O slujbă într-o instituție publică înseamnă în primul rând stabilitatea unui loc de muncă, care, pe deasupra, mai este și bine plătit. De anul trecut, odată cu introducerea noii grile de salubrizare în instituțiile bugetare, salariile angajaților de la stat au cunoscut o creștere semnificativă, ceea ce face aceste locuri de muncă foarte căutate. Pentru cei care caută un astfel de job, Guvernul a anunțat pentru județul Constanța 31 de locuri noi de muncă disponibile, care se adaugă la alte câteva zeci publicate săptămânile trecute.

Drept urmare, cei care sunt în căutarea unui astfel de loc de muncă și au calificarea și pregătirea necesare, pot candida pentru o funcție de director executiv în Primăria Constanța, în cadrul Direcției Locale de Evidenţă Persoane. Candidații trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele condiții:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice sau administraţie publică;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 11 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 25 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

De asemenea, Primăria orașului Năvodari angajează un șef birou – Biroul Disciplina în Construcţii – Urbanism – Amenajare Teritoriu și 12 muncitori calificați.

Iată lista completă a locurilor de muncă disponibile în instituțiile publice din județul Constanța:

Director executiv – Primăria Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa
Economist de specialitate IA – Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanța
Asistent medical – Creşa „Albă ca Zăpada“, Agigea
Inspector debutant – Primăria Comunei Poarta Albă, Judeţul Constanţa
Inspector asistent – Primăria Comunei Mihail Kogălniceanu
Inspector principal – Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța
Șef birou – Primăria Oraşului Năvodari, judeţul Constanţa
Inspector – Primăria Orașului Hârșova
Muncitor calificat I – Primăria Comunei Adamclisi
Auditor asistent – Primăria Oraşului Ovidiu, judeţul Constanţa
Muncitor calificat și portar (12 posturi) – Primăria Oraşului Năvodari
Ofiţer punte secund, marinar și motorist – Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare din Constanţa
Șef serviciu, şofer și muncitor necalificat – Primăria Comunei Cogealac
Șef birou II (3 posturi) – Serviciul Public de Asistenţă Socială din Constanţa
Polițist local – Primăria Comunei Peştera
Consilier manager proiect IA (3 posturi) – Primăria Municipiului Constanţa

 

 

(Visited 1.755 times, 1 visits today)

Dacă v-a plăcut acest articol, cu un LIKE vă puteți alătura comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.