Șofer autosanitară II – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de :

șofer autosanitară II la Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Substația Negru Vodă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de absolvire a liceului;
permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist;
diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțier în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului sănătății;
concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 mai 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
31 mai 2019, ora 09.00: proba scrisă;
05 iunie 2019, ora 09.00: proba practică;
10 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Șoferi autosanitară II (2 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de absolvire a liceului;
permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist;
diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de ambulanță București-Ilfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului sănătății;
concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 mai 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
29 mai 2019, ora 09.00: proba scrisă;
03 iunie 2019, ora 09.00: proba practică;
06 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu

Funcții contractuale (32 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanța

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale vacante:

• 2 posturi asistent medical generalist debutant
Condiții de participare:
nivelul studiilor – școală postliceală sanitara sau diplomă de licență în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 8 posturi asistent medical generalist.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 6 luni.

• 1 post asistent social S.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – diplomă de licență în specialitate,
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 6 luni.

• 1 post asistent B.F.T. debutant.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate și curs/atestat ECDL;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 1 post registrator medical.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – diplomă de absolvire a liceului și curs/atestat ECDL;
vechimea în muncă necesară ocupării postului – cel puțin 6 luni.

• 1 post operator calculator.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – diplomă de absolvire a liceului și curs/atestat ECDL;
vechimea în muncă necesară ocupării postului – cel puțin 6 luni.

• 1 post șofer autosanitară II.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat;
permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist m unitate sanitară.

• 7 posturi infirmiere.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – 8 clase și curs infirmieră;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni

• 3 posturi îngrijitoare.
Condici de participare:
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 1 post brancardier.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 6 posturi muncitor necalificat.
Condiții de participare:
nivelul studiilor – școală generală;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
11-12 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Funcții contractuale (19 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale temporar vacante de:

asistent medical generalist (9 posturi);
asistent medical dietetică (2 posturi);
registrator medical (2 posturi);
infirmiere (4 posturi);
îngrijitoare (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist (9 posturi):
nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

asistent medical dietetică (2 posturi):
nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

registrator medical (2 posturi):
nivelul studiilor – diplomă de absolvire a liceului și curs/atestat E.C.D.L.;
vechimea în muncă necesară ocupării postului – nu este cazul.

infirmiere (4 posturi):
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

îngrijitoare (2 posturi):
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
în perioada 11 iunie 2019 – 12 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical principal (PL) – Spitalul Municipal Mangalia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalent sau diplomă de școală postliceală prin echivalare;
examen pentru obținerea gradului de principal;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical;
membru al O.A.M.M.R., cu certificat vizat la zi.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 mai 2019, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
23 mai 2019, ora 10.00, proba scrisă;
28 mai 2019, ora 10.00, proba interviu

Asistent medical și infirmieră (6 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială Arad

Direcţia de Asistenţă Socială Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, la creșele din cadrul Serviciului protecția copilului și familiei, după cum urmează:

asistent medical;
infirmieră (5 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

2 posturi infirmiere la Creșa nr. 1:
nivelul studiilor – studii generale;
curs infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății;
vechime în muncă: 2 ani.
2 posturi infirmiere la Creșa nr. 16:
nivelul studiilor – studii generale;
curs infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății;
vechime în muncă: 2 ani.
1 post infirmieră la Creșa nr. 14:
nivelul studiilor – studii generale;
curs infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății;
vechime în muncă: 2 ani.
1 post asistent medical la Creșa nr. 14:
nivelul studiilor – studii postliceale, atestate prin diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalent;
certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali;
6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 mai 2019, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
28 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Asistent medical debutant – specialitatea B.F.T. Masaj – Spitalul de Recuperare „Brădet”, satul Brădetu, comuna Brăduleţ, judeţul Argeş

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale;
nu sunt necesare condiţii de vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 mai 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
06 iunie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
11 iunie 2019, ora 10.00 proba interviu.

Asistentă medicală, infirmieră (3 posturi) – Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Făgăraş
pitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure”, Făgăraş, judeţul Braşov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

asistentă medicală, la Centrul de Hemodializă, normă întreagă 2 posturi.
infirmieră la Centrul de Hemodializă, normă întreagă, 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistentă medicală
şcoală generală;
concurs pentru ocupare post;
nu necesită vechime.
infirmieră
nivelul studiilor – medii;
curs de infirmieră;
vechime necesară ocupării postului – 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 iunie 2019, ora 09.00/11.00: proba scrisă;
03 iunie 2019, ora 11.00/13.00: proba practică;
03 iunie 2019, ora 12.00/15.00: proba interviu.

