Constanța

Vrei să te angajezi la Primăria Constanța, DGASPC sau la Primăria Năvodari? Iată lista locurilor de muncă dacă vrei să devii bugetar

Constănțenii care doresc să se angajeze la stat au la dispoziție zeci de locuri de muncă, cele mai multe la Primăria Constanța, DGASPC, Primăria Năvodari sau Primăria Cumpăna. În articol găsiți condițiile de angajare și informații privind metodologia de concurs.

Scris de 
 pe data 
15 ianuarie, 2019

Șef serviciu – Primăria Oraşului Negru Vodă

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul economic şi resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Oraşului Negru Vodă, judeţul Constanţa.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Asistent medical şef – Spitalul Municipal Mangalia
Spitalul Municipal Mangalia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical şef – Compartimentul Primiri Urgenţe.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală;
 • examen pentru obţinerea gradului de principal
 • 5 ani vechime ca asistent medical;
 • membru al O.A.M.M.R., eu certificat vizat la zi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 ianuarie 2019, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 01 februarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 05 februarie 2019, proba interviu.

Funcții contractuale – Primăria Oraşului Năvodari, Județul Constanța

Primăria Oraşului Năvodari, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

2 posturi, muncitor calificat, treaptă profesională I – studii generale/medii – vechime în muncă minimum 9 ani – pe perioada postimplementare a proiectului „Construire Centru de Afaceri” – până la data de 03.11.2020 – Compartimentul Implementare Proiecte-Fonduri Europene;

1 post, inspector de specialitate, gradul II (inginer de sistem) – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul tehnic, curs ECDL complet – vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni – pe perioada post-implementare a proiectului „Construire Centru de Afaceri“- până la data de 03.11.2020 – Compartimentul Implementare Proiecte – Fonduri Europene;

1 post, inspector de specialitate, gradul II (economist) – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic, vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni – pe perioada post- implementare a proiectului „Construire Centru de Afaceri”- până la data de 03.11.2020 – Compartimentul Implementare Proiecte – Fonduri Europene;

1 post, inspector de specialitate, gradul debutant (economist) – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic – pe perioada post-implementare a proiectului „Construire Centru de Afaceri“- până Ia data de 03.11.2020 – Compartimentul Implementare Proiecte – Fonduri Europene;

1 post, administrator, treaptă profesională I – studii medii – vechime în muncă minimum 5 ani, vechime în funcţia de administrator de imobile minimum 2 ani, atestat administrator de imobile – Serviciul Administrativ.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 ianuarie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă pentru posturile vacante de inspector de specialitate – gradul II, inspector de specialitate – grad debutant, administrator – treaptă profesională I.;
 • 31 ianuarie 2019, ora 10.00: proba practică pentru posturile vacante de muncitor calificat – treapta profesională 1;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Inspector (4 posturi) – Primăria Municipiului Constanța
Primăria Municipiului Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul Direcţiei Autorizare şi Sprijin Operatori Economici, după cum urmează:

• Serviciul Contracte:

inspector clasa I. grad superior ( 1 post).
Condiţii: studii superioare de licenţă în specialitatea ştiinţe juridice, inginereşti, economice, administraţie publică: minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor;

inspector, clasa I, grad debutant (1 post).
Condiţii: studii superioare de licenţă în specialitatea ştiinţe juridice.

• Compartiment Turism:

inspector clasa I, grad superior (1 post).
Condiţii: studii superioare de licenţă îu specialitatea ştiinţe juridice, economice, administraţie publică, cunoaşterea unei limbi străine (engleză nivel bază) – probă de testare a competenţelor lingvistice eliminatorie; minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor;

inspector, clasa I, grad asistent (1 post).
Condiţii: studii superioare de licenţă în specialitatea ştiinţe juridice, economice, administraţie publică, cunoaşterea unei limbi străine (engleză nivel bază) – probă de testare a competenţelor lingvistice eliminatorie;
minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

31 ianuarie 2019, ora 10.00:probă de testare a competenţelor lingvistice eliminatorie;
04 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
06 februarie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Inspector debutant – Primăria Comunei Castelu
Primăria Comunei Castelu, Județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în în cadrul Compartimentului asistenţă socială.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

nivelul studiilor superioare,
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
06 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Inspector superior – Primăria Municipiului Constanța
Primăria Municipiului Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Gestionare Servicii Publice, astfel: inspector clasa I, gradul superior, Serviciul Gestionare Spaţii Verzi, Direcţia Gestionare Servicii Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specialitazarea agricultură, horticultura, silvicultură, îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 08 februarie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Secretar I S – Liceul Teoretic Băneasa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 10 ani;
vechime în muncă – 13 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
28 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
29 ianuarie 2019, ora 12.30: proba practică;
29 ianuarie 2019, ora 13.00: proba interviu.

