagiar – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de psiholog stagiar, cu studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă licenţă, fără vechime în specialitate, în cadrul Secţiei Clinice Pediatrie I – 1 post.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 noiembrie 2018, ora 11.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
20 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
23 noiembrie 2018, proba interviu.
program preluare dosare: luni, miercuri şi vineri 10.00 – 11.00; marţi şi joi 14.00 -15.00.

Asistent medical radiologie – Spitalul Orăşenesc Hârşova
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii de specialitate (postliceală sanitară, studii superioare de specialitate sau echivalare);
vechimea în specialitate nu este obligatorie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
22 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;

Statistician medical – Spitalul Orăşenesc Hârşova
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii de specialitate sau studii medii (bacalaureat);
cunoştinţe operare PC;
vechimea în specialitate nu este obligatorie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2018, ora 15.00 – termen-limită de depunere a dosarelor de concurs;
22 noiembrie 2018, ora 14.00 – proba scrisă;
data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Infirmieră – Spitalul Orăşenesc Hârşova
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii de specialitate (diplomă de absolvire a cursurilor de infirmieră, acreditate),
vechimea în specialitate nu este obligatorie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
22 noiembrie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
27 noiembrie 2018, ora 12:00: proba practică.

Asistent medical generalist – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Dâmbovița
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
adeverinţă eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. Dâmboviţa;
certificat de membru vizat la zi;
experienţă minimă de 1 (unu) an în serviciul de urgenţă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
23 noiembrie 2018, ora 09.00: proba interviu/practică.

Asistenți medicali și şofer II (5 posturi) – Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale
Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale, Judeţul Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

asistent medical generalist, grad principal (PL) în cadrul Secţiei Medicină Internă;
asistent medical generalist debutant (PL) (2 posturi) în cadrul Laboratorului de analize medicale;
asistent medical radiologie debutant (PL) în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală al spitalului;
şofer II – studii medii sau învăţământ profesional de specialitate electromecanică auto.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist PL, grad principal:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
examen pentru obţinerea gradului medical de principal;
vechime în specialitate de minimum 5 ani;
diplomă de bacalaureat;

asistent medical generalist PL debutant / asistent medical radiologie PL debutant:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
diplomă de bacalaureat.

şofer II:
studii medii sau învăţământ profesional de specialitate electromecanică auto;
vechime în muncă ca şofer conform condiţiilor postului pentru care candidează de cel puţin 5 ani;
permis auto de şofer categoriile B şi C;
vechime în muncă mecanic sau electromecanic auto de cel puţin 5 ani.

Precizare: pentru asistenţii medicali ce se vor încadra în Laboratorul de analize medicale este obligatorie efectuarea ulterioară a unui curs în vederea obţinerii specialităţii de laborator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 noiembrie 2018, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
21 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical generalist, debutant – Spitalul Municipal Motru
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată sau diplomă de licenţă de asistent medical generalist;
2. fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
28 noiembrie 2018, ora 09:00: proba practică;
03 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Şofer autosanitară I (2 posturi) – Serviciul Judetean de Ambulanță Gorj
• 1 post de şofer autosanitară I – Staţia Centrală Târgu Jiu;
• 1 post de şofer autosanitară I – Substaţia Rovinari.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier;
permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B şi C;
6 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist sau 3 ani ca şofer autosanitară II.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
21 noiembrie 2018, proba scrisă;
27 noiembrie 2018, proba interviu.

Asistent medical principal PL – Primăria Orașului Geoagiu
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
examen pentru obţinerea gradului de principal;
condiţii de grad/treaptă profesională şi specialitate – 5 ani vechime ca asistent medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
22 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
26 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical şef (2 posturi) – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă” din Iaşi
Funcţii de conducere:
asistent medical şef – în cadrul compartimentului Bloc Operator;
asistent medical şef – în cadrul secţiei Obstetrică II.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii:
asistent medical şef – diplomă de licenţă în domeniul medical/diplomă de absolvire şcoală sanitară postliceală;
asistent medical grad principal.
vechime:
asistent şef – 3 ani vechime în funcţia de asistent medical licenţiat/moaşă sau 5 ani vechime ca asistent medical cu studii postliceale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
23 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical debutant S și asistent medical debutant PL – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de:

asistent medical debutant S;
asistent medical debutant PL;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical debutant S:
diplomă de licenţă în specialitate
concurs pentru ocuparea postului.

asistent medical debutant PL:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare confonn H.G. 797/1997;
concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05-16 noiembrie 2018, orele 09.00 – 13.00: depunerea dosarelor;
23 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
03 decembrie 2018, ora 09.00: proba practică;
07 decembrie 2018 2018, ora 09.00: proba interviu.