Asistent medical principal – Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş
Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş, judeţul Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcției contractuale, temporar vacante, de asistent medical principal – la Secția A.T.I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – medii, postliceale;
grad principal;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 mai 2019, ora 09.00: proba scrisă;
28 mai 2019, ora 11.00: proba practică;
28 mai 2019, ora 12.00: proba interviu.

Asistent medical, muncitor ne/calificat (10 posturi) – Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş
Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş, judeţul Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

asistent medical la Compartimentul Endoscopie Digestivă
muncitor necalificat, norma întreagă, 3 posturi
muncitor calificat IV- electrician
muncitor calificat IV – instalator
asistentă medicală debutantă la Secția Chirurgie
asistentă medicală la Bloc Operator, normă întreagă, 3 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical
nivelul studiilor – medii, postliceale;
grad principal;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani vechime în specialitate.

muncitor necalificat
nivelul studiilor – medii,
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu se solicită.

muncitor calificat IV- electrician
nivelul studiilor: medii, calificare electrician;
vechime necesară ocupării postului – nu se solicită.

muncitor calificat IV – instalator
nivelul studiilor: medii, calificare instalator;
vechime necesară ocupării postului: nu se solicită.

asistentă medicală debutantă la Secția Chirurgie
nivelul studiilor: medii, postliceale;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu se solicită.

asistentă medicală la Bloc Operator,
nivelul studiilor: medii, postliceale;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 mai 2019, ora 08.00 – 13.00: proba scrisă;
30 mai 2019, ora 09.00 – 14.00: proba practică;
30 mai 2019, ora 12.00 – 15.00: proba interviu.

Asistentă medicală, îngrijitoare, muncitor necalificat, infirmieră (10 posturi) – Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş

Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş, judeţul Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

asistentă medicală la Secția Pediatrie
îngrijitoare la Secția Pediatrie, 2 posturi
muncitor necalificat,6 posturi, persoane cu handicap
infirmieră la Secția Pediatrie

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistentă medicală la Secția Pediatrie
nivelul studiilor medii, postliceale;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 6 luni

îngrijitoare la Secția Pediatrie
nivelul studiilor – medii;
vechime necesară ocupării postului – nu se solicită.

muncitor necalificat
nivelul studiilor medii, certificat handicap;
vechime necesară ocupării postului – nu se solicită.

infirmieră la Secția Pediatrie
nivelul studiilor – medii;
curs de infirmieră;
vechime necesară ocupării postului: 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

31 mai 2019, ora 09.00 – 13.00: proba scrisă;
31 mai 2019, ora 11.00 – 14.00: proba practică;
31 mai 2019, ora 12.00 – 15.00: proba interviu.

Funcții contractuale – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante de:

asistent medical generalist debutant PL, în cadrul următoarelor secții:
Sterilizare – 1 post;
Secția Clinică Chirurgie Generală II – 1 post;
Unitatea Primire Urgențe – 2 posturi:
diplomă de bacalaureat;
diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale;
fără vechime în specialitatea postului.
asistent medical generalist PL, în cadrul următoarelor secții:
Secția Clinică ATI I (Politraumatisme) – 1 post;
Secția Clinică Cardiologie – 1 post;
Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie I – 1 post:
diplomă de bacalaureat;
diplomă de absolvite a școlii sanitare postliceale;
minimum 6 luni vechime în specialitatea postului.
infirmieră, în cadrul următoarelor secții:
Secția Clinică A.T.I. I (Politraumatisme) – 1 post:
diplomă de absolvire a școlii generale;
certificat de infirmier;
mininimum 6 luni vechime în specialitatea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 mai 2019, orele 13.30-15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
23 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă, Biblioteca;
29 mai 2019, ora 10.00: proba interviu, Biblioteca.

Funcții contractuale – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

• asistent medical generalist debutant PL:
Secția Clinică Medicină Internă – 1 post;
Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie I – 1 post;
Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie II – 1 post;
Unitatea de îngrijire a Arșilor Gravi – 1 post;
Unitatea Primire Urgente – 2 posturi.

Condiții specifice de participare:
diplomă de bacalaureat,
diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale;
fără vechime în specialitatea postului.

• asistent medical generalist principal PL:
Secția Clinică Cardiologie -1 post.

Condiții specifice de participare:
diplomă de bacalaureat;
diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale;
certificat/adeverință care atestă promovarea examenului de grad principal;
minimum 5 ani vechime în specialitatea postului.

