Iată lista locurilor de muncă scoase la concurs de instituții publice din municipiul și județul Constanța:

Secretar al comunei – Primăria Comunei Lipniţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • cunoştinţe de operare calculator, word, excel: nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 iulie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 26 iulie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Polițist local superior – Primăria Orașului Năvodari

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice – specializarea drept;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
 • permis conducere auto, categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Șef birou – Primăria Comunei Tuzla

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ingineria mediului;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, absolvite în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Muncitor calificat – Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis“, Constanța

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – să aibă studii gimnaziale şi să deţină o diplomă sau un atestat de instalator sau să facă dovada, printr-un document, că au absolvit un curs în specialitatea postului;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 iulie 2018, ora 12:00: proba practică;
 • 23 iulie 2018, ora 12:00: proba interviu.

Electrician – Spitalul Orăşenesc Hârşova

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 iulie 2018 (15.00) – termen-limită de depunere a dosarelor de concurs;
 • 09 iulie 2018 (12.00) – etapa de selecţie a dosarelor;
 • 09 iulie 2018 (16.00) – afişarea rezultatelor după etapa de selecţie a dosarelor;
 • 10 iulie 2018 (16.00) – termenul-limită de depunere a contestaţiilor;
 • 11 iulie 2018 (16.00) – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor;
 • 12 iulie 2018 (11.00) – proba scrisă;
 • 12 iulie 2018 (16.00) – afişarea rezultatelor după proba scrisă;
 • 13 iulie 2018 (16.00) – termen limită de depunere a contestaţiilor;
 • 16 iulie 2018 (16.00) – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale.

Secretar unitate de învăţământ, administrator financiar, bibliotecar debutant (3 posturi) – Unitatea Militară nr. 02191 din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • secretar unitate de învăţământ gradul II/studii superioare, cu o vechime in specialitatea studiilor de 3 ani și 6 luni
 • administrator financiar, treapta I/studii medii, cu o vechime în specialitatea studiilor de 6 ani şi 6 luni
 • bibliotecar debutant /studi superioare/fără vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu

Secretar unitate de învățământ, administrator financiar I (2 posturi) – Unitatea Militară Nr. 02068 din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • secretar unitate de învăţământ gradul III/studii superioare, cu o vechime in specialitatea studiilor de 6 luni
 • administrator financiar, treapta I/studii medii, cu o vechime în specialitatea studiilor de 6 ani şi 6 luni

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iulie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent farmacie debutant – Spitalul Municipal Mangalia

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalent sau diplomă de şcoală postliceală prin echivalare;
 • membru al O.A.M.M.R.;
 • nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 iulie 2018, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 13 iulie 2018, proba interviu.

Spălătoreasă – Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 iulie 2018, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 iulie 2018, ora 10:00: proba practică;
 • 13 iulie 2018, ora 12:00: proba interviu.

Funcții contractuale (12 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Constanţa

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, de:

 • 3 posturi asistent medical generalist.
  • nivelul studiilor – şcoala postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 6 luni.
 • 2 posturi asistenţi BFT
 • Condiţii de participare:
  • nivelul studiilor – şcoala postiiceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 6 luni.
 • 1 post fiziokinetoterapeut S.
 • Condiţii de participare:
  • nivelul studiilor – diplomă de licenţă în specialitate;
  • vechimea în muncă necesară ocupării postului – cel puţin 6 luni ca fiziokinetoterapeut.
 • 1 post baiesita.
 • Condiţii de participare:
  • nivelul studiilor – şcoala generală;
  • vechimea m muncă necesară ocupării postului – nu este cazul.
 • 5 posturi infirmiere.
 • Condiţii de participare:
  • nivelul studiilor – 8 clase + curs infirmieră;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.

Referent IA și muncitori calificaţi IV – fochişti (7 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Constanţa

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, de:

 • 1 post referent I A
 • Condiţii de participare:
  • nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat;
  • vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puţin 6 ani şi 6 luni.
 • 6 posturi muncitori calificaţi IV – fochişti.
 • Condiţii de participare:
  • nivelul studiilor – calificare fochist;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Inspector de specialitate debutant – Primăria Orașului Techirghiol

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 12 iulie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Muncitor calificat I și muncitor necalificat I (4 posturi) – Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa

Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa organizează concurs la sediul din Str. Unirii nr. 104, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale de execuţie vacante de muncitori necalificaţi I şi I post de muncitor calificat I -bucătar din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, după cum urmează:

 • muncitor calificat I – bucătar – Compartiment Bucătărie – Căminul pentru Persoane Vârstnice -1 post;
 • Cerinţe specifice:
  • studii generale;
  • certificat de calificare profesională în meseria de bucătar, eliberat de autorităţile competente;
  • vechime în meseria de bucătar – minimum 3 ani.
 • muncitor necalificat I – Compartiment Bucătărie – Căminul pentru Persoane Vârstnice – 3 posturi.
 • Cerinţe specifice:
  • studii generale;
  • vechime minimum 6 luni.

Administrator de financiar cu 0,5 normă – Şcoala Gimnazială nr. 22 „I.C. Brătianu” din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare economice;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 iulie 2018, ora 09:00, proba scrisă;
 • 03 iulie 2018, ora 14:00, proba interviu.

Inginer debutant, șofer I (2 posturi) – Unitatea Militară 02145 Constanța

Unitatea Militară 02145 Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiior contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. INGINER DEBUTANT la Laboratorul Hiperbar din Secţia cercetare şi autorizare scafandri, nivel studii – superioare, în domeniul ingineriei informatice (automatizări şi calculatoare / matematică-informatică / tehnologia informaţiei).
2. ȘOFER I la Grupa 2 transport din Plutonul transport al Companiei Sprijin, nivel studii – medii, cu o vechime în specialitatea studiilor de 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2018, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 iulie 2018, ora 11:00, proba scrisă;
 • 16 iulie 2018, ora 10:00, proba practică;
 • 20 iulie 2018, ora 10:00, proba interviu.
(Visited 5.002 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.