Actualitate

Victorie uriașă a LMP! Guvernul a aprobat normele prin care militarii vor primi bani pentru plata ratelor la locuință

Veste uriașă pentru toți militarii. Începând de luna viitoare, cadrele militare vor primi bani pentru plata ratelor la casă. Guvernul a aprobat în această seară PROIECTUL DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale.

Scris de 
 pe data 
30 aprilie, 2020

Legea care prevede acordarea de bani militarilor pentru plata ratelor lunare la achiziția unei locuințe a fost inițiată de Liga Militarilor Profesioniști și promovată în Parlament de fostul ministru al Apărării, Gabriel Leș.

După ani de zile de la adoptare, Guvernul Orban a aprobat astăzi normele de aplicare, astfel încât militarii să poată primi bani pentru plata ratei bancare la locuință.

Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, aflate în situaţiile prevăzute la art. 201 alin. 1, 2 şi 21 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie, calculată în raport cu solda de funcţie aflată în plată corespunzătoare lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de:

a) 50% din solda de funcţie aflată în plată, dacă locuinţa închiriată/achiziţionată se află în municipii, staţiuni turistice ori balneare sau în localităţi cu situaţii deosebite, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere, rata lunară prevăzută în contractul de credit
ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau rata lunară prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, după caz;

b) 40% din solda de funcţie aflată în plată, dacă locuinţa închiriată/achiziţionată se află în alte localităţi decât cele prevăzute la lit. a), dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere, rata lunară prevăzută în contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau rata lunară prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, după caz.”

Militarii care își achiziționează o locuință cu credit bancar pot solicita transformarea banilor de chirie în plată pentru ratele bancare.

Potrivit legii, cadrul militar care optează pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei, beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 2 lit. a), c) şi d) sau art. 3 alin. (1) lit. b), b1 ), c) şi f), precum şi următoarele condiţii:

a) nu deţine locuinţă proprietate personală nici el şi nici soţia/soţul în garnizoana/localitatea în care a fost numit în prima funcţie, a fost mutat în interesul serviciului, a fost detaşat şi/sau împuternicit, alta decât cea achiziţionată prin creditul ipotecar/imobiliar sau prin contractul de vânzarecumpărare cu plata în rate pentru care se solicită acordarea compensaţiei lunare pentru chirie;

b) prezintă, în copie, un contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, încheiat în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul. Contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe va fi însoţit de contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei respective. Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzarecumpărare cu plata în rate este încheiat cu copiii/părinţii cadrului militar în activitate ori ai soţului/soţiei acesteia/acestuia;

c) locuinţa achiziţionată prin credit ipotecar/imobiliar sau prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate să fie astfel situată încât să îi permită cadrului militar îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Aprecierea îndeplinirii acestei condiţii se face de către comisia prevăzută la art. 1 alin. (4), iar pentru comandant aprecierea se face de către comisia stabilită la eşalonul imediat superior.”

VEZI INTEGRAL HOTĂRÂREA DE GUVERN

Actualitate