Social

Vrei un loc de muncă bine plătit, la stat, în Constanța? Zeci de posturi libere la ANR, ACROP sau Armată

Constănțenii care își caută un loc de muncă bine plătit într-o instituție publică au la dispoziție, pentru această săptămână, zeci de job-uri în instituții publice din județul Constanța. Cele mai ofertante sunt în cadrul Autorității Navale Române și în cadrul Autorității Competene de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa.

Scris de 
 pe data 
8 octombrie, 2018

Funcţii contractuale (18 posturi) – Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa
Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră din Constanţa, cu sediul secundar în Bucureşti organizează concurs, la sediul principal din Constanţa, pentru ocuparea a 18 funcţii contractuale vacante de execuție, astfel:

13 posturi de inspector IA, în cadrul Direcţiei Control, Inspecţii, Verificări;
5 posturi de consilier IA, în cadrul Direcţiei sisteme de management, inginerie sonde, integritate structurală şi situaţii de urgenţă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Direcţia Control Inspecţii, Verificări

Cerinţe specifice generale pentru 13 posturi vacante inspector IA:

Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul maritim, petrol şi gaze, instalaţii petroliere, inginerie maritimă.
Vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani.
Experienţa de minimum 7 (şapte) ani în activitatea specifice de inspecţii / audituri maritime şi / sau a instalaţiilor petroliere onshore şi offshore.
Cunoştinţe temeinice privind organizarea, efectuarea şi redactarearapoartelor de inspecţie şi audit pentru standardele maritime şi offshore relevante.
Capacitate de analiză şi sinteză.
Abilităţi de comunicare şi relaţionare.
Cunoştinţe operare PC (Microsoft Office, Excel, Power Point).
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
Certificat Medical Offshore recunoscut internaţional (certificat şi atestat conform standardelor OGUK „Oii and Gas United Kingdom, ex- OOA” sau NMD „Norwcgian Maritme Directorate”), împreună cu certificarea OPITO „Fit-To-Train” necesară efectuării cursurilor B03IET- HUET, valabil minimum 3 (trei) luni, de la data depunerii dosarului de concurs, conform normelor OPITO în vigoare.
Cunoştinţe generale în domeniile conexe activităţilor maritime şi petroliere offshore, de explorare şi producţie.
Cerinţe specifice inspectori specialitate echipamente, instalaţii şi riscuri

Posturi scoase la concurs: 3 (trei) posturi vacante Inspector IA

Specialităţi: Inspectorii nominalizaţi vor avea experienţa/certificări pentru toate tipurile de inspecţii listate.

Inspector sisteme electrice şi de control
Inspector riscuri incendiu şi explozii
Inspector echipamente şi linii de înaltă presiune
Inspector echipamente de ridicare
Cerinţe specifice Inspectori Specialitate Echipamente şi Instalaţii (01) Aceste cerinţe vor fi în completarea cerinţelor specifice generale menţionate anterior:

Autorizaţie pentru responsabilităţi privind echipamentele tehnice şi instalaţii din spatii industriale cu pericol de atmosfere explozive
Certificare valida [ne-expirata] de inspector / auditor relevanta standardelor relevante sau brevet ofiţer maritim [pentru nave mai mari de 3000GRT) cu experienţă minima de 7 ani.
Experienţă minima 5 (cinci) ani în activităţi offshore.
Cerinţe specifice inspectori specialitate integritate structurală Posturi scoase la concurs: 2 (două) posturi vacante Inspector IA Specialităţi: Inspectorii nominalizaţi vor avea experienţă / certificări pentru toate tipurile de inspecţii listate.

Inspector materiale şi coroziune
Inspector structura navală/ integritate structurală
Cerinţe specifice Inspectori Specialitate Echipamente şi Instalaţii [02] Aceste cerinţe vor fi în completarea cerinţelor specifice generale menţionate anterior:

1. Certificare validă [neexpirată] de inspector / auditor relevanta standardelor ISO relevante sau brevet ofiţer maritim [pentru nave mai mari de 3000GRT], cu experienţă minimă de 7 ani.

Cerinţe specifice inspectori specialitate echipamente şi instalaţii pentru controlul sondelor

Posturi scoase la concurs: 4 (patru) posturi vacante Inspector IA Specialităţi: Inspectorii nominalizaţi vor avea experienţă/certificări pentru toate tipurile de inspecţii listate.

