Funcții contractuale (4 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de:

1 post asistent medical PL la Compartiment de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Staţia Centrală Constanţa;
1 post asistent medical PL la Compartiment de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia Cobadin;
1 post asistent medical debutant PL la Compartiment de asistenţă medicală dc urgenţă şi transport medical asistai – Substaţia Eforie Sud;
1 post asistent medical principal PL la Compartiment de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia Hârşova.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical gencralist principal PL: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
  sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform I I.G. nr, 797 • 1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; examen pentru obţinerea gradului de principal; 5 ani vechime ca asistent medical; concurs pentru ocuparea postului,
 • asistent medical gencralist PL: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalenta; sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997; 6 luni vechime în specialitate; concurs pentru ocuparea postului,
 • asistent medical generalist debutant PL: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997; concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
10 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
13 decembrie 2018, ora 09.00: proba practică;
18 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Supraveghetor muzeu – Muzeul Naţional al Marinei Române, Constanţa
Muzeul Naţional al Marinei Române, cu sediul în Constanţa, str. Traian nr. 55, judeţul Constanţa, organizează concurs pentru încadrarea unui post contractual vacant de execuție, supraveghetor muzeu la Secţia muzeu – Constanţa din cadrul Formaţiuni de istorie, muzeografie şi cultură

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
cunoştinţe de operare pe calculator;
vechime în muncă 10 (zece) ani;
calităţi, abilităţi şi aptitudini necesare: vigilenţă şi atenţie permanentă la supravegherea spaţiului expoziţional, disponibilitate faţă de solicitările publicului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 decembrie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
17 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Operator registrator de urgenţă debutant – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de studii medii;
certificat de radiotclefonist sau telefonist;
concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 decembrie 2018, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
17 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 09.00: proba practică;
27 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Îngrijitor – Unitatea Militară nr. 02132 din Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii generale;
fără vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 decembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
17 decembrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Referent de specialitate debutant – Unitatea Militară 01556 Mangalia
Unitatea Militară 01556 Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de personal civil contractual, vacant, de referent de specialitate debutant/S, în cadrul Biroului Achiziţii Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare cu licenţă;
atestat de expert achiziţii publice;
vechime în domeniu nu este obligatorie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, ora 14.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
17 decembrie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 12.00 : proba interviu.

Supraveghetor muzeu, paznic, casier, referent-tehnician (5 posturi) – Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, Judeţul Constanţa organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• un (1) post supraveghetor muzeu studii (M), gradaţia 0, la Histria. Condiţii de participare:
nivelul studiilor – diplomă de studii medii cu examen de bacalaureat;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – vechime în muncă minimum 2 ani.

• un (1) post paznic studii M; G, gradaţia 2, la Murfatlar (Basarabi). Condiţii de participare:
nivelul studiilor – diplomă de studii M;G;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – vechime în muncă minimum 5 ani.

• un (1) post paznic studii M; G, gradaţia 1, la Hârşova. Condiţii de participare:
nivelul studiilor – diplomă de studii M; G;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – vechime în muncă minimum 3 ani,

• un (1) post casier, gradaţia 2, la M.I.N.A. Constanţa. Condiţii de participare:
nivelul studiilor – diplomă de studii medii cu examen de bacalaureat;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – vechime în muncă minimum 5 ani.

• un (1) post referent-tehnician, tr. prof. IA, gradaţia 2, la M.I.N.A. Constanţa. Condiţii de participare:
nivelul studiilor – diplomă de studii medii cu examen de bacalaureat;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
18 decembrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Asistent medical debutant, asistent medical comunitar debutant (2 posturi) – Primăria Municipiului Mangalia
Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

• asistent medical debutant – Căminul de Bătrâni;
• asistent medical comunitar debutant – Compartimentul Cabinete Medicale Şcolare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare, specialitatea asistent medical generalist;
vechime – nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
19 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Administrator public – Primăria Comunei Tuzla, Constanța
Primăria Comunei Tuzla, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante de administrator public – post de conducere vacant contractual pe perioadă nedeterminată în cadrul Primăriei Comunei Tuzla.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioaie de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic/economic/administrarea afacerilor;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 decembrie 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
18 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Îngrijitoare – Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – minimum studii generale finalizate;
fără vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 decembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
17 decembrie 2018, ora 10:00: proba practică;
19 decembrie 2018, ora 12:00: proba interviu.

Administrator financiar cu 0,5 normă – Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Florilor” din Năvodari
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani;
diplomă SEC.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
17 decembrie 2018, ora 12.00: proba practică;
18 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Referent debutant – Unitatea Militară 01556 Mangalia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii cu diplomă de bacalaureat;
vechime în domeniu nu este obligatorie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 decembrie 2018, ora 14.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
17 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 10.00 : proba interviu.