Șofer autosanitară I și şofer autosanitară II (3 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

şofer autosanitară I:
diplomă de bacalaureat sau diplomă dc absolvire a liceului;
permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;
concurs pentru ocuparea postului;
vechimea in specialitate – 6 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist sau 3 ani ca şofer autosanitară II.

şofer autosanitară II:
diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
permis de conducere pentru şofer profesionist, valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;
vechimea în specialitate: 3 ani vechime ca şofer (conducător auto ) profesionist;
concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05-16 noiembrie 2018, orele 09.00 – 13.00: depunerea dosarelor;
23 noiembrie 2018, ora 13.00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 09.00: proba practică;
05 decembrie 2018 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical (2 posturi) – Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi
Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi:
• 1 post de asistent medical cu studii postliceale – pe perioadă nedeterminată;
• 1 post de asistent medical debutant cu studii postliceale – pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
21 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
23 noiembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical generalist debutant și îngrijitori curăţenie (11 posturi) – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Parascheva” din Iaşi
cinci posturi de asistent medical generalist debutant;
şase posturi de îngrijitori curăţenie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistenţi medicali generalişti debutanţi:
studii de specialitate în asistenţă medicală (PL/SSD/S);
fără vechime în specialitate.
îngrijitori curăţenie:
studii medii sau generale;
vechimea nu este obligatorie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
21 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
27 noiembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Asistent medical generalist principal PL – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

5 ani vechime ca asistent medical generalist;
diploma/certificat de absolvire a şcolii sanitare postliceale;
certificat/adeverinţă confirmare asistent medical grad principal.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 noiembrie 2018, ora 12.00: examen/concurs proba scrisă;
28 noiembrie 2018, ora 10.00: proba practică/interviu.

Asistent medical generalist, infirmieră (4 posturi) – Primăria Comunei Agapia
asistent medical generalist (cod COR 325901) – 1 post
infirmieră (cod COR 532103) – 3 posturi
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
23 noiembrie 2018, ora 14.00 – proba interviu.

Funcții contractuale (6 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Olt
Serviciul de Ambulanţă Olt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

1 (unu) post de asistent medical cu PL pentru Staţia Ambulanţă Slatina, pe durată nedeterminată;
1 (unu) post de asistent medical cu PL pentru Staţia Ambulanţă Slatina- punct de lucru Tufeni, pe durată nedetennioată;
1 (unu) post de asistent medical cu PL pentru Substaţia Ambulanţă Scomiceşti, pe durată nedeterminată;
1 (unu) post de şofer autosanitară II pentru Staţia Ambulanţă Slatina, pe durată nedeterminată;
1 (unu) post de şofer autosanitară II pentru Substaţia Ambulanţă Caracal, pe durată nedeterminată;
1 (unu) post de şofer autosanitară II pentru substaţia Ambulanţă Scomiceşti, pe durată nedeterminată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 noiembrie 2018, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
19 noiembrie 2018: proba scrisă:
ora 9.00 – 11.00 pentru posturile de asistent medical cu PL;
ora 11.30 – 13.30 pentru posturile de şofer autosanitară II;
23 noiembrie 2018: proba interviu:
ora 9.00 – 11.00 pentru posturile de asistent medical cu PL;
ora 11.30 – 13.30 pentru posturile de şofer autosanitară II;

Asistent medical, asistent farmacie (5 posturi) – Spitalul de Psihiatrie Voila, Câmpina
Spitalul de Psihiatrie Voila, Câmpina, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

