Director medical – Spitalul de Boli Cronice Câmpeni
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

a) nivelul studiilor – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
b) domeniul studiilor – sunt confirmaţi cel puţin medic .specialist;
c) vechime în specialitatea postului – au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
03 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
04 decembrie 2018, ora 10.00: susţinerea proiectului;
05 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical principal – Spitalul Municipal Aiud
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărâri Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
examen pentru obţinerea gradului de principal în specialitatea obstetricăginecologie;
5 ani vechime ca asistent medical;
certificat de membru O.A.M.G.M.R. vizat pe anul 2018.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 noiembrie 2018, ora 15.00: termen limită de depunere a dosarelor;
26 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Infirmieră (4 locuri) – Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” din Valea Iaşului, judeţul Argeş
două posturi la secţia I pneumologie adulţi;
două posturi la scoţia III pneumologie adulţi.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: şcoală generală, curs infirmieră:
vechimea în specialitate: 6 luni în activitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 noiembrie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
10 decembrie 2018: proba scrisă;
13 decembrie 2018: proba interviu.

Asistent farmacie debutant – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

are capacitate deplină de exerciţiu;
studii de specialitate postliceale/superioare în specializarea farmacie;
fără vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
04 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical principal dietetică – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

are capacitate deplină de exerciţiu;
studii de specialitate pustliceaie/superioare/competenta în specializarea dietetică;
adeverinţă grad principal.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 decembrie 2018, ora 09:00 – proba scrisă;
06 decembrie 2018, ora 09:00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului

Asistent laborator principal – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

are capacitate deplină de exerciţiu;
studii de specialitate postliceale/superioare în specializarea laborator;
adeverinţa grad principal.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 noiembrie 2018, ora 09:00 – proba scrisă;
05 decembrie 2018, ora 09:00 – proba interviu.

Director medical – Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni
Criteriile specifice sunt următoarele:

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
au minimum S ani vechime în specialitatea respectivă.
Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului

director al unităţii se va organiza în data de 26.11.2018, ora 12.00 – proba scrisă, respectiv data de 29.11.2018, ora 11.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate, ora 12.00 interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 19.11.2018, ora 14.00.

Asistent medical principal, asistent medical și îngrijitoare – Direcţia Municipală de Sănătate Bistriţa
Direcţia Municipală de Sănătate Bistriţa, Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

asistent medical principal;
asistent medical;
îngrijitoare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical principal:
diplomă de şcoală sanitară postliccală sau echivalare (specialitatea – medicină generală sau pediatrie);
examen pentru obţinerea gradului de principal;
minimum 5 ani vechime;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. în termen de valabilitate.
asistent medical:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalare (specialitatea – medicină generală sau pediatrie);
minimum 3 ani vechime;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. în termen de valabilitate.
îngrijitoare:
studii medii – G;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018, ora 09:00 – proba scrisă;
04 decembrie 2018, ora 09:00 – proba interviu.

Asistent medical principal (PL) – Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon“, Brăila
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postlicealâ sau echivalentă;
examen pentru obţinerea gradului principal în statistică medicală;
minimum 5 ani vechime ca asistent medical;
cunoştinţe de operare PC – Word, Excel, Power Point, import şi export date, arhivare/dezarhivare fişiere, tabele, grafice, analize statistice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical principal – Spitalul Municipal Codlea, județul Brașov
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: medii (şcoala postliceală);
specialitate: medicina generala;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani;
de preferat experienţa în îngrijiri paleative.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
28 noiembrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Funcții contractuale (7 posturi) – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1 post de infirmieră, şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate, la Secţia Pneumologie I;
1 post de infirmieră, şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, 6 luni vechime în activitate, la Compartiment îngrijiri paliative;
1 post de infirmieră debutantă, şcoală generală, la Secţia Pneumologie Copii;
2 posturi de îngrijitoare, şcoală generală, la Secţia Pneumologie I;
1 post de îngrijitoare, şcoală generală, la Compartiment îngrijiri paliative;
1 post de spălătoreasă, şcoală generală, la Spălătorie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 noiembrie 2018, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
03 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
06 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Îngrijitoare – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Braşov
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

