Eveniment

Victorie uriașă pentru militari. Parlamentul a votat: soldații și gradații profesioniști vor beneficia de Ordinul Onorific „În Serviciul Patriei”

Victorie uriașă pentru militari după ce deputații au votat astăzi acordarea Ordinului Onorific ”În Serviciul Patriei” soldaților și gradaților profesioniști. Propunerea legislativă a fost depusă în urma demersurilor Ligii Militarilor Profesioniști încă din anul 2015, care a dorit astfel să le fie recunoscute meritele și militarilor aflați la baza ierarhiei militare.

Scris de 
 pe data 
4 aprilie, 2018

In prezent potrivit Legii nr. 574/2004, Ordinul Onorific „In Serviciul Patriei” se acorda pentru maistri militari, subofiteri și pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri.

Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, iar acum și pentru soldați și gradați profesioniti se conferă pentru:

a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale;

b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale;

c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

 

Modificări aduse Legii:

Art. 3. – Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru fiecare categorie, precum şi modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.”
4. După alineatul (1) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) În Ministerul Apărării Naţionale, Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă soldaţilor şi gradaţilor profesionişti prin ordin al şefului Statului Major General sau, după caz, al directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.”
5. Alineatul (3) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, respectiv conducătorilor prevăzuţi la alin. (1) şi alin. (11) până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decoraţi, până la data de 1 iunie a aceluiaşi an.”
6. După alineatul (1) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
„(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se înţelege perioada cumulată în care persoanele prevăzute la alin. (1) au calitatea de:
a) maistru militar, subofiţer, funcţionar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, în activitate;
b) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist, în activitate.”
7. Titlul Anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Regulament privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri”.
8. Titlul Anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Modelul desenat al Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri”.

Actualitate