1 funcție de as.med.pr. (P.L.) șef secție din cadrul secției a- II – a – psihiatrie adulți,
1 funcție de as.med. pr. (P.L.) șef secție din cadrul secției a- IV – a – psihiatrie adulți,
1 funcție de as.med.pr.(cu studii S) șef secție din cadrul secției a-VII-a-psihiatrie cronici,
1 funcție de as.med.pr.(P.L.) șef secție din cadrul secției a-VIII-a- secția sanatorială de psihiatrie pediatrică,
1 funcție de asistent de farmacie principal (P.L.) șef din cadrul farmaciei cu circuit închis al spitalului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor.
21.11.2018 – ora 10,00- proba scrisă (pentru as.med.pr.(P.L.) șef secție din cadrul secției a- II – a – psihiatrie adulți, secției a- IV – a – psihiatrie adulți, secției a-VIII-a- secția sanatorială de psihiatrie pediatrică și as.med.pr.(cu studii S) șef secție din cadrul secției a-VII-a-psihiatrie cronici).
21.11.2018 – ora 12,00- proba scrisă (pentru asistent de farmacie principal (P.L.) șef din cadrul farmaciei cu circuit închis al spitalului)
27.11.2018 – ora 10,00- interviu (pentru as.med.pr.(P.L.) șef secție din cadrul secției a- II – a – psihiatrie adulți, secției a- IV – a – psihiatrie adulți, secției a-VIII-a- secția sanatorială de psihiatrie pediatrică și as.med.pr.(cu studii S) șef secție din cadrul secției a-VII-a-psihiatrie cronici).
27.11.2018 – ora 12,00- interviu (pentru asistent de farmacie principal (P.L.) șef din cadrul farmaciei cu circuit închis al spitalului)

Asistent medical generalist principal și asistent medical generalist (14 posturi) – Spitalul Județean de Urgență Ploieşti

Spitalul Județean de Urgență Ploieşti, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de:

asistent medical generalist principal – 8 posturi;
asistent medical generalist – 6 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist principal:
şcoală postliceală sanitară, liceul sanitar+examen de echivalare;
grad principal;
5 ani vechime în specialitate.
asistent medical generalist:
şcoală postliceală sanitară, liceul sanitar +examen de echivalare:
1 an vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2018, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
21 noiembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
26 noiembrie 2018, ora 10.00: interviul.

Asistent medical (5 posturi) – Spitalul de Pneumoftiziologie din Satu Mare
Spitalul de Pneumoftiziologie din Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

asistent medical principal (cu PL) la Secţia I, Satu Mare;
asistent medical debutant (cu PL) la Secţia I, Satu Mare;
asistent medical (cu PL) la Secţia II, Bixad;
asistent medical (cu PL) la Secţia III, Bixad;
asistent medical (cu PL) la Ambulatoriul integrat.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2018, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
26 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist (3 posturi) – Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian“, Rădăuţi
Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma şi Damian“, Rădăuţi, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• 1 post de asistent medical generalist cu PL, durată nedeterminată, post vacant în secţia de medicină internă, minimum 6 luni vechime sau experienţă ca asistent medical;
• 1 post de asistent medical generalist cu PL, durată nedeterminată, post vacant în secţia de pneumologie, minimum 6 luni vechime sau experienţă ca asistent medical;
• 1 post de asistent medical principal medicină de laborator cu PL, minimum 5 ani vechime ca asistent medical principal de laborator cu experienţă în executarea culturilor pentru T.B.C. şi antibiograme, post vacant în cadrul dispensarului T.B.C.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 noiembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
23 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu ;

Infirmier și asistent medical principal – şef/ă – Spitalul de Psihiatrie Cronici din Siret
oncursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2018, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
20 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
26 noiembrie 2018, ora 09.00: proba interviu/proba practică.

Asistent medical principal, asistent medical (8 posturi) – Spitalul Orăşenesc Gura Humorului
asistent medical principal – 1 post;
asistent medical: 7 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru asistent medical:
diplomă de bacalaureat;
diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
6 luni vechime în activitate medicală.

• pentru asistent medical principal:
diplomă de bacalaureat;
diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare;
certificat de grad principal;
5 ani vechime în activitate medicală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
19 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
23 noiembrie 2018, ora 09:00: proba practică;
23 noiembrie 2018, ora 12:00: proba interviu.

Funcții contractuale – Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi
Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi, judeţul Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de :

infirmieră treaptă profesionala debutant – în Secţia Chirurgie Generală;
brancardier – în Blocul Operator Secţie Chirurgie Generală;
asistent medical PL – în Secţia Medicină Internă;
asistent medical principal PL – în Secţia Neurologie;
asistent medical treaptă profesională debutant PL – în Secţia Boli Infecţioase;
muncitor calificat treaptă profesională III, instalator – Sector Administrativ;
muncitor calificat treaptă profesională III, electrician – Sector Administrativ

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 noiembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
19 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă și/ sau practică;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

 

(Visited 34.715 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.