Administrator financiar – Şcoala Gimnazială Nr. 1 Fântânele
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
17 decembrie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Muncitor calificat IV (bucătar) – U.M. 02068, Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii sau generale, fără vechime în specialitatea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 decembrie 2018, ora 15.00: data limita pentru depunera dosarelor;
14 decembrie 2018, ora 10:00: proba practicp;
02 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Funcții contractuale (8 posturi) – Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră
Compartimentul financiar-contabilitate, 2 posturi;

 • un post vacant de consilier IA;
 • un post vacant de consilier IA cu atribuţii de CFP;

Compartimentul Administrativ-Auto:

 • un post vacant de consilier debutant;

Compartimentul U&C:

 • un post vacant de consilier IA;

Compartimentul Achiziţii, 2 posturi:

 • un post vacant de consilier IA;
 • un post vacant de consilier II.

Compartimentului Politici, strategie,comunicare (CPSC) – 2 posturi;

 • consilier, grad profesional IA, la Compartimentul Politici, strategie, comunicare (CPSC).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţii specifice pentru posturile de la Compartimentul financiar- contabilitate:
studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
vechime în specialitatea studiilor minimă necesară:
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei consilier IA- minimum 7 ani; experienţă în instituţiile publice, fundamentarea şi întocmirea bugetului;
vechime minimă necesară în instituţiile publice 3 ani şi vechime în specialitatea studiilor minimum 7 ani exercitării funcţiei consilier IA, cu atribuţii de CFP.
capacitate de analiză şi sinteză:
abilitaţi de comunicare şi relaţionare;
cunoştinţe operare PC (Microsoft Oftice, Excel. Power Point).

Condiţii specifice pentru posturile de la Compartimentul achiziţii:
studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, juridice sau inginereşti;
vechime în specialitatea studiilor minimă necesară:
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei consilier IA-minimum 7 ani;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei consilier II- minimum 1 an.
Pentru postul dc consilier IA:
curs de expert achiziţii publice – perfecţionare (specializare).
Pentru postul de consilier II:
curs de expert achiziţii publice – perfecţionare (specializare);
capacitate de analiză şi sinteză;
abilitaţi de comunicare şi relaţionare;
cunoştinţe operare PC (Microsoft Office, Excel. Power Point),

Condiţii specifice pentru postul de la Compartimentul administrativ-auto:
Funcţiile de consilier debutant:
studii universitare absolvite cu diplomă dc licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime minimă necesară;
vechime în studii superioare pentru funcţia consilier debutant nu este cazul;
capacitate de analiză şi sinteză;
abilităţi de comunicare şi relaţionare;
cunoştinţe operare PC (Microsoft Office, Excel, Power Point);
experienţa în domeniu constituie un avantaj;
certificat ARR – şef coloană;
permis de conduce categoria B.

Condiţii specifice pentru posturile de la Compartimentul IT&C;
studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în umil din domeniile: matematică, informatică, cibernetică, informatică şi statistică economică, ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, inginerie electrică, inginerie mecanică şi mecatronică, inginerie electronică şi telecomunicaţii;
vechime în muncă de minimum 7 ani în studii superioare;
experienţă în domeniul U&C;
capacitate de analiză şi sinteză;
abilităţi de comunicare şi relaţionare;
cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu.

Cele două posturi vacante aferente Compartimentului Politici, strategie,
comunicare (CPSC); sunt menţionate mai jos:
două posturi vacante de consilier, grad profesional IA, la Compartimentul Politici, strategie, comunicare (CPSC):
Condiţii specifice pentru posturile dc la Compartimentul politici, strategie, comunicare (CPSC):
studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: juridic, economic, ştiinţe sociale, comunicare, studii politice;
vechime în muncă de minimum 7 ani tn studii superioare;
capacitate de analiză şi sinteză;
abilităţi de comunicare şi relaţionare;
cunoaşterea limbii engleze – nivel avansat;
experienţa în domeniu constituie un avantaj.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 decembrie 2018, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
17 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Analist (programator) ajutor debutant – Unitatea Militară nr. 02003 din Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

analist (programator) ajutor debutant:
nivelul studiilor: absolvent al învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, urmat de obţinerea unui atestat sau certificat de competenţă în domeniul infomaticii/programării.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 decembrie 2018, ora 15.00, data limită de depunere a dosarelor;
14 decembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 10.00 – proba interviu.

