Familia ocupațională de de funcții bugetare Sănătate și Asistență Socială a fost vizată de mai multe amendamente și reglementări.

Comisia a decis că la articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (2) se depăşeşte, după caz, plafonul prevăzut la respectivul alineat, astfel încât, pentru unităţile sanitare de monospecialitate, serviciile judeţene de ambulanţă şi Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov, să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art.23. Unităţile sanitare de monospecialitate includ unităţi sanitare cu şi fără paturi care acordă servicii medicale într-o specialitate, în conexiune, după caz, cu alte specialităţi complementare.”

De asemenea, au fost introduse trei noi categorii în anexa nr. II capitolul I punctul 1, subpunctul 1.4. Astfel, vor beneficia de majorare  a salariului de bază următoarele 3 categorii:

Director de îngrijiri – 25%.  Procentul se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical şef/asistent coordonator

Asistent şef serviciu de ambulanţă – 20%.   Procentul se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef/asistent coordonator – 15% . Procentul se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.”

Din capitolul veștilor proaste, funcția de asistent medical-șef pe unitate –a fost scoasă din categoria functiilor de conducere, deputații luând această decizie „ din cauza constrângerilor bugetare”.

Drept compensație, s-a încercat acordarea acestei categorii a unei măriri de 15% din salariu de bază aferent funcţiei de asistent medical şef/asistent coordonator, însă acest amendament a fost în cele din urmă respins la vot din „cauza constrângerilor bugetare”.

De asemenea, potrivit inițiatorilor, condiționarea încadrării în procentul de 30% – parte variabilă din totalul cheltuielilor salariilor de bază, aspect care creează probleme în unitățile sanitare publice, motivat de faptul că începând cu 1 ianuarie 2018 se propune majorarea salariilor de bază doar pentru medici, asistenți medicali și ambulanțieri / șoferi autosanitară, iar determinarea cuantumului sporurilor pentru întreg personalul medico-sanitar se va face prin aplicarea procentului de 30% asupra salariului de bază, face imposibilă încadrarea în acest procent.

Totodată, având în vedere că limitarea acordării sporurilor la 30% pentru personalul din unitățile sanitare a condus la diminuarea veniturilor salariale pentru această categorie de personal, se impune scoaterea gărzilor din calculul acestui procent.

Astfel, s-a aprobat modificarea alin.(3) al art.25, în sensul scoaterii gărzilor din limitarea sporurilor la 30% pentru personalul din unităţile sanitare, precum şi introducerea unui nou alineat la art.25, care să prevadă posibilitatea, pentru unităţile sanitare de monospecialitate şi serviciile de ambulanţă judeţene şi serviciul de ambulanţă al Municipiului BucureştiIlfov, să poată beneficia de majorarea procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unităţi sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a sporurilor prevăzute în Regulamentul elaborat potrivit art.23

După primirea raportului, în zilele următoare, Legea va fi supusă la vot în Camera Deputaților, care este for decizional.

 

 

 

(Visited 13.983 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.