şcoală generală;
fără condiţie de vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 noiembrie 2018, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
03 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
05 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Asistent medical principal – Spitalul Municipal Codlea, județul Brașov
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: medii (şcoala postliceala);
specialitate: pediatrie sau medicina generala;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani;
de preferat experienţa în pediatrie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
03 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
05 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Registrator medical debutant (M) – Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” din Bucureşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel de studii – medii (diplomă de bacalaureat)
cunoştinţe operare PC (Word, Excel, PowerPoint)
vechime în meserie – nu se solicită
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 noiembrie 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
26 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Funcții contractuale (7 posturi) – Spitalul Clinic Colentina din București
Spitalul Clinic Colentina din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale temporar vacante după cum urmează:

Secţia Neurochirurgie:
asistent medical principal – 1 post (perioadă determinată 31.08.2018 – 07.2020).
Secţia Reumatologie:
infirmieră – 1 post (perioadă determinată 14.11.2016 – 09.07.2019).
Serviciul Anatomie Patologică:
băieş – 1 post (perioadă determinată 01.08.2018 – 14.06.2020).
Secţia Chirurgie Generală:
asistent medical – 1 post (perioadă determinată 27.01.2018 -18.09.2019);
asistent medical – 1 post (perioadă determinată 18.07.2018 – 15.06.2020).
Bloc Operator Ortopedie-Traumatologie:
asistent medical principal – 1 post (perioadă determinată 13.04.2018 – 13.12.2019),
Secţia Clinica Ortopedie-Traumatologie II:
infirmieră – 1 post (perioadă determinată 22.11.2017 -12.09.2019).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 noiembrie 2018, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
23 noiembrie 2018: proba scrisă;
29 noiembrie 2018: proba practică și proba interviu.

Director medical – Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București
Criterii specifice:

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă
Concursul / examenul se va desfășura la sediul Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan” București, din Șos. Vitan-Bârzești, nr. 13, sector 4 și cuprinde următoarele probe de evaluare:

29.11.2018, ora 10.00 – test-grilă / lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului
03.12.2018, ora 10.00 – susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului
03.12.2018, ora 13.00 – interviul de selecţie
Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

Director financiar-contabil – Centrul Clinic de Boli Reumatismale„Dr. Ion Stoia” din Bucureşti
Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
interviul de selecţie.
Calendarul desfăşurării concursului/examenului:

perioada de înscriere – 08.11.2018 – 28.11.2018, ora 14.00;
proba scrisă-test grilă – 05.12.2018, ora 10.30;
susţinerea proiectului/lucrării de specialitate – 10.12.2018, ora 10.30;
interviul de selecţie – 13.12.2018, ora 10.30.

Asistent medical generalist și infirmieră (2 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias“ București
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

sistent medical generalist,
studii superioare/postliceale, cu vechime de 2 ani în endoscopie sau bronhoscopie.
infirmieră,
curs de infirmieră, fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 noiembrie 2018, ora 09.30: proba scrisă;
23 noiembrie 2018, ora 09.30: proba practică.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în

Asistent medical generalist, infirmieră, electrician (5 posturi) – Spitalul Clinic „Filantropia“, Bucureşti

• 1 post de asistent medical generalist, grad principal in cadrul Secţiei Neonatologie;
• 1 post de asistent medical generalist licenţiat, grad principal în cadrul Secţiei Neonatologie;
• 2 posturi de infirmieră în cadrul Secţiei Obstetrica;
• 1 post de electrician în cadrul Serviciului Administrativ.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
21 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
23 noiembrie 2018, ora 12.00: proba practică și proba interviu.