• asistent medical generalist PL:
Secția Clinică A.T.I. I (Politraumatisme) -1 post:
diplomă de bacalaureat;
diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale;
minimum 6 luni vechime în specialitatea postului.

• infirmier debutant, în cadrul următoarelor secții:
Secția Clinică Neurologie -1 post:
Secția Clinică Medicină Internă -1 post;
Secția Clinică Gastroenterologie -1 post.

Condiții specifice de participare:
diplomă de absolvire a școlii generale;
certificat de infirmier;
fără vechime în activitate.

• infirmier, în cadrul următoarelor secții:
Secția Clinică Chirurgie Generală III -1 post;
Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie -1 post.

Condiții specifice de participare:
diplomă de absolvire a școlii generale;
certificat de infirmier;
minimum 6 luni vechime în specialitatea postului.

• îngrijitoare, în cadrul următoarelor secții:
Secția Clinică Medicină Internă – 1 post;
Secția Clinică Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă – 1 post;
Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitate Obstetrică – Ginecologie -1 post.

Condiții specifice de participare:
diplomă de absolvire a școlii generale;
fără vechime în activitate.

• brancardier, în cadrul următoarelor secții:
Secția Clinică Medicină Internă – 1 post.

Condiții specifice de participare:
diplomă de absolvire a școlii generale;
fără vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 mai 2019, orele 13.30-15.00: data limită pentru depunerea dosarelor.
30 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă;
04 iunie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical generalist și infirmier debutant – Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

2 posturi asistent medical generalist PL;
1 post asistent medical generalist debutant PL;
1 post asistent medical generalist S;
1 post infirmier debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist PL:
studii – diplomă de școală sanitară postliceală;
6 luni vechime ca asistent medical generalist;
asistent medical generalist debutant PL:
studii – diplomă de școală sanitară postliceală;
asistent medical generalist S:
studii – diplomă de licență sau de absolvire a învățământului superior;
6 luni vechime ca asistent medical generalist;
infirmier debutant:
școală generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 mai 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
28 mai 2019, ora 11.00: proba scrisă – la sediul Administrativ, str. Constanţa nr. 5, Sala de şedinţe, etajul 2;
30 mai 2019, ora 11.00: proba interviu – la sediul Administrativ, str. Constanţa nr. 5, Sala de şedinţe, etajul 2.

Asistent medical, infirmieră, îngrijitor curățenie, spălătoreasă (9 posturi) – Spitalul Municipal Târgu Secuiesc

Spitalul Municipal Târgu Secuiesc organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/ determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante/ vacante, astfel:

• asistent medical
• 1 post (pe perioadă nedeterminată) la Amb.Spec.- cabinet boli interne;
• 1 post (pe perioadă determinată) la Compartimentul Urologie;
• 1 post (pe perioadă determinată) la Secția Chirurgie Generală:
• 1 post (pe perioadă determinată) la Secția Obstetrică – Ginecologie;
• 1/2 post (pe perioadă nedeterminată) la Compartimentul Dietetică;
• infirmieră – 1 post (pe perioadă determinată) la Secția Psihiatrie;
• îngrijitor curățenie – 1 post (pe perioadă nedeterminată) la Secția Pediatrie;
• spălătoreasă – 2 posturi (pe perioadă nedeterminată) la Spălătorie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiții specifice pentru posturile de asistent medical
• studii de specialitate
diplomă de școală sanitară postliceală/diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr. 797/1997 sau diplomă de licență în specialitate;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – avizat și valabil la data concursului. Certificatul va fi însoțit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverința pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist).

Condiții specifice pentru postul de îngrijitor curățenie și spălătoreasă:
școală generală;
nu se solicită vechime.

Condiții specifice pentru postul de infirmieră;
școală generală;
nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 mai 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
30 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă;
30 mai 2019, ora 14.00: proba interviu.

