Social

Cardul European de sănătate/ Cum poți beneficia în mod gratuit de servicii medicale în statele UE

Sursă foto: libertatea.ro

Dacă pleci în străinătate, fie și numai pentru câteva zile, este posibil să ai nevoie de îngrijiri medicale și să fii nevoit să plătești pentru ele, asta, desigur, dacă nu ai cu tine cardul european.

Scris de 
 pe data 
23 iulie, 2018

Acest card, ce poate fi emis gratuit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), la cerere, oricărui cetățean român care are statutul de asigurat, te ajută să beneficiezi de servicii medicale gratuite în timpul șederii temporare (maxim 12 luni) într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Deși calitatea de asigurat poate fi dovedită și prin alte mijloace, deținerea cardului european este cea mai simplă, dar și cea mai sigură modalitate de a te bucura de servicii medicale gratuite când te afli în afara țării.

Atunci când ai o urgență și ajungi la o unitate medicală din străinătate, spitalul respectiv îți va solicita cardul european. Dacă nu ai card european (pentru că mulți români nu solicită eliberarea lui), îți poți prezenta calitatea de asigurat, numind casa de asigurări unde figurezi, iar respectiva casă trebuie să trimită spitalului certificatul înlocuitor al cardului”, a declarat pentru Constanța de Azi, purtătorul de cuvânt al Casei Județele de Asigurări de Sănătate Constanța, Aurelia Drăgoi.

Potrivit purtătorului de cuvânt CJAS Constanța, persoana care are nevoie de servicii medicale trebuie să precizeze că deține statutul de asigurat, pentru ca responsabilitatea de plată a serviciilor să revină casei de asigurări unde cetățeanul european este înregistrat. Dacă persoana va plăti pentru serviciile oferite, decontul se va face mult mai greu și posibilitatea de-a nu fi recuperată întreaga sumă este foarte mare.

Este foarte important ca persoana care solicită servicii medicale în străinătate să nu plătească pentru ele, ci să precizeze încă de la început că are statutul de asigurat în România, că este membru al unei țări europene.

Dacă asiguratul va plăti pentru serviciile oferite, acesta va putea solicita ulterior rambursarea costurilor – depunând o solicitare scrisă la casa de asigurări, însoțită de documentele justificative (orice document medical în copie din care rezultă că asiguratul a beneficiat de servicii medicale, documente de plată), însă valoarea rambursării va fi calculată plecând de la prețul tratamentul respectiv în țara de origine a pacientului, chiar dacă acesta ar putea fi mai mic decât costul achitat efectiv”, a precizat Aurelia Drăgoi.

Pentru a intra în posesia unui card european, constănțenii trebuie să:

  1. Completeze și să semneze cererea de eliberare a cardului european de asigurat (disponibilă AICI)
  2. Să atașeze cererii o copie BI/CI, precum și documentele doveditoare ale calității de asigurat (adeverință de salariat, adeverință de asigurat, chitanțe de plată a contribuției de sănătate, cupon pensie sau adeverință elev/student). În cazul minorilor, cererii i se va atașa copia certificatului de naștere și copia actului de identitate al părintelui care semnează cererea.
  3. Să depună documentele completate la sediul CJAS Constanța

Cardul va fi eliberat în 7 zile lucrătoare de la data la care documentele depuse ajung la sediul CNAS din Băneasa, fiind ulterior distribuit beneficiarului prin poștă, la adresa menționată în cerere.

Pentru a afla mai multe detalii despre cardul european CLICK AICI.

 

Actualitate