Asistent medical, instructor de ergoterapie, infirmier, muncitor calificat II (6 posturi) – Spitalul de Boli Psihice Cronice, Borşa
• 1 post de asistent medical, studii superioare în Biroul managementului calităţii serviciilor medicale – perioadă nedeterminată;
• 1 post de asistent medical debutant PL – perioadă nedeterminată;
• 1 post de instructor de ergoterapie debutant – perioadă nedeterminată;
• 1 post de infirmier saloane bărbaţi – perioadă nedeterminată;
• 1 post de muncitor calificat II – bucătăreasă – perioadă nedeterminată.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 octombrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
03 decembrie 2018, ora 09.30: proba scrisă;
07 decembrie 2018, ora 09.30: proba interviu.

Asistent medical (2 posturi) – Spitalul de Boli Psihice Cronice, Borşa
• 1 post de asistent medical principal, studii superioare – perioadă determinată;
• 1 post de asistent medical PL – perioadă determinată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 octombrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
03 decembrie 2018, ora 09.30: proba scrisă;
08 decembrie 2018, ora 09.30: proba interviu.

Asistent medical debutant PL – Spitalul Municipal Mangalia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
membru al O.A.M.G.M.A.M.R;
nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 noiembrie 2018, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
03 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
05 decembrie 2018, proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).

Funcții contractuale (11 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale temporar vacante, după cum urmează:

7 posturi de asistent medical generalist.
Condiţii de participare:
nivelul studiilor – şcoală postliceală sanitară sau diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
1 post registrator medical.
Condiţii de participare:
nivelul studiilor – diplomă dc absolvire a liceului şi curs/atestat LCDL;
vechimea în muncă necesară ocupării postului – nu este cazul,
1 post infirmieră.
Condiţii de participare:
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
2 posturi brancardier.
Condiţii de participare:
nivelul studiilor – 8 clase;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
26 noiembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical debutant (PL) – Spitalul Municipal Mangalia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalent sau diplomă de şcoală postliceală prin echivalare;
membru al O.A.M.M.R.;
nu se solicită vechime în muncă sau în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 noiembrie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, proba interviu.

Asistent medical debutant (PL) – Spitalul Municipal Mangalia
Spitalul Municipal Mangalia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical debutant (PL) – Compartiment Neurologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

a) diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalent sau diplomă de şcoală postliceală prin echivalare,
b) membru al O.A.M.M.R.;
c) nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 noiembrie 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
29 noiembrie 2018, proba interviu.

Operator registrator de urgenţă debutant, asistent medical debutant PL (2 posturi) – Serviciul Județean de Ambulanță Hunedoara
operator registrator de urgenţă debutant în cadrul Staţiei Centrale Deva
asistent medical debutant PL în cadrul Substaţiei Petroşani
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

operator registrator debutant
studii medii – diplomă de bacalaureat,
certificat de radiotelefonist sau telefonist.
asistent medical debutant
studii medicale postliceale, specialitatea generalist.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă/practică;
27 noiembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Asistent medical, brancardier, registrator, îngrijitor curățenie (10 posturi) – Spitalul Municipal Vulcan
Spitalul Municipal Vulcan, județul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante după cum urmează:

1. asistent medical – 4 posturi;
2. brancardier – 1 post;
3. registrator – 1 post;
4. îngrjitoare curăţenie – 4 posturi;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Asistent medical –

diplomă de studii medii (diplomă de bacalaureat)
diplomă/adeverinţă şcoală sanitară postliceală sau echivalentă/ diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997
liberă practică
ocuparea funcţiei nu este condiţionată de vechime.

Brancardier
şcoala generală
ocuparea funcţiei nu este condiţionată de vechime.

Registrator
diplomă de studii medii (diplomă de bacalaureat)
ocuparea funcţiei nu este condiţionată de vechime.

Îngrijitoare curăţenie
şcoala generală
ocuparea funcţiei nu este condiţionată de vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 20 noiembrie 2018, ora 11:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
• 28 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
• 05 noiembrie 2018, ora 10: interviu.