Director financiar contabil – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“, Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – Învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, cel puţin 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
21 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului

Administrator patrimoniu – Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi” din Năvodari
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
14 decembrie 2018, ora 12.00: proba practică;
14 decembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Muncitor II şi muncitor necalificat (3 posturi) – Primăria Oraşului Murfatlar
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – generale/medii;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – minimum 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 decembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
14 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
17 decembrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Ingineri și subinginer (3 posturi) – Unitatea Militară 02049 Constanţa
Unitatea Militară 02049 Constanţa, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, după cum urmează:

inginer gradul II (inginer sisteme de securitate);
inginer gradul II (inginer electronist, transporturi, telecomunicaţii);
subinginer debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

inginer gradul II (inginer sisteme de securitate):
absolvent de studii superioare tehnice cu competenţe electrice, cu diplomă de licenţă;
cu o vechime în specialitatea studiilor de 6 luni;
inginer gradul II (inginer electronist, transporturi, telecomunicaţii):
absolvent de studii superioare tehnice cu competenţe în electronică și telecomunicații;
cu o vechime în specialitatea studiilor de 6 luni;
subinginer debutant:
absolvent de studii superioare de scurtă durată, cu competenţe într-unul din domeniile construcţii corp de navă, instalaţii navale de bord sau utilajul şi tehnica sudurii;
fară vechime în specialitatea studiilor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 decembrie 2018, ora 15:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
14 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
20 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Consilier superior – Instituţia Prefectului – Judeţului Constanța
Instituţia Prefectului – Judeţului Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profes
ional superior din cadrul Structurii de securitate
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informatică, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
cunoştinţe de operare calculator/de programare calculator – dovedite cu documente (certificate, diplome, atestări, calificări) care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise in condiţiile legii – nivel avansat.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
27 decembrie 2018, ora 12:00: proba interviu.

Referent I – Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale, Judeţul Constanţa
Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale, Judeţul Constanţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de referent I, în Compartimentul achiziţii publice(1 post).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

vechime în muncă 3 ani şi 6 luni;
studii minim medii cu diplomă de bacalaureat;
curs de perfecţionare /specializare in achiziţii pubiice;
cunoştinţe operare calculator (Microsoft Word, Excel, internet).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 decembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
13 decembrie 2018, ora 10:00 – 13.00: proba scrisă;
19 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Expert gradul III, economist și subinginer debutant (3 posturi) – U.M. 02022 Constanţa
U.M. 02022. Constanţa anunță organizarea concursului de încadrare a posturilor vacante de execuţie de personal civil contractual, pe perioadă nedeterminată, astfel:

expert gradul III, 1 post
economist gradul I , 1 post
subinginer debutant, 1 post

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• expert gradul III, ia Biroul Achiziţii Publice:
studii universitare cu diplomă de licenţă în ştiinţe economice,
domeniul studiilor de licenţă: marketing/management/administrarea afacerilor/economie;
specializarea: marketing/ management/ administrarea afacerilor/ economie/ administraţie publică;
certificat de competenţă, recunoscut de Autoritatea Naţională Pentru Calificări, pentru ocupaţia expert în achiziţii publice;
minimum 6 (şase) luni vechime în specialitate.

• economist gradul I, la Biroul Contabilitate, Execuţie Bugetară şi Decontări:
studii universitare cu diplomă de licenţă în ştiinţe economice;
domeniul studiilor de licenţă: contabilitate/finanţe/administrarea afacerilor/economie;
specializarea: contabilitate/finanţe/administrarea afacerilor/economie;
minimum 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni vechime în specialitatea studiilor superioare în domeniul economic.

• subinginer debutant la birou mentenanţă tehnică navală şi aeriană:
studii superioare de scurtă durată cu diplomă de subinginer în unul din domeniile: tehnologia construcţiilor de maşini, tehnologia sudării, electromecanică tehnologică, construcţia corpului de navă, instalaţii navale de bord:
studii universitare cu diplomă de licenţă în unul din domeniile: inginerie electrică/inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială/ingitierie marină şi navigaţie/arhitectură navală;
nu sunt necesare condiţii de vechime în muncă sau în specialitatea postului scos la concurs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 decembrie 2018, ora 15,30 termenul limită de depunere a dosarelor;
13 decembrie 2018, ora 12,00 proba practică / scrisă;
19 decembrie 2018, ora 12,00 proba interviu.

Informatician debutant S/M – Liceul Teoretic Negru Vodă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor superioare/medii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 decembrie 2018, ora 12:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
06 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
06 decembrie 2018, ora 12:00: proba practică;
07 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Infirmier – Spitalul Clinic C.F. Constanţa
Spitalul Clinic C.F. Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de infirmier – Secţia Clinica Chirurgie Generală.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Nivelul studiilor – studii generale; curs infirmier.
Vechime necesara ocupării postului minimum 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 decembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
17 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Muncitor calificat II (bucătar) – Unitatea Militară 02192 Constanţa (Academia Navală „Mircea cel Bătrân”)
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii generale;
vechime minimă în specialitatea postului – 6 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 decembrie 2018, ora 15:30 – data limită pentru depunerea dosarelor.
12 decembrie 2018, ora 09:00 – proba practică;
18 decembrie 2018, ora 09.00 – proba interviu.