Inspector echipamente/ instalaţii conectate la instalaţia offshore (subsea tree, conducte)
Inspector echipamente control sondă
Cerinţe specifice Inspectori Specialitate Echipamente şi Instalaţii (03) Aceste cerinţe vor fi in completarea cerinţelor specifice generale menţionate anterior:

Certificare validă [neexpirată] de inspector/ auditor relevanta standardelor ISO relevante [echipamente sonde, instalaţii şi echipamente conectate deasupra/ la şi sub nivelul mării] sau brevet ofiţer maritim [pentru nave mai mari de 3000GRT]. cu experienţă minimă de 7 ani.
Cerinţe specifice inspectori specialitatea SMS/ HSEQ Posturi scoase la concurs: 4 (patru) posturi vacante Inspector IA Specialităţi: Inspectorii nominalizaţi vor avea experienţă / certificări pentru toate tipurile de inspecţii listate.

Inspector – sisteme/ echipamente protecţia mediului
Inspector – sănătate ocupaţională
Inspector – IS3VI. ISPS / HSEQ Inspector ISM/ ISPS / HSEQ Cerinţe specifice Inspectori Specialitate SMS I ISEQ
Aceste cerinţe vor fi în completarea cerinţelor specifice generale menţionate anterior:

Certificare validă [neexpirată] de inspector / auditor relevanta standardelor ISO relevante [9001, 14001, 18001, etc.] şi sau a sistemelor ISM / SMS sau brevet ofiţer maritim [pentru nave mai mari de 30Q0GRT], cu experienţă minimă de 7 ani.
Direcţia sisteme de management inginerie sonde, integritate structurală şi situaţii de urgenţă.

Cerinţe specifice pentru 5 posturi vacante consilier IA:

Compartimentul Inginerie Sonde:
1 post funcţie de execuţie Consilier IA – cu atribuţii de inginer producţie Condiţii ocupare Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze./Vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani;
Compartimentul Sisteme de Management, Sănătate Ocupaţională, Protecţia Muncii şi Protecţia Mediului:
1 post funcţie de execuţie Consilier IA – cu atribuţii de specialist în domeniul calităţii; Condiţii ocupare: Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul petrolier /Vechime în muncă de minimum 7 ani în domeniul petrolier
1 post funcţie de execuţie Consilier IA – cu atribuţii de protecţia mediului; Condiţii ocupare: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic sau protecţia mediului; Experienţă în domeniul protecţiei mediului de minimum 7 ani;
Compartimentul Integritate Structurală:
1 post funcţie de execuţie Consilier IA – cu atribuţii de integritate structurală; Condiţii ocupare: Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile inginerie navală, inginerie mecanică /Vechime în specialitatea studiilor dc minimum 7 ani;
Compartimentul situaţii de urgenţă:
1 post funcţie dc execuţie Consilier IA – cu atribuţii de situaţii de urgenţă şi SAR; Condiţii ocupare: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic /Minim 7 ani vechime în studii superioare, experienţă în operaţiuni de situaţii de urgență sau acţiuni speciale în sistemul de ordine şi siguranţă publică ori instituţii private care desfăşoară activităţi de situaţii de urgență ori acţiuni speciale./ Perfecţionări (specializări) Cursuri de management a Situaţiilor Majore de Urgență (OPITO), Curs Cadru tehnic pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, Curs Inspector protecţie civilă, Curs Asistență Medicală sau Paramedic, Curs SSO – Ofiţer cu Securitatea Navei.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 octombrie 2018, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor (dosarul de concurs se depune la sediul ACROPO din Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2. CCIR Business Center, tronsonul B, etajul 7, sectorul 3, camera 5, în intervalul orar 09,00 – 14.00);
23 octombrie 2018, ora 12:00: proba scrisă – la sediul principal din Constanţa (str. Cristea Georgescu nr. 6);
25 octombrie 2018, ora 11.00 – proba interviu.

Inspector de specialitate cu 0,5 normă – Consiliul Județean Constanța
Consiliul Județean Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de inspector de specialitate cu 0,5 normă din cadrul Compartimentului Implementare Proiecte – Serviciul Management Proiecte -Direcţia Generală de Proiecte.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul istorie, specializare – istorie;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
29 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Referent de specialitate, administrator financiar, operator (4 posturi) – U.M. 02068, Constanţa,
U.M. 02068, Constanţa, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

referent de specialitate gr. II/studii superioare, cu o vechime în specialitatea studiilor de 3 ani şi 6 luni (1 post),
administrator financiar tr. II/studii medii, cu o vechime în specialitatea studiilor de 3 ani şi 6 luni (2 posturi),
operator tr. I/studii medii, cu o vechime în domeniul postului scos la concurs de 6 ani şi 6 luni (1 post).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 octombrie 2018, ora 15.00: data limita pentru depunera dosarelor;
29 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
02 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Muncitor necalificat – Primăria Comunei Ghindăreşti
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – medii/generale;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – fără.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 octombrie 2018, ora 10:00: proba practică;
26 octombrie 2018, ora 12:00: proba interviu.

