Liga Militarilor Profesioniști a obținut astăzi probabil una dintre cele mai mari victorii pentru militarii aflați la baza ierarhiei Armatei Române. Senatul a adoptat astăzi, în calitate de cameră decizională, acordarea Ordinului Onorific „În Serviciul Patriei” soldaților și gradaților profesioniști., legea urmând să plece spre promulgare la Președinție. După promulgarea și publicarea ei în Monitorul Oficial, legea își va putea produce efecte.

Principalul merit pentru acest succes este al Ligii Militarilor Profesioniști, care a cerut în toate întâlnirile cu oficialii MApN și nu numai, recunoașterea meritelor soldaților și gradaților profesioniști. Inițiativa legislativă care a devenit astăzi lege a plecat dintr-o set de propuneri în 16 puncte, unde, la punctul 4, LMP solicita MApN acordarea Ordinului Onorific ”În Serviciul Patriei” soldaților și gradaților profesioniști. Motivul era „motivarea militarilor profesioniști să rămână în cadrul MApN o perioadă îndelungată de timp, alegând astfel cariera militară în detrimentul unui alt loc de muncă de conjunctură și temporar prin acordarea nediscriminatorie a Ordinului Onorific „În serviciul Patriei” categoriei de militari aflată la baza piramidei militare”.

 

Iată care sunt modificările aduse Legii:

Art. 3. – Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru fiecare categorie, precum şi modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.”
4. După alineatul (1) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) În Ministerul Apărării Naţionale, Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă soldaţilor şi gradaţilor profesionişti prin ordin al şefului Statului Major General sau, după caz, al directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.”
5. Alineatul (3) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, respectiv conducătorilor prevăzuţi la alin. (1) şi alin. (11) până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decoraţi, până la data de 1 iunie a aceluiaşi an.”
6. După alineatul (1) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
„(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se înţelege perioada cumulată în care persoanele prevăzute la alin. (1) au calitatea de:
a) maistru militar, subofiţer, funcţionar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, în activitate;
b) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist, în activitate.”
7. Titlul Anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Regulament privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri”.
8. Titlul Anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Modelul desenat al Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri”.

(Visited 26.249 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.