Funcții contractuale (13 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cu urmează:

• un post vacant de economist IA la Serviciul R.U.N.O.S;
• un post vacant de economist IA la Serviciul financiar contabilitate şi buget;
• un post vacant de infirmieră la Secţia Urologie;
• un post vacant de brancardier la Secţia Urologie;
• un post vacant de brancardier la Unitatea Primiri Urgenţe;
• un post asistent medical medicină generală la Laborator radiologie şi imagistică medical;
• trei posturi de kinetoterapeuţi la Laborator R.M.F.B.;
• un post de asistent medical BFT la Laborator RMFB;
• un post de asistent medical BFT la Secţia Clinică RMFB;
• un post de infirmieră debutantă la Secţia clinică RMFB – Compartiment recuperare neurologică;
• un post vacant de asistent medical generalist la Secţia Clinică RMFB.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 noiembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
28 noiembrie 2018, ora 08:00: proba scrisă (test grilă);
03 decembrie 2018, ora 08:00: proba interviu.

Director medical – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
Nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Locul desfăşurării concursului:

la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Uigenţă Târgu Mureş din str. Gh. Marinescu nr. 50, sala de Protocol, etajul 1, având următorul calendar de desfăşurare:

04.12.2018 – proba scrisă, ora 10.00;
05.12.2018 – susţinerea proiectului de specialitate, ora 10.00;
06.12.2018 – interviul de selecţie, ora 10.00.

Asistenţi medicali generalişti și infirmier (7 posturi) – Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni
2 posturi de asistenţi medicali generalişti la Compartiment Primire Urgenţe;
1 post de asistent medical generalist la Secţia Medicină Internă Cronici;
1 post de asistent medical generalist la Secţia Psihiatrie Bl cronici de lungă durată;
1 post de asistent medical generalist la Secţia Obstetrică – Ginecologie – sală de naşteri;
1 post de asistent medical generalist la Secţia Obstetrică – Ginecologie – sală de operaţii;
1 post infirmier, la Obstetrică – Ginecologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist:
studii postliceale/ studii superioare de scurtă durată /superioare;
nu este necesară vechime.
infirmier:
nivelul studiilor – 12 clase;
curs de infirmier;
nu este necesară vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2018: perioada de depunere a dosarelor;
21 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba practică;
04 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Asistent medical (PL) – 4 posturi – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 noiembrie 2018, ora 15.00 data limită pentru depunerea dosarelor;
04 decembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Infirmier, îngrijitor (4 posturi) – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț
1 (un) post contractual vacant de infirmier (G) la compartiment Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Infecţioase,
1 (un) post contractual vacant de îngrijitor (G) la Dispensar T.B.C.,
1 (un) post contractual vacant de infirmier (G) la Compartiment Chirurgie şi Ortopedie Infantilă,
1 (un) post contractual vacant de îngrijitor (G) la Cabinet Cardiologie – Ambulatoriu Integrat al Spitalului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 noiembrie 2018, ora 15.00 data limită pentru depunerea dosarelor;
29 noiembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical, infirmieră (8 posturi) – Spitalul Municipal Câmpina
Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

• 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Compartimentul de Urologie;
• 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, pentru Secţia chirurgie;
• 2 posturi de asistent medical, specialitatea medicină generală pe perioadă nedeterminată, pentru Compartimentul Neonatologie;
• 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, pentru Compartimentul explorări funcţionale;
• 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, pentru Cabinetul de gastroenterologie;
• 1 post de infirmieră pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Compartimentul Neonatologie;
• 1 post de asistent medical, specialitatea nutriţie şi dietetică pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Blocul Alimentar
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare pentru asistenţi medicali, fără vechime;
studii generale pentru infirmieră, minimum 6 luni vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2018, ora 13.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
05 decembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
07 decembrie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Director medical și director financiar-contabil – Spitalul Orăşenesc Sinaia
1 post de director medical;
1 post de director financiar – contabil.
Criteriile specifice sunt următoarele:

pentru directorul medical:
sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
pentru directorul financiar-contabil:
sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii se va organiza astfel:

3 decembrie 2018, ora 09.00 – proba scrisă,
3 decembrie 2018, ora 12.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate,
3 decembrie 2018, ora 14.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 22.11.2018.

