Pentru formarea subofiţerilor în instituţiile de învăţământ postliceal militar (filiera directă), pentru fiecare candidat care îndeplineşte criteriile de recrutare se întocmeşte un  dosar cu următoarele documente:

Documente aduse de candidat:

 1. a) copia certificatului de naştere;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii – cu excepţia candidaţilor care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ liceal militar, promoţia din anul respectiv, şi a personalului militar în activitate;
 4. d) copia diplomei de bacalaureat sau adeverinţă care atestăpromovarea examenului de către titular a examenului de bacalaureat ori adeverinţă/certificat din care atestă că acesta este înmatriculat în ultimul an de studii sau a absolvit învăţământul liceal;
 5. e) copia permisului de conducere, pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate în armele “auto”, “geniu” şi “tancuri”;
 6. f) copia livretului militar;
 7. f) copie a ultimului contract cu Ministerul Apărării Naţionale, certificat de structurile de personal ale unităţilor unde este încadrat;

Documente tipizate (furnizate de biroul informare-recrutare)

 1. a)cererea de înscriere;
 2. b) fişa de examinare medicală;
 3. c) fişa de cunoaştere;
 4. d) recomandare privind profilul psihomoral şi comportamental.

Alte documente:

 1. a) rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare şi, după caz, rezultatele  examinării/evaluării aptitudinale medicale şi/sau psihologice speciale.

Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor.

 

Selecţia se desfăşoară în una sau două etape, în funcţie de tipul de carieră, arma şi specialitatea militară pentru care a optat candidatul, astfel:

 1. Selecţia aptitudinală generală – în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare.
 2. Selecţia aptitudinalăspecială – în cadrul structurilor specializate şi/sau în centrele zonale de selecţie şi orientare.

 

 1. Selecţia aptitudinală generală, comună tuturor candidaţilor, include examinările obligatorii, indiferent de opţiune.

Pentru a parcurge selecţia aptitudinală generală, trebuie să te prezinţi la centrul zonal de selecţie şi orientare de care aparţine judeţul în care domiciliezi, la data la care ai fost planificat şi pe care ţi-a comunicat-o recrutorul.

Selecţia constă în parcurgerea următoarelor probe cu caracter eliminatoriu imediat:

 1. PROBE PSIHOLOGICE:
  • test de aptitudinicare evaluează randamentul intelectual;
  • chestionar de personalitatepentru evaluarea posibilităţilor tale de adaptare la condiţiile specifice mediului militar;
  • test situaţional– o probă de grup, teoretică şi practică (pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri), care evaluează aptitudinile de lider şi capacitatea de a lucra în echipă.
 2. PROBE FIZICE (testarea capacităţii motrice), care constau în:
 3. parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care conţine 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime, şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa, forţa), gradul de manifestare a calităţilor motrice combinate, dar şi existenţa unor calităţi psihice, cum sunt tenacitatea şi curajul;
 4. probă de rezistenţăpe distanţa de 1000 sau 2000 m, în funcţie de categoria de personal pentru care ai optat şi vârstă.
 5. INTERVIU DE EVALUARE FINALĂ, care vizează capacitatea de exprimare, motivaţia, etc.

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat  “Admis” sau “Respins”.

Durata selecţiei este de 24 de ore (pentru opţiunile: soldat/gradat profesionist şi elev la colegiul naţional militar), sau de 48 de ore (pentru a deveni ofiţer, maistru militar sau subofiţer).

În funcţie de rezultatele obţinute la probele psihologice şi fizice, dacă nu au ai atins baremele minime necesare, poţi solicita orientarea spre o altă categorie de personal militar, în funcţie de rezultatele obţinute. Pentru aceasta, vei fi CONSILIAT şi ORIENTAT în funcţie de opţiuni, aptitudini şi oferta profesională existentă.

Centrele zonale de selecţie şi orientare (CZSO) funcţionează în localităţile Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc şi Constanţa.

Fiecare judeţ/birou informare-recrutare este arondat unui CZSO, astfel încât candidaţii se vor prezenta pentru selecţie la CZSO de care aparţin cu domiciliul stabil

2. Selecţia aptitudinalăspecială, specifică anumitor arme sau servicii şi specialităţi militare.

Candidaţii pentru anumite categorii de personal vor efectua, în plus, o evaluare aptitudinală şi/sau specială (medicală şi/sau psihologică), dar numai după ce au fost declaraţi “Admis” la toate probele enumerate mai sus.

Încă de la biroul informare-recrutare vei ştii dacă trebuie să parcurgi sau nu selecţia aptitudinală specială.

Acest tip de examinare este efectuată, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care se candidează, în cadrul următoarelor instituţii, astfel:

 1. a) La Centrul Naţional de Medicină Aeronautică  şi Spaţială “General doctor aviator Victor Anastasiu”din Bucureşti:

–  candidaţii la programele de formare iniţială în cadrul cărora se desfăşoară activităţi aeronautice militare;

– candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialitatea militară “forţe pentru operaţii speciale”.

 1. b) La Centrul de Medicină Navală din Constanţa:

–  candidaţii pentru profesia de ofiţer sau maistru militar în Forţele Navale, indiferent de arma şi specialitatea militară;

– candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialitatea militară “scafandri” sau cei care vor fi ambarcaţi.

 1. c) candidaţii care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare pentru care este necesară deţinerea/obţinerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează examinările psihotehnice specifice în laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale, potrivit actelor normative în vigoare.

Dacă eşti declarat “Inapt” ori “Respins” la evaluarea medicală şi/sau aptitudinală specială, poţi face o altă opţiune, în condiţiile în care metodologia probelor şi rezultatele obţinute la selecţie permit acest lucru.

Dacă ai fost declarat “Admis” la selecţie, urmează şi pasul 3 – admiterea sau, dacă ai optat pentru a deveni soldat/gradat profesionist, ierarhizarea în funcţie de rezultate şi repartizarea pe arme/ servicii/ specialităţi militare, în limita locurilor disponibile.

 

(Visited 11.305 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.