Funcții contractuale – U.M. 02191, Constanţa, din Ministerul Apărării Naţionale
U.M. 02191, Constanţa, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie de personal civil contractual, pe perioadă nedeterminată, astfel:

 • inginer de sistem debutant la compartiment informatică, studii superioare -1 post, fără condiţie de vechime;
 • analist (programator) ajutor debutant la sala multimedia, studii medii – 1 post, fără condiţie de vechime;
 • consilier juridic gr. I. studii superioare -1 post. vechime minimă 3 ani şi 6 luni;
 • administrator financiar gr. II la compartimentul personal, studii superioare -1 post, vechime minimă în specialitate (resurse umane) 1 an;
 • administrator financiar tr. II la compartimentul achiziţii, studii medii -1 post, vechime minimă în specialitate 3 ani .şi 6 luni;
 • bibliotecar tr. III Ia bibliotecă, literatură militară, studii medii – 1 post. vechime minimă în specialitate 6 luni;
 • casier debutant, studii medii -1 post. fără condiţie de vechime;
 • laborant debutant, studii medii de specialitate (chimie) – 1 post fără condiţie de vechime;
 • laborant debutant, studii medii de specialitate (fizică) – 1 post fără condiţie de vechime;
 • laborant debutant, studii medii de specialitate (biologie) – 1 post, fără condiţie de vechime;
 • asistent medical generalist la cabinetul medical, studii postliceale sanitare – 2 posturi, vechime minimă ca asistent medical – 5 ani;
 • tehnician dentar la cabinet medicină dentară, studii medii – 1 post. vechime minimă 3 ani şi 6 luni.
 • muncitor calificat IV (bucătar) la popotă cadre, studii medii/generale, cu certificat de atestare profesională în domeniu -1 post, vechime minimă 1 an;
 • muncitor calificat IV (instalator apă-canal) la formaţiunea de cazannare, studii medii/generale, cu certificat de atestare profesională în domeniu -1 post, fără condiţie de vechime;
 • muncitor calificat III (zidar/zugrav-vopsitor) la formaţiunea de cazarmare, studii medii/generale, cu certificai de atestare profesională în domeniu -1 post. vechime minimă 3 ani;
 • muncitor calificat IV (electrician întreţinere şi reparaţii la formaţiunea de cazarmare, studii medii/generale, cu certificat de atestare profesională în domeniu – 2 posturi, vechime minimă 3 ani;
 • muncitor calificat IV (mecanic auto) la grupa întreţinere tehnică, studii medii/generale, cu certificat de atestare profesională în domeniu – I post, vechime minimă 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 decembrie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
12 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
18 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu

Muncitor calificat II (electrician instalaţii electrice şi termice) – Unitatea Militară 02146 Mangalia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

electrician instalaţii electrice şi termice;
studii generale/profesionale;
vechime minimum 3 ani şi 6 luni în specialitate;
cu calificare în domeniu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 decembrie 2018, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
12 decembrie 2018, ora 11:00: proba practică;
18 decembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Economist debutant – U.M. 02133 Constanța din Ministerul Apărării Naţionale
U.M. 02133 Constanța din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de economist debutant, gradul II/I, specialist IA, în cadrul Biroului contabilitate /studii superioare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 decembrie 2018, ora 15.00: termen limită de depunere a dosarelor;
12 decembrie 2018, ora 10.30: proba scrisă;
18 decembrie 2018, ora 10.30: proba practică.

Consilier (2 posturi) – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

consilier, clasa I, gradul superior – Biroul Nutriţia Animalelor şi Produse Medicinale Veterinare;
consilier, clasa I, gradul debutant – Biroul Control Oficial Alimente de Origine Animală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

consilier, clasa I, gradul superior – Biroul Nutriţia Animalelor şi Produse Medicinale Veterinare:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. în domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţă medicină veterinară, specializarea medicină veterinară;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
consilier, clasa I, gradul debutant – Biroul Control Oficial Alimente de Origine Animală:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică;
fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Muncitor calificat – Liceul Teoretic, cu sediul în oraşul Negru Vodă, Str. Stadionului nr. 50, judeţul Constanţa

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă, la o instituţie de învăţământ superior acreditată de Ministerul Educaţiei Naţionale;
vechime efectivă în domeniul financiar contabil de minimum 5 ani;
cunoştinţe avansate de operare calculator;
experienţă de lucru în domeniul controlului financiar de gestiune.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 decembrie 2018, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
12 decembrie 2018, ora 09.00 – 11.00: proba scrisă;
13 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

 

 

(Visited 2.373 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.