Asistent medical generalist PL – Spitalul Orăşenesc „Sf. Filofteia“ Mizil
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii generale sau medii,
minimum 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 noiembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
05 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Asistent medical de nutriţie şi dietetică debutant (PL) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat;
diplomă de şcoală sanitară postllcealâ sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, specializarea Asistent medical de nutriţie şi dietetică;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de adeverinţă care atestă dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 noiembrie 2018, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
05 decembrie 2018, ora 10.00: proba practică;
10 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu

Funcții contractuale (49 posturi) – Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare
Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

21 posturi asistenţi medicali debutanţi (PL);
2 posturi asistenţi medicali debutanţi (PL) – Locaţia Tăşnad;
1 post asistent medical debutant (S);
21 posturi asistenţi medicali (PL);
3 posturi asistenţi medicali (S);
1 post moaşă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical debutant (PL):
diplomă de bacalaureat;
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de adeverinţă care atestă dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical.
asistent medical debutant (S):
diplomă de bacalaureat;
diplomă de licenţă în specialitatea asistent medical generalist;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de adeverinţă care atestă dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical.
asistent medical (PL):
diplomă de bacalaureat;
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de adeverinţă care atestă dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical.
asistent medical (S):
diplomă de bacalaureat;
diplomă de licenţă în specialitatea asistent medical generalist;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de adeverinţă care atestă dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical.
moaşă (S):
diplomă de bacalaureat;
diplomă de licenţă în specialitatea moaşă;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical/moaşă;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de adeverinţă care atestă dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical/moaşă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 noiembrie 2018, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
27 noiembrie 2018, ora 10.00: proba practică;
03 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Asistent medical debutant și infirmieră – Spitalul Militar de Urgenţă Sibiu „Dr. Alexandru Augustin“ (U.M. 02460 Sibiu)

asistent medical debutant la punct transfuzie – Secţia A.T.I.;
infirmieră personal auxiliar sanitar – Secţia medicină internă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical debutant la punct transfuzie – Secţia A.T.I. :
nivel studii – postliceale, specialitatea – medicină generală;
vechime în specialitatea postului – fără vechime;
infirmieră personal auxiliar sanitar – Secţia medicină internă:
nivel studii – medii/generale;
calificare în specialitatea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
03 decembrie 2018, ora 11.00 – 11.00: proba scrisă;
06 decembrie 2018, ora 11.00 – 11.00: proba practică;
11 decembrie 2018, ora 10.00 – 11.00: proba interviu.

Funcţii contractuale – 13 posturi – Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, vacante de:

referent de specialitate, gradul III – 1 post vacant la Serviciul administrativ;
şofer II (2 posturi) – la Atelierul de întreţinere şi reparaţii:
asistent medical principal PL;
asistent medical PL (4 posturi);
asistent medical debutant PL (3 posturi);
asistent medical PL – la Laboratorul BK;
infirmieră.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului

Asistent medical principal și asistent medical debutant (5 posturi) – Spitalul Municipal „Caritas“ cu sediul în Roşiorii de Vede
asistent medical principal – şef secţie Neurologie -1 post vacant;
asistent medical debutant – Secţia Pediatrie -1 post vacant;
asistent medical debutant – Secţia Obstetrică-Ginecologie – 1 post vacant;
asistent medical principal – Compartimentul Roii Infecţioase -1 post vacant;
asistent medical principal de laborator – Serviciul Anatomie Patologică – Compartiment Histopatologie -1 post vacant.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
27 noiembrie 2018, ora 14:00: proba interviu;
27 noiembrie 2018, ora 15:00: proba practică.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

 

 

 

(Visited 21.455 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.