Economist, fizician medical și șofer autosanitară (3 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante după cum urmează:

economist I;
fizician medical;
şofer autosanitară II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

economist IA:
nivelul studiilor – diplomă de licenţă în specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 6 ani şi 6 luni.
fizician medical:
nivelul studiilor – diplomă de licenţă în fizician sau echivalent;
permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani vechime ca fizician medical debutant.
şofer autosanitară II:
nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat;
permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
31 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Administrator – Casa de Cultură „Carsium” din Hârşova
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
experienţă în muncă de minimum 3 ani;
să deţină carnet de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
29 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Îngrijitor – Grădiniţa cu Program Normal „Zubeyde Hanim” din Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii generale sau studii medii;
vechime în domeniu de 3 ani;
abilităţi de lucru;
domiciliul stabil în localitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 octombrie 2018, ora 10:00: proba practică;
26 octombrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Consilier debutant – Primăria Orașului Negru Vodă, Județul Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
cunoștințe de utilizare a calculatorului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
07 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
09 noiembrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Îngrijitoare, educator puericultor și asistent medical generalist (4 posturi) – Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa
Serviciul Public de Asistenţă Socială Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, din cadrul Serviciului Administrare Creşe:

îngrijitoare – 2 posturi

Cerinţe specifice:
studii generale;
fără vechime.

Educator puericultor – 1 post

Cerinţe specifice:
absolvent al liceului pedagogic. Facultăţii dc Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Colegiului de institutori. Şcolii posliiceale cu specializarea educator puericultor;
vechime:
minimum 6 luni vechime pentru absolvenţii liceului pedagogic;
minimum 8 luni pentru absolvenţi de şcoli postliceale în domeniul educaţiei;
minimum 12 luni vechime pentru absolvenţii de studii superioare.

Asistent medical generalist -1 post
Cerinţe specifice:
diplomă de absolvire a unei şcoli postliceale sanitare;
vechime în specialitate – minimum 6 luni ca asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 octombrie 2018, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
24 octombrie 2018, ora 10:00: proba practică;
26 octombrie 2018, ora 12:00: proba interviu.

Îngrijitor și lenjer (2 posturi) – Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanţa
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
24 octombrie 2017, ora 11.00: proba practică;
24 octombrie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Administrator financiar – Colegiul Economic Mangalia
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată în domeniul economic sau studii universitare de masterat (ciclul II) în domeniul economic;
vechime minimă de 10 ani în specialitatea studiilor;
competenţe IT: operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare internet), programe de contabilitate, EDUSAL, SIIIR, ForExe Bug;
minimum 5 ani funcţie de conducere în domeniu;
durata minimă până la pensionare să fie de 10 ani;
fără antecedente penale;
stare de sănătate corespunzătoare postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 octombrie 2018, ora 10:00: selecția dosarelor;
24 octombrie 2018, ora 10:00: proba unică – interviul.

Secretar șef – Școala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu” din Constanța
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor superioare:
vechime- minimum 7 ani în învăţământ.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
16 octombrie 2018, ora 13.00: proba interviu

Inspector principal – Consiliul Județean Constanța
Consiliul Județean Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare – Direcţia Generală Economico – Financiară.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
05 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Șofer – Primăria Comunei Mihail Kogălniceanu
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat sau școală generală;
posedă permis de conducere categoria „D”,
posedă atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de A.R.R., aviz psihologic şi vizita medicală la zi.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
19 octombrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Contabil-şef cu 0,5 normă și secretar cu 0,5 normă – Şcoala Gimnazială Nr. 5 „Nicolae Iorga” din Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

contabil-şef cu 0,5 normă:
nivelul studiilor – studii superioare în specialitatea contabilitate/finanţe, conform art. 250 Legea nr. 1/2011;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani;
constituie avantaje – deţinere certificat S.E.C.;
vechime în funcţia de contabil instituţii publice: 3 ani.
secretar cu 0,5 normă:
nivelul studiilor: studii conform art. 250 Legea nr. 1/2011;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 octombrie 2018, ora 09.00, proba scrisă – Aleea Cameliei nr. 2;
23 octombrie 2018, ora 11.30, proba practică;
23 octombrie 2018, ora 13.00, proba interviu.