Funcții publice – Primăria Comunei Cumpăna, județul Constanța
Primăria Comunei Cumpăna, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani.

Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice, asistenţă socială sau administraţie publică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani.

Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice.
 • grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială:

Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Investiţii, Achiziţii Publice, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina în construcţii:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea arhitectură, inginerie civilă şi industrială;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de referent de specialitate clasa n, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Investiţii, Achiziţii Publice, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina m construcţii:

 • studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în specializarea arhitectura sau urbanism şi amenajarea teritoriului sau în domeniul ştiinţe inginereşti;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
06 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Arhivar – Casa Judeţeană de Pensii Constanţa
Casa Judeţeană de Pensii Constanţa organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de arhivar, in cadrul Compartimentului Administrativ şi Arhivă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii., absolvite cu diplomă do bacalaureat;
 • cunoştinţe şi aptitudini în utilizarea calculatorului – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
30 ianuarie 2019, proba interviu.

Consilier, gradul II (5 posturi) – Primăria Municipiului Constanţa

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bd.Tomis nr. 51, pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul Serviciului proiecte cu finanţare internaţională – Direcţia dezvoltare şi fonduri europene, astfel:

• consilier, gradul II (4 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• consilier, gradul II(1 post):
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea: economice, inginereşti, management, experienţă în mediul de afaceri în domeniul turismului, susţinută de documente (adeverinţă/carte de muncă/recomandare), experienţă coordonator local/manager de proiect pentru proiecte finanţate din fonduri europene, susţinută de documente (certificat manager de proiect, recomandare), vechime minimum 1 an in specialitatea studiilor, limba engleză nivel avansat

• consilier gardul II ( 2 posturi):
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă cu Specializarea: economice, inginereşti, management, experienţă în mediul de afaceri în domeniul turismului, susţinută de documente (adeverinţă/carte de muncă/recomandare), vechime minimum 1 an în specialitatea studiilor, limba engleză – nivel avansat.

• consilier, gradul II (1 post):
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea: economice, inginereşti, management, experienţă în mediul de afaceri în domeniul turismului, susţinută de documente (adeverinţă/carte de muncă/recomandare), experienţă în marketing şi IT, susţinută de documente (adeverinţă/carte de muncă/recomandare), vechime minimum 1 an in specialitatea studiilor, limba engleză nivel avansat.

• consilier, gradul II (1 post):
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă cu specializarea: economice, inginereşti, juridice, certificat manager de proiect, vechime minimum 1 an in specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
30 ianuarie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Funcții publice – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de:

Compartiment incluziune socială, egalitate de şanse şi relaţia eu ONG-urile:

1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal;

Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul psihologici – specializare psihologic;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

Compartimeniul pentru coordonare şi îndrumare a activităţii SPAS- urilor:

1 post de inspector, clasa I, grad profesional debutant;
Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor administrative.;

1 post de inspector, clasa I, grad profesional debutant;
Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice;

Serviciul de Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare şi Violenţă in familie:

1 post de inspector, clasa I, grad profesional asistent;
Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială – specializare asistenţă socială;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării fimeţiei publice – minimum 1 an.

Serviciul de Intervenţii în Situaţii de Trafic, Migraţie, Repatrieri, Exploatare şi Asistenţă Stradală:

1 post de inspector, clasa I, grad profesional asistent;
Condiţii specifice:
studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul asistenţă socială specializare asistenţă socială:
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior.
Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul psihologiei – specializare psihologie;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Serviciul Management de Caz pentru Copil – Birou Alternative de Tip Familial

2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant;
Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul asistenţă socială specializare – asistenţă socială.

Serviciul Management de Caz pentru Adulţi – Compartiment Rezidenţial şi Prevenire Marginalizare Socială:
2 posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant
Condiţii specifice: studii universitate de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul asistenţă socială specializare – asistenţă socială.

2 posturi de inspector, clasa I, grad profesional debutant
Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul asistenţă socială specializare – asistenţă socială.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 ianuarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
05 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
08 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Inspector, clasa I, grad principal – Primăria Municipiului Constanța
Primăria Municipiului Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad principal, Serviciul Financiar-Buget, Direcţia Financiară (1 post).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii superioare de licenţă în specialitatea ştiinţe economice, minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
30 ianuarie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Actualitate