Asistent medical – Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, județul Gorj
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare /diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii în specialitatea generalist/medicală;
certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România sau după caz adeverință eliberată de O.A.M.G.M.A.M. din România din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data concursului;
minimum 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 mai 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
03 iunie 2019, ora 09.00: proba scrisă (test grilă) – sala de ședințe (clădirea personalului administrativ);
06 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical – Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, județul Gorj
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare /diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sati echivalare dc studii în specialitatea generalist/medicală;
certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România sau după caz adeverință eliberată de A.M.G.M.A.M. din România, din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data concursului;
minimum 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 mai 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
11 iunie 2019, ora 09.00: proba scrisă (test grilă) – sala de ședințe (clădirea personalului administrativ);
14 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical – Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, județul Gorj
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licență în specialitate/diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare /diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii în specialitatea generalist/medicală;
certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România sau, după caz, adeverință eliberată de O.A.M.G.M.A.M. din România din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data concursului;
minimum 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 mai 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
10 iunie 2019, ora 09.00: proba scrisă (test grilă);
13 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical generalist PL – Spitalul Orăşenesc Hârlău
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvent al școlii postliceale sanitare;
adeverința de grad principal;
minimum 5 ani vechime în funcția de asistent medical generalist;
cunoștințe operare PC.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 mai 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
31 mai 2029, ora 10:00: proba scrisă;
05 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical debutant S/PL (3 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diploma de licență în specialitate/diploma de școala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 mai 2019, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
24 mai 2019, ora 09.00: proba scrisă;
30 mai 2019, ora 09.00: proba practică;
05 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Funcții contractuale (10 posturi) – Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi
Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

un post de asistent medical,
un post vacant de registrator medical,
trei posturi de infirmier,
trei posturi de îngrijitor,
un post de garderobier,
un post de muncitor necalificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor:
asistent medical – diplomă de școală sanitară postliceală/diplomâ de licență în specialitate, cunoștințe operare PC;
registrator medical – diplomă de studii medii, cunoștințe operare PC;
infirmier – diplomă de absolvire a cursului de infirmier;
îngrijitor – diplomă de absolvire a școlii generale;
garderobier/muncitor necalificat – diplomă de absolvire a școlii generale.
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor – minim voluntariat.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă;
31 mai 2019, ora 10.00/12.00: proba practică/interviul.

Asistent medical principal generalist – Spitalul Orăşenesc Hârlău, Judeţul Iaşi
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvent al școlii postliceale sanitare;
minimum 5 ani vechime în funcția de asistent medical;
adeverința de grad principal;
cunoștințe operare PC.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 mai 2019, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
28 mai 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
30 mai 2019, ora 10.00 – proba practică și interviul.

Asistent medical generalist – Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat,
absolvent de studii superioare/superioare de scurtă durată – asistent medical/postliceale de specialitate sanitară, cu sau fără vechime în specialitatea studiilor,
certificat de membru și adeverință pentru participare eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, Asistenților Medicali din România.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 mai 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
22 mai 2019, ora 10.00 proba scrisă,
24 mai 2019, ora 10.00 proba interviu.

Asistent medical generalist PL – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

6 luni vechime ca asistent medical;
diplomă/certificat de absolvire a școlii sanitare postliceale.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 mai 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
29 mai 2019, ora 12.00 – examen/concurs proba scrisă;
31 mai 2019, ora 10.00 – proba practică și interviu.

Asistent medical (11 posturi) – Spitalul Județean de Urgenţă Slatina
Spitalul Județean de Urgenţă Slatina, judeţul Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor contractuale, vacante, astfel:

• 1 post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Compartimentul Chirurgie Plastică. Microchirurgie Reconstructivă;
• 1 post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Secția Nefrologie;
• 1 post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL. la Secția Obstetrică-ginecologie I;
• 1 post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Secția Pediatrie;
• 1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL. la Secția Medicină Internă;
• 1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii S, de 1a Secția A.T.I.;
• 2 posturi vacante de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Secția A.T.I;
• 1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Secția Pediatrie;
• 1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Secția Boli Infecțioase;
• 1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL, la Cabinetul Urologie din Ambulatoriul integrat spitalului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru posturile de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL: studii postliceale sau echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994. conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, in specialitate.
• pentru posturile de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii PL: studii postliceale sau echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994. conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, în specialitate; examen pentru obținerea gradului de principal; 5 ani vechime ca asistent medical în specialitate.
• pentru postul de asistent medical principal, specialitatea medicină generală, nivel de studii superioare: studii superioare de licență în speciditate;examen pentru obținerea gradului principal; 5 ani vechime ca asistent medical în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 mai 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
30 mai 2019, ora 09.00, proba scrisă;
data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Asistent medical principal – Spitalul Județean de Urgență Slatina
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale sau echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, conform Hotărârii Guvernului nr. 797 1997 privind echivalarea, cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitate;
examen pentru obținerea gradului de principal;
5 ani vechime ca asistent medical în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
21 mai 2019, ora 09:00: proba scrisă;
24 mai 2019: proba interviu.

Registrator medical (3 posturi) – Spitalul Județean de Urgență Ploieşti, Județul Prahova
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
curs operare P.C.;
2 ani vechime în activitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 mai 2019, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
06 iunie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
12 iunie 2019, ora 10.00: interviul.

(Visited 21.988 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.