Îngrijitor debutant (7 posturi) – Unitatea Militară nr. 02191 din Constanţa
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

minimum studii generale;
vechime în muncă nu este necesară.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 octombrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor – strada Fulgerului nr. 1, Constanţa;
23 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
30 octombrie 2018, ora 10.00: proba practică;
05 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Funcţii contractuale – Autoritatea Navală Română din Constanţa
Autoritatea Navală Română din Constanţa organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, perioadă nedeterminată de:

inspector specialitate, gradul IA/Serviciul PSC -FSC/DTSSN – 1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Specialitatea de bază: domeniul naval (marină punte/maşină) sau construcţii nave.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 9 ani.
Cerinţe specifice:
criterii minimeconform art. 22, alin.(l) şi (5) din H.G. nr. 811/2010;
posesor carnet de conducere categoria B;
cunoştinţe de limba engleză în domeniul de activitate.

şef birou/Biroul ISM ISPS/DISSN – 1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Specialitatea de bază: domeniul naval.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 6 ani în domeniul naval.
Cerinţe specifice:
posesor carnet de conducere categoria B;
cursuri specifice siguranţă şi securitate maritimă;
cursuri codul ISM, Codul ISPS.

inspector specialitate, gradul IA/Serviciul Avizări Produse Navale, Industriale şi Supraveghere Piaţă – locaţie Bucureşti/DT – 1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.
Specialitatea de bază: licenţiat în inginerie mecanică, specializarea nave construcţii navale şi instalaţii de bord.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 9 ani.

referent specialitate, gradul IA/Serviciul Investiţii Achiziţii Publice – 1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.
Specialitatea de bază – profil ştiinţe economice.
Alte specializări: cursuri de pregătire/perfecţionare în domeniul achiziţiilor publice (expert achiziţii publice).
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 9 ani, din care minimum 5 ani în domeniul achiziţiilor publice.

căpitan de port, treapta II/Căpitănia Portului Brăila/CZ Galaţi – 1 post:
Nivelul studiilor: studii medii.
Specialitatea de bază – domeniul naval.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
brevet de căpitan maritim portuar, şef mecanic maritim portuar – minimum 2 ani vechime în funcţie conform brevetului, sau
brevet căpitan fluvial, şef mecanic fluvial – minimum 2 ani vechime în funcţie conform brevetului.

căpitan de port, gradul 1/Serviciu Siguranţa Navigaţiei. Poluare şi VTMIS/Căpitănia Portului Giurgiu/CZ Giurgiu – 1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Specialitatea de bază – domeniul naval.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
minimum 3 ani în domeniul naval sau
fără condiţii de vechime pentru deţinătorii de brevet maritim.

căpitan de port debutant/Căpitănia Portului Sulina/CZ Tulcea – 1 post:
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Specialitatea de bază – domeniul naval.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – fără condiţii de vechime.

Depunerea dosarelor de concurs şi desfăşurarea concursului, se va face astfel:

pentru posturile din cadrul Autorităţii Navale Române – Central, candidaţii vor depune dosarele la sediul Autorităţii Navale Române, Constanţa, str. Incintă Port nr. 1, et 9 camera 93;
Persoană de contact – Adriana Rosen, tel. 0372.419.830 sau 0372.419,884; fax 0241.616.124.

pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Galaţi, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galaţi, Galaţi. Str. Portului nr. 30.
Persoană de contact – Trandafir Păsat, tel. 0372.362.302; tel./fax 0236.460.318; 0236.460.248.

pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Giurgiu, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Giurgiu, Giurgiu, Şoseaua Portului nr. 9A
Persoană de contact – Mirel Vişan, tel. 0372.408.438: 0246.211.015; fax 0246.214.838.

pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Tulcea, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Tulcea, Tulcea, Str. Portului nr, 36.
Persoană de contact – Mihaela Ivenco, tel. 0372.376.738; 0240.512.937; fax 0240.513.226.

Tematica, bibliografia şi rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afişa la sediul instituţiei şi pe pagina oficială http:7portal.ma.ro/desprenoi/organizare/cariere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 octombrie 2018, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
22 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
23 octombrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

 

Actualitate