Este vorba despre căminul situat pe strada 1907, nr. 10, în cadrul căruia, bătrânii smidependenți sau dependenți pot benefica de servicii de cazare, hrană, îngrijire corporala și asistență medicală, kinetoterapie și consiliere psihologică.

Pentru a avea acces la aceste servicii, bătrânii trebuie să prezinte următoarele documente:

 – cerere de internare
 – copie după certificatul de naștere, C.I., certificatul de căsătorie sau de deces al soțului/soției
 – hotărârea de divorț (după caz)
 – talonul de pensie
 – analize medicale
 – adeverință de la medicul de familie care să ateste că solicitantul nu suferă de boli contagioase
 – acte doveditoare de venituri atât de la persoana vârstnică cât și de la aparținători, declarație pe propria răspundere că nu realizează alte venituri supuse impozitării ( talon pensie, adeverința salarii)
 – declaraţie notarială a aparţinătorilor privind participarea activă în procesul de acordare a serviciilor sociale.
  – aviz psihologic și psihiatric.

Totodată, Primăria Cernavodă face cunoscut vârstnicilor care nu au domiciliul în orașul Cernavodă și care nu realizează venituri impozabile, că suma aferentă întreținerii lunare va fi achitată integral de către susținătorii acestora dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, în baza unui angajament de plată sau de către unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora au domiciliul beneficiarii, în baza unui contract/protocol încheiat între UAT de domiciliu și Primăria orașului Cernavoda- Direcția de Asistență Socială.

Pentru mai multe detalii, cei interesați pot contacta 0241/487169.

 

(Visited 322 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.